Un suflu nou pentru traditiile populare in Afumati

1

Pentru că, în decursul activităţii sale, echipa Fundaţiei PACT a adunat atât de multe poveşti de succes, cu oameni plini de entuziasm, care au reuşit să schimbe mentalităţi, să împingă lucrurile într-o direcţie mai bună, să dea curaj membrilor comunităţii să-şi pună în aplicare ideile şi planurile, România Pozitivă va prezenta un serial de bune practici, în care Fundaţia PACT va descrie activitatea grupurilor comunitare înfiinţate şi coordonate prin programul său, „Învăţare, Participare, Încredere”.

Episodul nr. 2

Un suflu nou pentru tradiţiile populare în Afumaţi

Odată cu cea de-a patra rundă a programului „Învăţare, Participare, Încredere”, de înfiinţare a organizaţiilor comunitare în zona rurală din sudul României, Fundaţia PACT a sprijinit, în prima parte a anului 2009, înfiiţarea grupului de iniţiativă din satul Afumaţi, judeţul Dolj. Satul Afumaţi, situat în comuna Afumaţi, se află în apropiere de Dunăre (20 km), la 60 de km distanţă faţă de municipiul Craiova.

În perioada 1 aprilie – 31 iulie 2009, grupul de iniţiativă din Afumaţi a dat viaţă proiectului „Muzeul în viaţa satului”, prin care membrii grupului şi-au propus revitalizarea valorilor tradiţionale în comunitate. Ei au înfiinţat un Muzeu al Culturii şi Civilizaţiei Săteşti în Afumaţi, cu ajutorul a aproximativ 50 de voluntari, care au amenajat spaţiul (pus la dispoziţie de Primărie) şi au colectat exponate. Elevii şcolii de pe raza comunei au strâns, cu ajutorul familiilor şi al altor membri ai comunităţii, obiecte, podoabe, costume populare de care aceştia dispuneau şi pe care au acceptat să le doneze. Exponatele colectate au fost analizate, selectate, recondiţionate şi clasificate cu ajutorul unui muzeograf, care s-a ocupat şi de demersurile ce au avut ca finalitate atestarea muzeului. În prezent, muzeul funcţionează în baza unor acte recunoscute la nivel naţional (iniţial, pe durata unui an calendaristic) şi este plasat în circuitul naţional şi internaţional.

Înfiinţarea Muzeului a creat şi o serie de oportunităţi pentru petrecerea timpului liber a tinerilor din Afumaţi. De acest proiect au beneficiat direct 83 de elevi ai Şcolii cu clasele I-VIII Afumaţi şi 25 de membri din comunitate cu vârste între 18-60 ani (voluntari pe parcursul derulării proiectului), iar indirect – întreaga comunitate.

Grupul de iniţiativă, împreună cu copiii din comunitate, a mers într-o excursie la Muzeul Satului şi la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, ceea ce a impulsionat motivaţia copiilor să se implice în activităţile proiectului. Excursia la cele două muzee a avut ca scop informarea participanţilor cu privire la valoarea obiectelor şi exponatelor tradiţionale şi la crearea unei imagini de ansamblu în vederea amenajării muzeului. Aşa au luat fiinţă „cluburile micilor artişti”, cercuri artistice pentru cultivarea valorilor tradiţionale, la nivelul muzeului, prin valorificarea talentelor elevilor şi tinerilor din comunitate – pictură, dans popular, muzică, abilităţi practice, dar şi pentru cultivarea performanţelor şcolare – matematică, literatură, franceză, informatică.  Elevii şi tinerii au fost selectaţi prin aplicarea unor teste specifice fiecărui club şi activează sub îndrumarea cadrelor didactice şi a părinţilor care s-au implicat voluntar în activităţile proiectului. Prin activităţile derulate la nivelul muzeului, copiii au beneficiat de un real progres în activitatea şcolară şi extraşcolară.

Spre sfârşitul proiectului, grupul a consultat comunitatea cu privire la impactul pe care l-a avut implementarea proiectului, activitate ce a fost organizată sub forma unei cafenele publice. Una dintre întrebările adresate invitaţilor a fost “Ce influenţă va avea existenţa „Muzeului culturii şi civilizaţiei săteşti” din comuna Afumaţi, judeţul Dolj în viaţa culturală şi civică a comunei noastre?”, întrebare ce a primit următoarele răspunsuri: cultivarea valorilor şi tradiţiilor locale; realizarea unor activităţi şi acţiuni care să dezvolte spiritul de conservare şi transmitere a acestor valori în contextul socio-economic actual; ieşirea din anonimat a comunei şi introducerea în circuitul naţional şi internaţional a muzeului şi, implicit, a comunei; atragerea de potenţiali sponsori, donatori, investitori; crearea unor locuri de muncă în comunitate.

La festivitatea de inaugurare a muzeului, ce a avut loc pe 31 iulie 2009, au participat aproximativ 60 de persoane din satul Afumaţi, dar şi din satele învecinate. Festivitatea a cuprins: vizitarea muzeului şi cunoaşterea istoriei locale; expoziţie cu vânzare a lucrărilor realizate de copiii membri ai cluburilor de pictură, abilităţi şi performanţă (banii au fost destinaţi unui fond pentru construirea unor locuri de joacă pentru copiii din comună); scurt moment artistic prezentat de copiii din cadrul cluburilor de dans popular şi cântare vocală; scurt moment artistic prezentat de copiii din cadrul altor cluburi din comunităţile vecine, prezentarea unor fotografii de pe parcursul implementarii proiectului.

Runda a patra a Programului “Învăţare, Participare, Încredere” a fost implementată în colaborare cu cinci organizaţii comunitare selectate, care au participat, ca beneficiari, la primele două runde ale Programului. Rolul organizaţiilor comunitare partenere în această a patra rundă a Programului a fost să contribuie la formarea a câte patru organizaţii comunitare noi, cărora le-au transmis din experienţa lor. Asociaţia Rudezis din comuna Giurgiţa, judeţul Dolj, a fost partenerul Fundaţiei PACT pentru judeţul Dolj şi a fost selectată în acest program ca urmare a participării la un proiect asemănător – „Participare şi putere de acţiune – Dezvoltarea capacităţii grupurilor marginalizate prin participare”, derulat de Fundaţia PACT în perioada octombrie 2006 – ianuarie 2008.

Idei şi proiecte ambiţioase

Ulterior implementării proiectului comunitar prin care s-a înfiinţat muzeul sătesc, grupul de iniţiativă din Afumaţi s-a înregistrat juridic sub numele de Asociaţia ABC Afumaţi (după iniţialele celor 3 sate din comună) şi îşi propune, în continuare, să implice societatea civilă locală în luarea deciziilor care privesc membrii comunităţii în mod direct. Organizaţia are deja în vedere o planificare a activităţilor/proiectelor pentru următorii 2 ani, printre care se regăsesc: consultarea  permanentă a comunităţii cu privire la lipsurile cu care se confruntă şi la nevoile care pot fi satisfacute prin iniţierea unor proiecte susţinute prin fonduri europene; acţiune în parteneriat cu “Asociaţia pentru educaţie, sănătate şi familie”, prin care să ajute alte familii nevoiaşe de pe raza comunei; activităţi în parteneriat cu Biblioteca Comunală, în cadrul cărora elevii, tinerii şi alţi membri ai comunităţii locale vor beneficia de o serie de manifestări cultural-artistice menite să le ocupe timpul liber în mod placut, dar şi să le îndrepte paşii spre lectură; activităţi în parteneriat cu şcoala din satul Urzicuţa şi şcoala din satul Afumaţi pentru aprofundarea unor cunoştinţe şi abilităţi legate de domeniul informatic, atât la elevi, cât şi la părinţi; activităţi în parteneriat cu Şcoala Afumaţi şi Căminul Cultural Afumaţi, prin care elevii, tinerii şi membrii comunităţii vor beneficia de activităţi culturale şi artistice; activităţi ecologice în parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII Afumaţi, în cadrul proiectului mondial Eco-Şcoala (următorii 4 ani), prin care se urmăreşte educarea elevilor şi părinţilor în scopul colectării selective a gunoiului menajer şi refolosirii ulterioare a acestuia; crearea unor locuri de joacă, reabilitarea bazelor sportive şi reabilitarea Bibliotecii Comunale.

În scopul îmbunătăţirii relaţiilor dintre comunitate şi autoritatea locală, Asociaţia ABC Afumaţi îşi propune să funcţioneze precum un liant, în sensul de facilitare prin metode de dialog activ (precum cafeneaua publică), schimbul de idei între cetăţeni (brainstorming, juriu cetăţenesc, metoda spaţiului deschis). De asemenea, şi-au propus ca activităţile culturale din cadrul muzeului să se adreseze unui public cât mai larg, iar elevii şi tinerii de pe raza comunei să continue să participe cu aceeaşi plăcere şi pe viitor (ca şi în cele 4 luni de implementare a primului proiect al grupului), la astfel de activităţi menite sa reînvie tradiţiile locale.

Pe termen lung, activitatea grupului de iniţiativă din Afumaţi a avut un rol determinant în schimbarea mentalităţii locuitorilor şi impulsionarea lor în a-şi crea condiţii mai bune de viaţă, pentru ei şi copiii lor. Prin intermediul organizaţiei comunitare nou constituite s-a întărit coeziunea dintre localnici, dintre societatea civilă, agenţii economici din zonă şi administraţia publică locală, în scopul unei dezvoltări rurale sustenabile, şi s-a intervenit în prevenţia abandonului şcolar, prin canalizarea energiilor tinerilor către activităţi educative. Mai mult, membrii Asociaţiei ABC Afumaţi au devenit mai încrezători în forţele proprii şi au căpătat putere de acţiune; şi-au construit încredere în abilităţile proprii de a îşi îmbunătăţi viaţa şi comunitatea, ceea ce este un prim pas spre schimbare. Dovadă a acestui fapt este că, în paralel cu acest proiect, au mai participat la un proiect implementat de Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) – “Buturuga mică răstoarnă carul mare” şi la un alt proiect al Fundaţiei PACT – “Organizaţiile comunitare, centre de mobilizare a comunităţii”.

Pentru a-şi asigura sustenabilitatea proiectelor, membrii Asociaţiei ABC Afumaţi au desfăşurat, în perioada octombrie – noiembrie 2009, activităţi de strângere de fonduri, atât în propria comunitate, cât şi într-un sat vecin. Primul eveniment, organizat în satul Afumaţi cu ocazia sărbătorii de Sfântul Dumitru, a avut ca rezultat atragerea a 1.690 RON de la diverşi actori din comunitate. La al doilea eveniment, ce a avut loc în satul Boureni, s-au strâns 3.630 RON. La cele două evenimente au fost prezentate programe artistice oferite de copiii din cadrul cluburilor înfiinţate în cadrul acestui prim proiect comunitar şi au fost vândute desene, picturi şi obiecte realizate tot de copii. Banii strânşi au asigurat continuitatea cluburilor de pictură, dans popular şi modern şi după finalizarea proiectului susţinut de Fundaţia PACT. O parte din bani au fost folosiţi pentru achiziţionarea de costume populare pentru copiii de la cubul de dans popular. O altă acţiune derulată de Asociatia ABC Afumaţi în anul 2009, în satul Covei (din comuna Afumaţi), a fost finanţată de Rompetrol, prin programul „Împreună pentru fiecare”, şi a constat în mobilizarea copiilor din comunitate pentru depoluarea pârâului Bălăşan.

Persoană de contact pentru Asociaţia ABC Afumaţi: Ancuţa Nicoleta Ciocan
Telefon fix: 0251 318020
Telefon mobil: 0764 826198
Email: ciocan.anca@yahoo.com
Web: http://asociatiaabcafumati.blogspot.com

PS: Citiţi şi Episodul nr. 1

Mulţumim Fundaţia Pact & Claudia!

Despre autor

avatar

Fundația PACT lucrează direct cu oamenii care trăiesc în zonele rurale şi oraşele mici din sudul României, pentru a crea structuri ale societăţii civile de tipul organizaţiilor comunitare, pe care le sprijină pentru a fi active, eficiente şi eficace, sustenabile şi vizibile în regiunea lor. Viziunea Fundației este ca un număr cât mai mare de oameni din mediul rural și mic urban să fie activi la nivel local, să găsească soluții pentru problemele cu care se confruntă comunitatea în care locuiesc, să contribuie direct la dezvoltarea economică și socială proprie și a localității de care aparțin. Astfel, prin programele și proiectele derulate, Fundația PACT identifică oamenii cu inițiativă din comunitățile din sudul României și îi sprijină cu resurse și informații pentru a dezvolta proiecte relevante în comunitățile lor.

Un comentariu

  1. Pingback: De la taraf la afaceri comunitare, in Iancu Jianu | RomaniaPozitiva

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.