Poziția ANOSR privind proiectul Legii Învățământului Superior

0

Având în vedere demararea procesului de avizare interministerială cu privire la proiectul Legii Învățământului Superior, ANOSR salută deschiderea față de propunerile federației preluate în proiectul consolidat, însă solicită Ministerului Educației, Guvernului și Parlamentului României includerea amendamentelor ANOSR referitoare la 4 mari teme de interes: ponderea studenților în alegerea rectorilor, modificarea taxelor de școlarizare, durata mandatelor rectorilor și procedura de constatare a plagiatelor.

Salutăm deschiderea față de propunerile federației și includerea în proiectul consolidat a revendicărilor ANOSR privind: 

  • creșterea cuantumului burselor și corelarea alocației bugetare cu salariul minim pe economie;

  • creșterea reducerii acordate la transportul feroviar la 90%; 

  • eliminarea posibilității renunțării unilaterale la titlul de doctor; 

  • creșterea ponderii studenților în comisiile de etică și asigurare a calității la 25%; 

  • includerea studenților în organismele funcționale care exercită atribuții între ședințele Consiliului facultății, Senatului sau Consiliului de administrație, constituite la nivelul universităților; 

  • acordarea dreptului organizațiilor studențești de a beneficia gratuit de spații pentru sediile sociale;

  • obligativitatea asigurării accesului la internet wi-fi în întreg spațiul universitar; 

  • publicarea CV-urilor tuturor cadrelor didactice și de cercetare, titulare și asociate, pe website-urile universităților. 

Solicităm Ministerului Educației, Guvernului și Parlamentului României includerea amendamentelor ANOSR referitoare la patru teme mari de interes din proiectul Legii Învățământului Superior: 

I. Creșterea ponderii studenților în alegerea rectorilor instituțiilor de învățământ superior la 25%.

II. Menținerea mandatelor rectorilor și senatelor universitare la 4 ani și introducerea limitării de a ocupa funcția de rector la maximum 2 mandate și maximum 8 ani, în acord cu prevederile inițiale ale Legii nr. 1/2011. 

III. Nemodificarea taxelor universitare pe parcursul școlarității, astfel încât studenții să aibă predictibilitate, încă de la admitere, asupra costului studiilor universitare.

IV. Modificarea procedurii de constatare a plagiatelor, astfel încât aceasta să fie realmente funcțională. În actuala formă a legii, în considerarea Deciziei Curții Constituționale a României nr. 364/2022, tezele de doctorat plagiate pot fi anulate de instanța de contencios administrativ în termen de maximum 1 an de la acordarea titlului de doctor, chestiune ce nu satisface exigențele necesare în materia eticii și integrității academice. În acest sens, ANOSR a propus Ministerului Educației reformularea articolului referitor la constatarea plagiatului în tezele de doctorat, astfel încât acesta să respecte exigențele instanței de contencios constituțional, după cum urmează: 

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CNATDCU privind existența plagiatului într-o teză de doctorat;

(2) CNATDCU se pronunță asupra sesizării, potrivit normelor materiale și procedurile stabilite prin Ordin al Ministrului Educației, confirmând sau infirmând existența plagiatului;

(3) CNATDCU se pronunță asupra sesizării în maximum 90 de zile de la înregistrare;

(4) Dacă CNATDCU infirmă existența plagiatului în teza de doctorat, acest fapt nu împiedică depunerea unei noi sesizări. Prevederile privind abuzul de drept sunt aplicabile în mod corespunzător;

(5) Dacă CNATDCU confirmă existența plagiatului în teza de doctorat, acesta publică decizia de confirmare a plagiatului pe site-ul propriu și introduce, în maximum 15 zile, acțiunea în constatarea caracterului plagiat al lucrării la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului București. Acțiunea este scutită de taxă de timbru;

(6) Tribunalul București se pronunță în maximum 30 de zile asupra acțiunii în constatare;

(7) Sentința Tribunalului București poate fi atacată cu recurs, în maximum 5 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București; recursul se judecă în maximum 30 de zile de Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București, iar decizia pronunțată este definitivă;

(8) Hotărârea instanței, rămasă definitivă, se publică în Monitorul Oficial, partea a-III-a;

(9) Lucrările științifice, inclusiv tezele de doctorat, constatate ca fiind plagiate, nu pot servi la încasarea sau primirea unor indemnizații sau a oricăror alte beneficii de natură pecuniară, nu pot servi la îndeplinirea condițiilor obligatorii pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru ocuparea unei funcții sau pentru desfășurarea unei activități și nu pot servi la îndeplinirea unor criterii suplimentare în vederea ocupării sau desfășurării unei funcții, activități sau meserii;

(10) Lucrările științifice, inclusiv tezele de doctorat, constatate ca fiind plagiate, nu pot oferi niciun beneficiu autorului său în vederea ocupării unei funcții didactice sau exercitării unei activități didactice în învățământul preuniversitar sau universitar, public sau privat;

(11) CNATDCU, respectiv instanțele judecătorești, nu pot reaprecia fondul sau valoarea științifică a tezei de doctorat, ci pot exclusiv să constate caracterul plagiat al lucrării.”

ANOSR apreciază deschiderea Ministerului Educației asupra integrării punctelor de vedere exprimate de federație și solicită și revizuirea priorităților anterior menționate, de natură să asigure un climat academic mai apropiat de ceea ce întreaga societate așteaptă în anul 2023.

***

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 22 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală. ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând un număr de 121 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU- European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 50 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem programe educaționale (învățare și dezvoltare) cu diverse tematici și am lucrat cu peste 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.