CIVIL SOCIETY PITCH Powered by One World Romania. OPEN CALL / DEADLINE: 2 februarie 2023 

0

CIVIL SOCIETY PITCH powered by ONE WORLD ROMANIA revine cu a 5-a ediție a programului unic de dezvoltare de documentar cu focus pe teme sociale și drepturile omului. Această ediție va cuprinde ateliere, seminarii și mentorat cu specialiști internaționali pe durata unui an și se va desfășura în perioada martie 2023 – aprilie 2024, la București. 

Civil Society Pitch este un program intensiv de dezvoltare de documentar care reunește organizații și activiști sociali cu regizori, jurnaliști sau cercetători vizuali din Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova și România preocupați de realitatea care ne înconjoară. Unicitatea programului stă în faptul că ONG-urile și activiștii sociali propun teme și cazuri de care se ocupă și la care au acces, urmând ca cineaștii să identifice și să aleagă dintre acestea posibile subiecte de film documentar, primind sprijinul de la organizațiile respective pe tot parcursul realizării și lansării filmelor rezultate. 

Prima parte a programului va avea loc în perioada 31 martie – 2 aprilie 2023, în cadrul Festivalului de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania #16. Pe parcursul celor trei zile participanții vor fi implicați în ateliere intensive în cadrul cărora se vor cunoaște între ei, își vor prezenta domeniile de activitate și interesele. Participanții vor fi sprijiniți să creeze echipe (regizor-activist/ONG) și să definească împreună un proiect comun, fiind ghidați de mentori internaționali cu experiență în domeniu. După șase luni de cercetare și dezvoltare, după o sesiune de follow-up și alte câteva luni de lucru intens la proiecte, echipele își vor expune rezultatele muncii în cadrul unui pitch public – sub forma unei prezentări de proiect însoțit de un trailer, iar cel mai bun proiect va fi premiat cu 4000 euro

One World România – 16, care se desfășoară la București în perioada 31 martie – 9 aprilie, 2023 își dedică primul weekend de festival, programului Civil Society Pitch 5. 

Dacă ești din România, Ungaria, Bulgaria sau Republica Moldova și vrei să dezbați probleme sociale prin film documentar, ești invitat să te înscrii. Data-limită: 2 februarie 2023. 

De ce să participi ca cineast? 

Adesea, regizorii doresc să abordeze probleme majore legate de societatea în care trăim, dar simt că le lipsește experiența directă, accesul în comunitățile vulnerabile sau o înțelegere aprofundată a problemelor sociale. Pentru a înlătura aceste ezitări perfect valabile, ne propunem să punem

cineaștii sau cercetătorii vizuali interesați de astfel de subiecte în dialog cu reprezentanții societății civile care au acces larg la poveștile sociale legate de drepturile omului slab sau deloc mediatizate. 

Link de înscriere pentru cineaști – https://forms.gle/JaRgRh9taKCws68M8 

De ce să participi ca ONG?

Organizațiile neguvernamentale suferă adesea de o lipsă de vizibilitate în mass-media și, prin urmare, dedicarea și munca lor grea nu dă întotdeauna roadele dorite. De multe ori, chiar și indiferența autorităților poate fi învinsă dacă societatea civilă cere măsuri concrete – dar acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă publicul larg este corect informat. Deoarece materialele audio-vizuale se numără printre cele mai eficiente instrumente ale activismului modern, atelierul CIVIL SOCIETY PITCH își propune să încurajeze producția de filme documentare de calitate, cu un impact social ridicat, care să facă publice pe scară largă problemele și poveștile legate de drepturile omului din Europa de Est. 

Link de înscriere pentru ONG – https://forms.gle/HrjekAEQqsTqvtYW7 

Civil Society Pitch este un program inițiat și coordonat de Asociația One World Romania în parteneriat cu Balkan Documentary Center (Bulgaria), Festivalul Internațional de Film Documentar de Drepturile Omului VERZIO din Budapesta (Ungaria), Asociația Obștească MOLDOX (Republica Moldova), Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” (România), Masterul de Antropologie SNSPA și Masterul de Studii Vizuale și Societate SNSPA (România). 

Programul CIVIL SOCIETY PITCH este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. 

*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

CIVIL SOCIETY PITCH 

Powered by One World Romania 

– OPEN CALL / DEADLINE: February 2, 2023 – 

CIVIL SOCIETY PITCH powered by ONE WORLD ROMANIA is returning with the 5th edition of the unique documentary development program with a focus on social issues and human rights. This edition will include a year of workshops, seminars and mentoring programmes with international specialists This edition will include workshops, seminars and mentoring with international specialists for a year and will take place between March 2023 and April 2024, in Bucharest. 

Civil Society Pitch is an intensive documentary development program that brings together organizations and social activists with filmmakers, journalists or visual anthropologists from Hungary, Bulgaria, the Republic of Moldova and Romania, people who are concerned with the reality that surrounds us. The uniqueness of the program lies in the fact that NGOs and social activists propose themes and cases that they deal with and have access to, and the filmmakers then identify and choose possible documentary film subjects from among them, receiving the support of the respective organizations throughout during the making and release of the resulting films. 

The first part of the program will take place between March 31 and April 2, 2023, within the One World Romania #16 Documentary Film and Human Rights Festival. During the three days, the participants will be involved in intensive seminars during which they will get to know each other, present their fields of activity and interests. Participants will be supported to create teams (filmmakers-activist/NGO) and define together a common project, guided by international mentors with experience in the field. After six months of research and development, after a follow-up session and a few more months of intense project work, the teams will showcase the results of their work in a public pitch – in the project presentation accompanied by a trailer, and the best project will be awarded with 4000 euros. 

If you are from Romania, Hungary, Bulgaria or the Republic of Moldova and want to debate social issues through documentary film, you are invited to register. Deadline: February 2, 2023. 

Why apply as a filmmaker? 

Often filmmakers want to tackle major issues related to the society we live in, but feel they lack first-hand experience, access to vulnerable communities, or a deep understanding of social issues. To overcome these perfectly valid hesitations, we aim to engage filmmakers or visual researchers

interested in such topics in a dialogue with representatives of civil society who have wide access to poorly or not at all publicized human rights social stories. 

Registration link for filmmakers – https://forms.gle/JaRgRh9taKCws68M8 

Why apply as a NGO? 

Non-governmental organizations often suffer from a lack of visibility in mass-media, and therefore their dedication and hard work doesn’t always pay off. Many times, even the authorities’ indifference can be vanquished if civil society asks for concrete measures – but this cannot happen unless the general public is correctly informed. Because audio-visual materials are amongst the most efficient tools of modern activism, the CIVIL SOCIETY PITCH workshop aims to encourage the production of quality documentary films with a high social impact, which will widely publicize East-European human rights issues and stories. 

NGO registration link – https://forms.gle/HrjekAEQqsTqvtYW7 

The CIVIL SOCIETY PITCH program is initiated and coordinated by the One World Romania Association, and the program partners are Balkan Documentary Center (Bulgaria), the Verzio International Human Rights Documentary Film Festival (Hungary) and the MOLDOX Association (Republic of Moldova), National University of Theater and Cinematographic Art „I.L. Caragiale” (Romania), Master of Anthropology SNSPA & Master of Visual and Society Studies SNSPA (România). 

The CIVIL SOCIETY PITCH program is part of a cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration. 

*The project does not necessarily reflect the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not liable for the content of the project or for the way in which the results of the project may be used. These are entirely the beneficiary’s responsibility.

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 55 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem programe educaționale (învățare și dezvoltare) cu diverse tematici și am lucrat cu peste 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.