23.400 de cetățeni români în sprijinul drepturilor persoanelor vârstnice prin proiectul Federația Seniorinet

0

Proiectul „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!”,  s-a încheiat la acest final noiembrie, cu rezultate semnificative în sprijinul drepturilor  persoanelor vârstnice și conștientizării civice privind rolul esențial al organizațiilor  neguvernamentale în acest domeniu. 

Proiectul, care s-a desfășurat în perioada 1 aprilie 2021 – 30 noiembrie 2023, a implicat direct în  activitățile sale peste 500 persoane, și a avut un impact semnificativ asupra comunităților din Sud  Muntenia, Centru și Estul țării.  

Suntem profund recunoscători tuturor celor implicați în acest proiect și ne angajăm ferm să fim un vector  de schimbare pentru serviciile socio medicale pentru persoanele vârstnice din România. Ne propunem  să susținem în mod activ și pe viitor finanțarea coerentă și sustenabilă a serviciilor de asistență socială  destinate persoanelor în vârstă, căutând în același timp sprijin instituțional adecvat pe termen lung.  Viziunea noastră este construirea unei societăți în care fiecare individ, indiferent de vârstă, să se simtă  valorizat și îngrijit.  György Péter – Președinte al Federației SenioriNET, Director al ASOCIAȚIEI CARITAS ALBA  IULIA.  

Principalele realizări ale proiectului  

Creșterea Procentului de Conștientizare Civică: De la începutul proiectului, s-a observat o creștere  semnificativă în procentul grupurilor țintă care prezintă conștientizare civică cu privire la rolul crucial al  organizațiilor neguvernamentale în protejarea drepturilor persoanelor vârstnice. Procentul a crescut  de la 29,71% la impresionantul nivel de 94%.  

Participarea la Consultări cu Organisme de Decizie Publică: Un aspect esențial al proiectului a fost  implicarea a 112 persoane în consultări cu organismele de decizie publică. Mesele rotunde de dialog  social și workshop-urile consultative organizate la nivelul HUB-urilor din Sud Muntenia, Centru și Est  au oferit o platformă eficientă pentru exprimarea nevoilor și preocupărilor comunităților de vârstnici.  

Instruirea Reprezentanților ONG-urilor: 44 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale au  fost instruiți în domenii cheie, precum management de proiect, lobby și Advocacy, fundraising și  comunicare. Această inițiativă a consolidat capacitățile acestora, pregătindu-i să fie agenți eficienți ai  schimbării în comunitățile lor.  

Planificare Strategică Participativă și Extinderea Rețelei SenioriNET: Un proces de planificare  strategică participativă a condus la extinderea rețelei SenioriNET la 47 de organizații membre. De  asemenea, acest proces a dus la formalizarea Federației SenioriNET, având 15 membrii  constituenți/fondatori. Începutul procesului de dezvoltare a federației și de atragere de resurse  reprezintă o etapă crucială pentru viitorul proiectelor și inițiativelor. 

Aderarea la Platforme Europene: Federația SenioriNET a inițiat procesul de aderare la platforme  europene, cu accent pe integrarea în Age Platform Europe. Această mișcare strategică consolidează  poziția federației în cadrul discuțiilor la nivel european privind drepturile persoanelor vârstnice.  

Participarea la Consultări și Grupuri de Lucru: SenioriNET a crescut vizibilitatea sa prin participarea  activă la consultări și grupuri de lucru inițiate de autoritățile centrale, cum ar fi Ministerul Muncii și  Protecției Sociale și Ministerul Sănătății, și a contribuit activ la îmbunătățirea legislației în domeniul  asistenței sociale.  

Prin înființarea Federației SenioriNET, ne propunem să aduce problematica persoanelor vârstnice, una  dintre cele mai vulnerabile categorii sociale, pe agenda publică din România, dar totodată să sprijinim  organizațiile membre, furnizori de servicii socio-medicale pentru vârstnici, astfel încât aceștia să  contribuie la dezvoltarea sustenabilă în comunitate a serviciilor pentru persoanele vârstnice.  Alina Aurelia Pasăre – Vicepreședinte (președinte al ASOCIAȚIEI FOUR CHANGE)

Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice: În premieră în România, SenioriNET a elaborat  Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice, promovată printr-o amplă campanie de conștientizare.  Această inițiativă a obținut susținerea a aproximativ 23.400 de semnături, atât în format online, cât și  fizic, evidențiind importanța și sprijinul comunității pentru drepturile persoanelor vârstnice.  

Federația SenioriNET promovează în continuare respectarea drepturilor persoanelor vârstnice.  Scopul acestei inițiative este să sensibilizeze opinia publică, autoritățile și persoanele vârstnice cu  privire la necesitatea urgentă de a schimba percepțiile asupra îmbătrânirii. Persoanele vârstnice nu  reprezintă o povară pentru societate, ci sunt resurse valoroase! Prin Carta Albă a Drepturilor  Persoanelor Vârstnice din România, dorim să subliniem dreptul la o bătrânețe demnă, autonomă, activă  și utilă.  

Federația SenioriNET își exprimă recunoștința față de toți cei implicați în acest proiect și  subliniază angajamentul continuu pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice în  România. Vom milita în continuare pentru finanțarea coerentă și sustenabilă a serviciilor de asistență  socială pentru persoanele în vârstă din România și pentru sprijin instituțional adecvat pe termen lung. 

Scopul nostru este o societate în care fiecare individ, indiferent de vârstă, se simte valorizat și îngrijit.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al  Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state  beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul  compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru  Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond  desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund  România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile.  Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și  capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei  active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda,  Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați  www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați  www.eeagrants.ro

* 212.000 de vârstnici (6,5% dintre persoanele 65+) se confruntă cu limitări serioase sau totale, nu beneficiază de  ajutorul familiei și au nevoie de sprijin pentru activitățile zilnice, iar 1 din 2 vârstnici români sunt afectați de  singurătate, sentiment ce conduce la efecte dezastruoase asupra sănătății fizice, psihice și a calității vietii acestora.  Mai mult, fenomenul îmbătrânirii atrage marginalizarea și excluderea socială a vârstnicilor. (studiu Fundația Regală  Margareta a României). Estimările arată că în anul 2050, procentul populației vârstnice va ajunge la 30% din totalul  populației.  

** Cele 10 organizații Caritas active în România s-au reunit în 1994 într-o rețea națională: Confederația Caritas  România. Creată cu scopul de a promova proiectele sociale ale membrilor săi, Caritas România este implicată în  acțiuni de lobby și de influențare a politicilor sociale atât la nivel național cât și european prin intermediul Caritas  Europa, partener strategic al CE în probleme sociale. Prin programe complexe în domeniul asistenței sociale  Caritas răspunde anual nevoilor unui număr de 70.000 de beneficiari în România. Inspirată din Învățătura Socială  a Bisericii Catolice, misiunea organizațiilor Caritas este de a a-i sprijini pe cei săraci și marginalizați social să se  exprime și să recâștige dreptul la o viață decentă și demnă prin programe complexe de asistență socială și prin  acțiuni caritabile și umanitare. (https://caritasromania.ro/)  

Asociația Four Change: ONG înființat în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românești care și-au  propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care  acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor  neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de  proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în  dezvoltarea societății românești. (http://www.4change.ro/)  

Fundația de Sprijin Comunitar: ONG din Bacău cu statut de utilitate publică, apolitică și nonprofit, fără caracter  religios, înființată în iunie 1997. Prin programele sale contribuie la îmbunătățirea vieții semenilor aflați în situații de  marginalizare și risc social. FSC se bucură de recunoaștere națională și internațională având parteneri instituționali  din Marea Britanie, Norvegia, Franța, Germania și peste 25 de premii câștigate în cadrul principalelor Gale și  evenimente ce promovează responsabilitatea socială și excelența în domeniul ONG. (https://fsc.ro/)  

Caritas Blaj: membră a Confederației Caritas România, care reunește 11 organizații Caritas diecezane, 6 romano catolice și 5 greco-catolice. Caritas Blaj are proiecte în Blaj, Brașov, Luduș, Mediaș, Sibiu, Târnăveni și Teiuș.  Îngrijirea medicală și socială la domiciliu este serviciul principal derulat în 6 localități din Transilvania prin asistenții  medicali și sociali, persoane cu o largă experiență în domeniu. (https://www.caritas-blaj.ro/

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 55 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem programe educaționale (învățare și dezvoltare) cu diverse tematici și am lucrat cu peste 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.