Județul Maramureș – zonă pilot pentru evaluarea impactului socio-economic produs prin implementarea Strategiei UE 2030

0

Proiectul eFeedback, prin care WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură) și partenerul de proiect GeoMMed și-au propus să dea o voce cetățenilor din județul Maramureș care vor să se implice în proiectele de mediu ce îi afectează direct, a ajuns la final. Trăgând linie, județul Maramureș are acum un proiect-pilot ce poate fi extins la nivel național, pornind de la ideea că orice planificare strategică ar trebui fundamentată pe probleme și soluții identificate local.

În cadrul proiectului, am revizuit Strategia de dezvoltare a patrimoniului natural local și am realizat un studiu legat de impactul socio-economic al implementării obiectivelor Strategiei UE privind biodiversitatea 2030 la nivelul județului Maramureș. Studiul a scos în evidență faptul că, odată ce anumite zone din fondul forestier vor fi trecute sub protecție strictă, proprietarii acestora vor avea pierderi și costuri de peste 4.000 de lei pe an pe hectar. Pierderile au fost calculate în diminuarea volumului de lemn recoltat, reducerea volumului de lemn disponibil pe piață, diminuarea prețului de piață a proprietății și în reducerea cererii de servicii, iar costurile suplimentare se referă la revizuirea amenajamentelor silvice sau la costurile de administrare a ariilor naturale protejate cu protecție strictă. Pentru protecția pajiștilor, valoarea pierderilor și a costurilor este de peste 1.600 lei pe an pe hectar.

Aceste pierderi și costuri trebuie să se regăsească și în bugetele dedicate managementului ariilor naturale protejate, care își pot atinge obiectivele doar cu susținerea populației. De aceea este nevoie de implementarea unui sistem de compensare sau de subvenționare pentru proprietari. În felul acesta i-am putea încuraja pe proprietari să-și păstreze pădurile. De asemenea, ar trebui realizată o evaluare a impactului socio-economic înaintea desemnării legale a acestor arii protejate, pentru a anticipa și atenua anumite efecte nedorite pe care aria protejată le va genera în societate.

„Considerăm că abordarea realizată prin acest Studiu de impact ar trebui extinsă la nivel național, ca să aflăm cât ne costă în realitate protecția strictă a pădurilor și să decidem dacă este mai eficient să împădurim suprafețe noi sau să protejăm pădurile deja existente și care s-au instalat pe pajiști și fânețe în mod natural, suprafețe pe care noi le-am denumit Pădurile Nimănui. Aceste suprafețe împădurite natural ajung să acopere cca. 2 milioane de hectare la nivel național.” – Călin Ardelean, expert tehnic la WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură

În plus, am pus la punct două instrumente care ajută societatea civilă să se implice activ: o platformă online, care va funcționa și în următorii ani, și aplicația mobilă eFeedback disponibilă gratuit pe Android și iOS. Acestea au la bază un protocol semnat cu autorități, instituții și reprezentanți ai societății civile, și au fost discutate cu peste 450 de localnici prin intermediul Caravanei eFeedback. Timp de două săptămâni, aceasta a vizitat la finalul anului trecut peste 40 de Primării din județul Maramureș și un Grup de Acțiune Locală (GAL) din Baia Mare. Credem cu tărie ca informarea corectă și continuă stau la baza încurajării comunităților locale în procesul de implicare cetățenească activă.

Proiectul a fost derulat de WWF-România, în parteneriat cu Asociația Profesională GeoMMed, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Despre Proiect

Scopul proiectului este ca până în 2024 Platforma Natura 2000 Maramures să asigure educația și implicarea civică în vederea responsabilizarii factorilor de decizie locali/judeteni în scopul utilizarii sustenabile pe principii democratice a patrimoniului natural județean în beneficiul comunităților locale.

Despre WWF (Fondul Mondial pentru Natură)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, zimbri, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.

WWF România – Filiala Maramureș, parte a WWF România a demarat în Maramureș activități în sfera conservării naturii înca din 2003, ariile prioritare de intervenție vizând: utilizarea durabilă a resurselor naturale, (managementul responsabil al pădurilor), identificarea și protecția coridoarelor ecologice, monitorizarea faunei sălbatice, evaluarea serviciilor de mediu furnizate de ecosistemele forestiere și acvatice, dezvoltarea comunităților locale prin utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

Despre Asociația profesională GeoMMed

Asociația are drept scop regenerarea și dezvoltarea durabilă a zonelor afectate de schimbări structurale. În accepțiunea Geommed regenerarea și dezvoltarea durabilă a comunităților miniere reprezintă o dezvoltare continuă bazată pe resurse regenerabile, administrate eficient în folosul și cu participarea activă a comunităților.

Serviciile și proiectele implementate de către Asociația Profesională GeoMMed au vizat inițiative legate de protejarea mediului înconjurător dar și acțiuni privind sprijinirea dezvoltării durabile a României, încurajând crearea și dezvoltarea cooperării în domeniul protecției mediului înconjurător, ecologie și conservarea biodiversității și prin elaborarea de strategii și planuri de regenerare durabilă a comunităților afectate de restructurări industriale. www.cheilelapusului-natura2000.ro

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre autor

avatar

Înfiinţată în anul 1961, WWF (World Wide Fund for Nature) este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor. Mai multe detalii la: www.wwf.ro

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.