Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

Conferință Regională Intermediară în cadrul proiectului „START UP 4 U”

0

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” în parteneriat cu Mondo Consultanță, APDRP – Asociația Pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat și Fair Best Invest organizează, în data de 10 septembrie 2015, la Craiova, în str. Vasile Conta nr. 4, locația regională de implementare a proiectului „START UP 4 U”, ID: POSDRU/176/3.1/S/149612, începând cu ora 12,00, Conferința Regională Intermediară a proiectului, având drept scop prezentarea stadiului implementării activităților și a rezultatelor dobândite la nivelul regiunii de implementare Sud – Vest Oltenia.

Proiectul „START UP 4 U” se implementează în regiunile Sud – Vest Oltenia și București Ilfov, pe o durată de 10 luni și beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Obiectivul general al proiectului „START UP 4 U” este furnizarea de programe de formare profesională și activități integrate în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale și manageriale pentru îmbunătățirea performanței și crearea de noi afaceri în regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov.

Proiectul „START UP 4 U” contribuie la promovarea culturii antreprenoriale şi la optimizarea abilităților membrilor grupului țintă de a identifica în mod realist și de a aplica în practică idei de afaceri, generând efecte pozitive pe termen lung, în mod concret, prin măsuri profesioniste de formare în domeniul antreprenorialului, în cele două zone de implementare ale proiectului (Sud – Vest Oltenia și București – Ilfov), vizând creșterea nivelului de ocupare și creșterea directă a nivelului de trai al acestora.

Grupul țintă eligibil este format din persoane cu domiciliul/reședința în regiunile de implementare ale proiectului (Sud Vest Oltenia sau București-Ilfov):
– cu vârstă peste 18 de ani, care doresc să inițieze o activitate independentă;
– din categoria de vârstă 18-25 ani, înmatriculați în învățământul superior.
Din totalul grupului țintă participant la programul de formare:
– cel puțin 50% va fi reprezentat de persoane din categoria de vârstă 18-25 ani, înmatriculați în învățământul superior;
– 200 sunt femei.

Pe parcursul celor 7 luni de implementare au fost demarate toate activitățile și parcurse etape importante ale procesului de implementare implementării în conformitate cu Contractul de finanțare al proiectului „START UP 4 U”.

Proiectul „START UP 4 U” a demarat cu identificarea și selecția grupului țintă din cele 2 regiuni de implementare. În vederea identificării și selecției grupului țintă s-a acționat pe mai multe direcții cu scopul de a recruta cele 400 de persoane. Acestea au fost identificate și recrutate pe baza unei Metodologii specifice, adaptată și personalizată specificului regional și membrilor grupului țintă. Metodologia cuprinde acțiuni precum: distribuirea de anunțuri, afișaj la avizierele facultăților și în căminele studențești, înființarea de puncte de informare în centrele universitare importante din cele 2 regiuni. Un rol deosebit de important în acest proces l-au avut materialele promoționale care au fost diseminate în cadrul evenimentului de lansare al proiectului, promovarea prin web site-ul proiectului și site-urile partenerilor implicați în proiect, precum și prin rețelele de socializare și propriile relații.

Activitatea de formare profesională a avut un rol major în cadrul proiectului deoarece prin participarea la cursurile de formare grupul țintă a fost instruit in vederea obținerii de competențe antreprenoriale cu scopul de a dezvolta și iniția Start-Upuri. Cursul a avut o durata de 60 de ore, s-a organiza pentru toți cei 400 de membri ai grupului țintă astfel: câte 10 grupe/regiuneX20 cursanți/grupă. Programul de pregătire a cuprins 5 module a câte 12 ore fiecare, reprezentative pentru antreprenoriat, programate astfel încât accesul cursanților să fie facil.

Cele 5 module ale cursului de perfecționare Competențe antreprenoriale sunt:
1. Utilizarea sistemelor informatice în business;
2. Management Organizațional și Resurse Umane,
3. Comunicare, Negociere în afaceri și elemente de marketing;
4. Management financiar și Elaborare Plan Afaceri,
5. Managementul mediului și dezvoltării durabile.

Dezvoltarea și susținerea lor de către formatori/profesori cu experiență didactică și practică a asigurat membrilor grupului țintă dobândirea de competențe și cunoștințe în domeniul antreprenorialului și totodată schimbarea mentalității și regăsirea motivației vis-a-vis de antreprenoriat și ocuparea pe cont propriu. Cursurile au fost dezvoltate prin metode moderne de predare/învățare specifice adulților: expuneri/discuții organizate, dezbateri în grup, ppt-uri, exerciții, analiza bunelor practici de lucru orientate pe garantarea implicării directe a participanților și sprijinite de prestații didactice corespunzătoare. Metodele moderne de predare au pus accent pe latura practică și pe implicarea directă a participanților prin jocuri de rol, studii de caz, ținând cont de faptul că adulții rețin 90% din ce citesc, văd, ascultă, repetă și fac.

Cursurile s-au finalizat cu elaborarea unui plan de afaceri care a putut fi înscris în Competiția de idei de afaceri organizată în cadrul proiectului și cu certificarea celor 400 de participanți.

Pentru concursul de idei de afaceri s-a elaborat o metodologie de organizare și desfășurare a Competiției de idei de afaceri, prin care s-au stabilt criteriile de selecție a afacerilor de tip Start-Up, care vor fi finanțate în cadrul proiectului.

Competiția de idei de afaceri a fost organizată pe următoarele etape:

1. Încărcarea planurilor de afaceri on line în cadrul portalului de informare în domeniul antreprenoriatului;
2. Selectarea celor mai bune 50 de idei de afaceri conform grilei de punctaj on line;
3. Organizarea susținerii planurilor de afaceri de către inițiatori în fața comisiei formată din 5 membri, pentru a se clarifica aspectele sensibile și a se stabili valoarea finală a finanțării acordată;
4. Selectarea celor 50 de afaceri care vor fi finanțate în cadrul proiectului.

Activitățile integrate adresate grupului țintă au debutat cu înființarea a 2 noi centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri (câte unul în fiecare regiune de dezvoltare) și dezvoltarea altor 2 existente, de asemenea 1/regiune. Cele 2 centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri existente se află în cadrul facultăților din Centrele Universitare București și Craiova, iar activitățile organizate în cadrul lor vizează cu predilecție antreprenoriatul, în rândul studenților şi masteranzilor. Activitățile celorlalte 2 centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri înființate tot în cadrul universității se adresează cu predilecție publicului larg, iar dezvoltarea celor 4 centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri va presupune o armonizare între membrii celor 2 secțiuni de grup țintă, astfel încât sa se realizeze un schimb de experiențe, bune practici și cunoștințe.

Consilierea membrilor grupului țintă se aplică individualizat și personalizat având ca obiectiv principal creșterea gradului de motivare a acestora de a-si dezvolta o afacere sau de a se ocupa pe cont propriu. Serviciile de consiliere se aplică tuturor celor 400 de membri ai grupului țintă individual, în grup și on line (prin intermediul rețelelor de socializare și al email-ului) după instrumente realizate de către partenerii implicați (fise de consiliere) și în deplin consens cu nevoile identificate la nivelul grupului țintă. Activitățile de consiliere se derulează sub formă de mentorat, și presupun: îndrumare, sfătuire, sprijin, ghidare spre dezvoltare, orientarea spre soluții, valorificarea experiențelor anterioare, integrarea în comunitatea oamenilor de afaceri etc.

Activitatea de consultanță și sprijin pentru inițierea afacerilor, precum și cele de asistență și post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor sunt susținute de experți consultanți cu experiență în antreprenoriat și au drept scop sprijinirea membrilor grupului țintă in inițierea afacerilor (consultanță juridică pentru înființare, consultanță legală în vederea obținerii autorizațiilor specifice domeniului de activitate ales, consultanță financiară) și integrarea lor în mediul concurențial și de afaceri. Astfel consultanța se va materializa prin elaborarea planurilor de dezvoltare și a planurilor de marketing pentru firmele nou înființate.

Cu prilejul Conferinței Regionale Intermediară vor fi prezentate activitățile desfășurate și obiectivele atinse până în prezent în cadrul proiectului, la nivelul regiunii de implementare Sud – Vest Oltenia.
La acest eveniment vor participa membri ai echipei de management a proiectului, membri ai echipei de implementare, membri ai grupului țintă implicat activ în desfășurarea proiectului, reprezentanți ai Start-Up_urilor înființate în cadrul proiectului, precum şi o serie de reprezentanți ai unor instituții cheie în domeniul dezvoltării antreprenorialului în regiunea Sud – Vest Oltenia, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, patronate, din mediul bancar, din mediul de afaceri regional şi, totodată, din partea mass-media locală şi regională.

Pentru mai multe informații privind proiectul „START UP 4 U”, ID: POSDRU/176/3.1/S/149612, ne puteţi contacta la sediile de implementare ale proiectului din Bucureşti, Bulevardul Timișoara, nr. 58, şi din Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4 sau la adresa de e-mail: startup149612@gmail.com.

Detalii privind activitățile proiectului sunt disponibile şi pe www.startup4u.ro și http://portalantreprenoriat.ro/.

Despre autor

avatar

Fondator RomâniaPozitivă.ro, Florin este facilitator & educator de emoție și gând pozitiv. Florin susține acest demers prin programele sale de training & facilitare și prin platforma de informație și educație pozitivă, www.RomaniaPozitiva.ro cu peste 30 de autori și peste 40 000 de articole de Bine despre România publicate încă din 2006. Florin are aproape 20 de ani de experiență ca trainer pentru circa 10 000 de participanți, iar domeniile de expertiză includ: facilitare de procese de învățare, orientarea spre soluție, antreprenoriat social, ”train the trainers & facilitators”, design thinking, managementul echipelor, management de proiect, recrutare şi selecţie, comunicare, teambuilding. Florin a lucrat 4 ani în industria FMCG alături de InBev având atribuții de training pentru mai multe procese de vânzări și de business pentru o rețea cu peste 40 de firme de distribuție de bunuri de larg consum pe întreg teritoriul țării. Florin și-a început cariera profesională alături de echipa AIMS Timișoara - 4 ani de experiență în recrutare și selecție de personal și training. Florin are experiență ca moderator/speaker pentru diverse evenimente, parteneri și conferințe: TEDx București, Impact HUB, Zilele Biz, Frankfurt School of Finance & Management, Future Makers, ASPEN Young Leaders Program, Leaders for Justice Program, Ashoka Romania,Automotive Forum, Inspiro, Bucharest Integrity Gathering, Conferința de Voluntariat, The Conference about Happiness, “Fabricat în Țara lui Andrei”cu NESsT & Petrom, WWF Școli Verzi în Europa, Criminalitate Forestieră WWF, Interpol, Client Earth), TEDx Galați, TEDx Constanța. Majoritatea clienţilor lui Florin sunt din aria de business, companiile activând în domenii foarte diferite (servicii, IT, automotive, bunuri de larg consum, consultanţă) pe întreg teritoriul ţării. Florin este implicat şi în proiecte de training și facilitare pentru organizaţii nonguvernamentale. Florin a fost membru entuziast în organizațiile AIESEC Timișoara și ARDOR Banat. Florin desfăşoară şi proiecte de training și facilitare în sistem deschis („open training”), un exemplu de astfel de program fiind cursul „Train the Trainers & Facilitators” cu Institutul Român de Training și Training Cafe. Motivaţia principală este dorinţa de a schimba lucrurile în Bine în România. Florin este certificat Formator A.N.C., White Belt @ ABInBev. Florin este mare fan de biciclete, mișcare în aer liber, muzică uneori chiar clasică și indiană.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.