Bune practice privind infiintarea de intreprinderi sociale, proiectul Phoenix

0

BUNE PRACTICI PRIVIND INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE IN REGIUNEA SUD EST – PROIECTUL “PHOENIX”

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, cu codul SMIS 2014+ 128024, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

autor: Victor Nicolăescu, Responsabil bune practici, Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Proiectul “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale

In perioada 01.04.2020 – 15.06.2020 s-a realizat inscrierea la programele de formare antreprenoriala specifica, pentru cursul Antreprenor in economie sociala COR 112032 si pentru cursul Manager intreprindere sociala COR 112036. Urmare a sustinerii examenelor de absolvire, un număr de 100 de persoane au fost certificate ca absolvenți, dintre care care 87 pentru cursul Antreprenor in economie sociala si 13 pentru cursulManager intreprindere sociala.

În perioada 01 iulie 2020 – 31 august 2020 s-a desfasurat evaluarea planurilor de afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanțate ce s-a organizat in baza unei proceduri transparente, echidistante și obiective. Persoanele ce au urmat cursurile de formare profesionala certificate in cadrul proiectului Antreprenor în Economie Socială sau Manager Întreprindere Socială au depus un număr de 65 de aplicatii pentru a participa la competitia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Întreprinderile sociale care au fost contractate la sfarsitul lunii februarie 2021 pentru a primi ajutorul de minimis la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Est sunt din municipiul Vrancea (CAMPEROM START SRL), municipiul Galati (ELMACERT CONSULTING SRL) și municipiul Constanta (NEMESIS AGENCY SRL).

La nivelul regiunii Sud Est, în conformitate cu datele prezentate în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se reliefează un număr de 398 întreprinderi de acest tip, cele mai multe fiind menționate în județul Constanța și cele mai puține în județul Tulcea.

 

Județ

Număr întreprinderi sociale

Brăila

57

Buzău

91

Constanța

100

Galați

52

Vrancea

54

Tulcea

44

TOTAL

398

 

Din perspectiva populației aferente fiecărui județ se evidențiază faptul că exista o medie de 19,43 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori la nivel regional. Județul Buzău are un număr de 8,30 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori, iar județul Galați are cele mai puține întreprinderi sociale la 100.000 locuritori – 8,30.

 

Județ

Populație*

Număr întreprinderi sociale

Nr. întreprinderi sociale / 100.000 locuitori

Brăila

346773

57

16.43

.Buzău

468110

91

19,43

Constanța

766315

100

13.04

Galați

626201

52

8.30

Vrancea

386223

54

13.98

Tulcea

238333

44

18.46

TOTAL

398

14.05

*Populația după domiciliu a județelor, municipiilor și orașelor, la 1 iulie 2018, Anuarul Statistic al României 2018, INS

În conformitate cu cercetarea sociologică ”Analiza domeniului economiei sociale din regiunea Sud-Est”, în cadrul proiectului proiectului #AfaceriDeBines s-a relevat faptul că antreprenorii sociali din regiune au un profil antreprenorial specific, definit printr-o serie de trăsături sociale și psihologice:  

  • au o vârstă cuprinsă între 35-50 de ani, de genul masculin, fără a discrimina antreprenoriatul social feminin;  

  • studii medii, dar consideră că o formare profesională specifică antreprenoriatului social este un aspect obligatoriu pentru antreprenorii care doresc să dezvolte o afacere socială de succes;  

  • o expertiză redusă în domeniul antreprenorial și foarte redusă, în domeniul antreprenoriatului social, dar au un suflet ”foarte mare” și sunt deosebit de motivați să facă mult bine;  

  • au o experiență anterioară, de obicei îndelungată, în calitate de angajați, dar aceasta a fost cumva întotdeauna considerată ”neîmplinitoare” și chiar ”constrângătoare”, atât din punct de vedere personal, financiar, emoțional, cât și profesional;  

  • au un set specific de valori și credințe, pe care se bazează zilnic în deciziile de afaceri pe care le iau, și care definesc în mod autentic profilul antreprenorului social din regiune: viziune, creativitate, perseverență, inițiativă, ambiție, autodisciplină, atitudine pozitivă, muncă de echipă, perfecționare profesională, adaptabilitate. 

Bune practici specifice întreprinderilor sociale la nivelul regiunii Sud Est – proiectul Phoenix

CAMPEROM START SRL

Camperom Start SRL din municipiul Focșani îsi propune crearea unui numar de 5 locuri de munca, angajarea a cel putin 2 persoane din categorii defavorizate pe posturile create prin proiect, achizitionarea de autorulote noi,de ultima generatie,ceea ce reprezinta un avantaj competitiv in fata concurentei, reinvestirea continua in afacere si adaptarea la cerintele clientilor si la mediul de afaceri in continua schimbare. În privința misiunii sociale se vizează acordarea de servicii in mod gratuit persoanelor vulnerabile, aflate in dificultate din punct de vedere social si economic, copiilor din medii defavorizate sau vulnerabile, sprijinirea si ocuparea fortei de munca prin crearea de 5 locuri noi de munca.

Ȋntreprinderea socialӑ are dotări foarte consistente (2 autorulote, echipament IT) și funcționeazӑ cu un numӑr de cinci salariați:manager, doi soferi, un inspector tehnic si o femeie intretinere curatenie. Momentan SC CAMPEROM START are angajate doua persoane ce provin din grupul persoanelor vulnerabile. Pana la momentul derulării seminarului, societatea a avut o cifra de afaceri de 5233 lei,datorita faptului ca activitatea a inceput abia in luna august 2021. SC CAMPEROM START a incheiat 4 contracte de parteneriat cu Asociatia Sf.Stelian, Asociatia Nevazatorilor Vrancea, Asociatia Sf.Treime și Parohia Sf.Andrei. In cadrul parteneriatului cu Asociatia Sf.Stelian CAMPEROM START a organizat o excursie cu copii insotiti de un membru al asociatiei-prof.Nistor Laurentiu pe ruta Focsani –Galati,cu vizitarea Gradinei Botanice Galati si Gradina zoologica din Braila. In cadrul parteneriatului cu Asociatia Nevazatorilor am organizat o excursie care   s a desfasurat cu autorulotele proprietatea Camperom Start si cu un microbuz apartinand asociatiei. Astfel, sau deplasat cu autorulotele 9 persoane din cadrul asociatiei de nevazatori, costurile acestei excursii, privind combustibilul au fost suportate de Camperom Start.

Prin această întreprindere socială, se dorește sa se sustină dezvoltarea regiunii de Sud-Est prin infiintarea unei societati activează in domeniul de inchiriere autorulote. Misiunea întreprinderii sociale este de a oferi si servicii gratuite unor categorii de oameni defavorizati –copii, varstnici – oferindu-le acestora excursii cu autorulotele întreprinderii sociale.

ELMACERT CONSULTING SRL

Întreprinderea socială ELMACERT CONSULTING SRL din municipiul Galați vizeaza susținerea afacerilor locale prin furnizarea de servicii de contabilitate, consultanțӑ fiscalӑ, secretariat şi alte activitӑți conexe, de ȋnaltӑ calitate care sӑ se ridice la nivelul exigențelor legislative, prestate de personal specializat.

Elmacert Consulting S.R.L. reprezintӑ pȃrghia dintre agenții economici şi instituțiile statului. Ȋntreprinderea de economie socialӑ are dublu rol: mai ȋntȃi rolul de protector al agenților economici (organizația furnizeazӑ consultanțӑ fiscalӑ şi oferӑ soluții legale de eficientizarea afacerilor prin diverse metode adaptate nevoilor colaboratorilor sӑi, inclusiv prin reducerea costurilor), precum şi rolul de asigurator al calculӑrii şi colectӑrii corecte ale taxelor şi impozitelor.

Elmacert Consulting SRL propune organizarea de cursurile de formare profesionalӑ care sunt adresate persoanelor din grupurile sociale care nu au acces la pregӑtire specializatӑ, aceştia primind ulterior sprijin ȋn vederea ȋncadrӑrii pe piața forței de muncӑ. Mai mult, Elmacert Consulting S.R.L. oferӑ posibilitatea aplicӑrii practice a cunoştințelor acumulate ȋn cadrul cursurilor de formare profesionalӑ ȋn incinta prorpriului sediu al ȋntreprinderii sociale.

Îndeplinirea criteriilor de catre intreprinderea sociala pentru a deveni o buna practica in sectorul economiei sociale: se evidențiază caracterul inovator prin activarea fortei de munca apelandu-se la formarea profesionala si derularea de activitati specifice in contabilitate, se recunoaste organizarea intreprinderii sociale in jurul competentelor si expertizei acumulate, se reliefeaza potentialul de reproducere si transferare in alte contexte, precum si relevanta intreprinderii sociale pentru promovarea unor politici incluzive.

SC NEMESIS AGENCY SRL

SC NEMESIS AGENCY SRL din municipiul Constanța vizează crearea unui număr de minim 5 locuri de muncă încă de la înființarea societății; achiziția de echipamente performante pentru prestarea serviciilor in domeniul digital, echipamente care să ne ofere si posibilitatea de a lucra de acasă; promovarea serviciilor noastre atât pe plan local cât si pe plan internațional; găsirea unor client care să ne asigure sustenabilitatea întreprinderii sociale după perioada de implementarea a proiectului. De asemenea, misiunea socială a întreprinderii sociale se referă la: crearea a minim 2 locuri de muncă pentru persoane din grupuri vulnerabile; mentoring pentru angajații din grupul vulnerabil; parteneriate cu asociații non-guvernamentale sau non- profit pe care să le susținem si/sau promovam prin activitatea noastră; reducerea consumului de resurse, utilizarea cat mai eficienta a utilitatilor, reciclatul selectiv, etc – prietenoși cu mediul. Un alt obiectiv este dezvoltarea conceptului de economie sociala, prin conștientizarea populației cu privire la ce înseamnă economia sociala, respectiv prin aducerea la cunoștința publicului larg a faptului ca achiziționarea serviciilor va conduce la angajarea mai multor persoane care aparțin grupurilor vulnerabile

Întreprinderea socială funcționează cu un număr de cinci angajați si un administrator. Cei 5 angajați sunt încadrați ca tehnicieni web cu norma întreagă. De la înființarea societății au fost 3 angajați care au făcut parte din grupurile vulnerabile, având cel puțin 2 in același timp. Primul angajat a fost in șomaj cu indemnizație si a lucrat câteva luni în întreprindere. In urma demisiei acestuia, in perioada de preaviz, s-a reușit să se găsească un alt angajat fără venituri permanente. Al treilea angajat, care este în cadrul întreprinderii încă de la început, are in întreținere doi copii iar salariul de la societate este o sursa permanentă de venit. Toți cei 3 angajați au avut o norma întreagă si au fost instruiți in cadrul companiei noastre, oferindu-le suport permanent pentru dezvoltarea personală si profesională.

Intreprinderea sociala NEMESIS AGENCY SRL dispune de urmatoarele echipamente: 6 laptop-uri de ultima generatie si accesorii pentru fiecare (mouse-uri, tastaturi, casti), 12 monitoare, cate 2 necesare fiecarui laptop, 6 scaune ergonomice, 6 posturi de lucru, cate unul pentru fiecare angajat. Principalele servicii oferite de NEMESIS AGENCY SRL: Servicii web design (de la mici modificari pana la dezvoltarea completa a unui site, site-urile dezvoltate sunt optimizate SEO, mobile friendly si cu o interfata moderna; Marketing digital (se oferă solutii complete de marketing digital, de la strategia de marketing necesara la inceputul proiectului, continuand cu optimizare SEO, Email Marketing, Social Media Marketing, Ads-uri, etc.); dezvoltare aplicatii web (se dezvolta aplicatii web de la zero, bazate pe nevoile si cerintele clientilor, aplicatiile pot fi accesate din orice locatie si de pe orice device, cat timp este conectat la internet); Platforme ecommerce (crearea de magazine online, prin care clientii pot incepe imediat vanzarea online a produselor sau serviciilor dorite, site-urile respecta standardele in domeniu). Site-uri nu au un preturi standard, acestea pot varia in functie de complexitate, de specificatiile clientului, etc, iar in general sunt calculate bazat pe un tarif orar. Se evalueaza numarul de ore necesare dezvoltarii proiectului si calculam bugetul necesar. Preturile la serviciile de creare site-uri web simple pot fluctua intre 2.000 si 4.000 euro, in schimb site-urile mai complexe care necesita functionalitati ceva mai avansate si design-uri complexe, se incadreaza intre 4.000 si 8.000 euro, chiar pot depasi acest budget. Serviciile de marketing digital, pot incepe din jurul pretului de 250 euro/luna pentru servicii basic de SEO on-page si poate creste chiar si la peste 1.000 euro/luna incluzand servicii de Email Marketing, Social Media, Content, Ads-uri, etc. Aplicatiile web sunt platforme necesare companiilor cu o nevoie punctuala, speciala. Se abordeaza de la soft-uri de programari online, soft-uri de facturare, gestiune, etc. Preturile acestora variaza foarte tare, de la 500 euro o aplicatie foarte simpla la sume de peste 30 mii euro. Platforme ecommerce/magazine online – sunt aplicatii software complexe cu multiple functionalitati si caracteristici extinse cu scopul de a vinde produse online. Pretul unui astfel de proiect variaza in functie de platforma folosita si cerintele clientului. Folosind o platforma existenta se poate dezvolta un magazine online in jurul sumei de 5.000 euro, insa daca se doreste o platforma custom bugetele pot ajunge usor la 15.000 euro. Pana în luna mai 2022, SC NEMESIS AGENCY SRL avea facturi emise in valoare de aproape 100.000 lei.

În privința misiunii sociale, se evidențiază următoarele rezultate sociale: angajarea a 5 persoane, din care 2 facand parte din grupurile vulnerabile; mentoring pentru angajații societății, respectiv personalul din grupul vulnerabil; punerea la dispoziție de cursuri online pentru dezvoltarea bazei de cunoștințe de specialitate pentru toți angajații, in special pentru cei din grupul vulnerabil; integrarea grupurilor dezavantajate (șomeri) pe piața muncii; semnarea si implementarea unor protocoale de colaborare în vederea îndeplinirii scopului social.

Întreprinderea socială, prin activitatea desfășurata in meniul online, are un impact pozitiv asupra utilizării resurselor mediului. Informarea clienților, ofertele, facturile, etc, le facem prin intermediul platformelor online, iar serviciile prestate sunt in mare măsura pe internet, așa că societatea are un număr redus de deșeuri pe care le generează – iar pe acestea le reciclăm selectiv. Structura socială se axează pe lucrul de acasă – work from home – situatie ce determina consumul redus de combustibil necesar mașinilor auto pentru deplasarea la locul de muncă. Echipamentele achizitionate, fiind de ultima generație, au un consum redus de energie. Materialele utilizate pentru realizarea acestor echipamente IT sunt in concordanta cu cerințele Uniunii Europene pentru reducerea emisiilor de carbon. Întreprinderea a incheiat diferite parteneriate cu întreprinderi non profit, pe care încearcă să le ajute si să le susțină cu serviciile digitale de care au nevoie.

Concluzii:

Întreprinderile sociale expuse funcționează având scop social prin derularea de activități auto-finanțabile și sustenabile, activități din care să beneficieze cei implicați în derularea lor, să se adreseze nevoilor celor dezavantajați, să combată dependența de ceilalți și să întărească legăturile din interiorul comunităților. Entitățile de economie socială (sunt create pe următoarele principii: solidaritatea este mai importantă decât resursele financiare, adeziunea voluntară a membrilor, management democratic și decizii luate în mod transparent, fiecare membru având un cuvânt de spus prin votul său.

Bunele practice expuse pot fi completate de concluziile cercetării ”Analiza domeniului economiei sociale din regiunea Sud-Est”, în cadrul proiectului proiectului #AfaceriDeBines, prin care s-a evidențiat faptul că domeniul economiei sociale din regiunea Sud-Est are anumite caracteristici nuanțate și la nivel național: prea multă birocrație și rigiditate legislativă în privința raportărilor activității economice și sociale a entităților sociale; norme metodologice prea teoretice și dificil de adaptat în practica economică și socială de aplicare a legislației aferente; dificultăți reale în identificarea, contactarea, înregistrarea adecvată și sprijinirea socială a beneficiarilor de entități sociale; resurse financiare și umane reduse ale entităților sociale și lipsa facilităților financiare oferite acestora, prin intermediul legislației în vigoare, fapt care îngreunează mult implicarea acestora în sprijinirea reală și suficientă a comunităților locale și a grupurilor sociale defavorizate. 

La nivelul regiunii Sud Est, prin modele pozitive de întreprinderi sociale înființate în ultimii doi ani se demonstrează că economia socială poate fi văzută ca o perspectivă fezabilă care servește scopuri sociale, dar și economice, se bazează pe principiile solidarității și sustenabilității și nu pe obținerea de profit.

autor: Victor Nicolăescu, Responsabil bune practici, Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 50 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem programe educaționale (învățare și dezvoltare) cu diverse tematici și am lucrat cu peste 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.