De la educatia copiilor defavorizati, la proiecte europene de dezvoltare economico-sociala

6

Pentru că, în decursul activităţii sale, echipa Fundaţiei PACT a adunat atât de multe poveşti de succes, cu oameni plini de entuziasm, care au reuşit să schimbe mentalităţi, să împingă lucrurile într-o direcţie mai bună, să dea curaj membrilor comunităţii să-şi pună în aplicare ideile şi planurile, România Pozitivă va prezenta un serial de bune practici, în care Fundaţia PACT va descrie activitatea grupurilor comunitare înfiinţate şi coordonate prin programul său, „Învăţare, Participare, Încredere”.

Asociaţia de Educaţie şi Cultură pentru Oameni (AECO)

De la educaţia copiilor defavorizaţi, la proiecte europene de dezvoltare economico-socială

Grupul de iniţiativă din Valea Mare Podgoria, oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, s-a format în a doua rundă a programului “Învăţare, Participare, Încredere”, derulat de echipa Fundaţiei PACT în 2004. Din acest grup făceau parte Ionela Mocanu, Clara Ogaru şi Dumitru Canu, trei cadre didactice la şcoala locală, care au dorit să îşi exercite vocaţia şi în afara sălilor de clase.

Educaţia copiilor, încurajată de membrii comunităţii

Primul proiect derulat de grup s-a numit „Şanse egale pentru toţi copiii” şi şi-a propus să reducă, cu un sfert, rata abandonului şcolar în comuna Valea Mare. Pentru a-şi atinge obiectivul, proiectul a implicat 30 de copii din familii defavorizate în activităţi educative şi recreative.

Încurajat de succesul primului său proiect, grupul a decis să-şi continue activitatea şi după finalizarea programului Fundaţiei PACT, prin accesarea altor surse de finanţare disponibile şi prin stimularea voluntariatului comunitar. În anul 2006, s-a înregistrat legal ca Asociaţia de Educaţie şi Cultură pentru Oameni Valea Mare Podgoria (AECO) şi de atunci dezvoltă proiecte în sprijinul comunităţii proprii şi al comunităţilor învecinate.

„De ce m-am implicat? Înainte de a lucra ca ONG-ist făceam multe lucruri pentru comunitate, neorganizat, în diverse domenii, pentru copii, pentru cetăţenii romi etc. Intrând în această mare horă a ONG-urilor mi-am dat seama că în mod organizat poţi face mai multe „fapte bune” pentru comunitate. Şi mai e ceva, poate asta mă caracterizează – nu pot fi nepăsătoare la ceea ce se întâmplă în jurul meu.” Ionela Mocanu, Preşedinte, Asociaţia de Educaţie şi Cultură pentru Oameni

Un proiect de mediu derulat de AECO, numit “Respectă locurile natale”, a fost finaţat de Rompetrol prin programul “Împreună pentru fiecare”. Prin acest proiect, organizaţia şi-a propus ecologizarea pârâului ce traversează localitatea, dar şi acţiuni care să responsabilizeze comunitatea în privinţa mediului înconjurător. În acest demers, AECO a stabilit parteneriate cu Primăria Ştefăneşti, Şcoala cu clasele I-VIII Constantin Brâncoveanu Valea Mare, membrii comunităţii locale, indiferent de vârstă, de la elevi, părinţi, la cadre didactice şi vârstnici.

Mentori pentru alte comunităţi

De-a lungul timpului, AECO a fost nu doar beneficiar, ci şi partener al Fundaţiei PACT, în mai multe programe şi proiecte.

Ca partener în programul Fundaţiei PACT „Participare şi putere de acţiune”, AECO a mentorat două noi grupuri de iniţiativă în judeţul Argeş, iar apoi a mentorat alte cinci grupuri comunitare în runda a patra a programului „Învăţare, Participare, Încredere”.

De asemenea, în parteneriat cu Fundaţia PACT în proiectul „Bun meseriaş, caut patron”, AECO a sprijinit incluziunea socială a 60 de persoane de etnie romă din cinci comunităţi din judeţul Argeş, prin sporirea şanselor de inserţie pe piaţa regională a muncii. Ca partener local, AECO s-a implicat de-a lungul tuturor etapelor proiectului: identificarea comunităţilor şi a potenţialilor beneficiari, evaluarea nevoilor acestora, promovarea proiectului către potenţiali angajatori, organizarea cursurilor în comunităţile participante (logistică, întocmirea şi gestionarea dosarelor participanţilor, asistarea trainerilor la cursurile de teorie, facilitarea accesului participanţilor la diverse locuri de practică etc.), apoi intermedierea relaţiilor între absolvenţii cursurilor şi potenţiali angajatori pe piaţa muncii din regiune, monitorizarea şi evaluarea proiectului.

Pe lângă colaborarea cu Fundaţia PACT, AECO a lucrat şi cu alte ONGuri în dezvoltarea de proiecte la nivel local. În anul 2008, a participat în proiectul „Consiliul la rampă”, iniţiat de Centrul de Resurse pentru participare public, şi a căpătat experienţă în monitorizarea activităţii consiliului local şi mobilizarea comunităţii să îşi apere interesele.

Între 2008 şi 2010, AECO a fost partener al Agenţiei de Dezvoltare Comunitară Împreună în programul „Împuternicirea comunităţilor de romi în influenţarea şi monitorizarea agendelor locale în România”, prin care a lucrat în comunităţile Călineşti, Lereşti, Mălureni şi Ştefăneşti. În urma colaborării din acest proiect, AECO a înfiinţat şi a introdus în statutul său un capitol special referitor la activităţi dedicate persoanelor de etnie romă şi a recrutat în consiliul director al organizaţiei două persoane de etnie romă, angajându-se astfel să îşi continue activitatea în această direcţie.

De la proiecte comunitare la proiecte europene

AECO a lucrat alături de Fundaţia PACT şi în proiectul european “Cetăţenie– Dialog– Intercultural”, derulat în perioada 2008 – 2009, cu șapte parteneri din state membre UE. Activităţile s-au desfăşurat în comuna Călineşti din judeţul Argeş, unde AECO a facilitat, împreună cu Fundaţia PACT, cinci întâlniri între membri ai comunităţii de romi din satul Valea Corbului şi membri ai comunităţii de români din aceeaşi comună. Întâlnirile au avut ca obiectiv ca, prin metode de dialog intercultural, să găzduiască discuţii deschise legate de modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor dintre cele două etnii, care – deşi aparţineau aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale – trăiau complet separat. Scopul final al proiectului a fost să pună bazele integrării minorităţii roma în comunitate, ca fundament pentru o dezvoltare comunitară participativă şi sustenabilă. AECO a contribuit semnificativ la organizarea întâlnirilor, alternativ, în ambele comunităţi, pentru a asigura reprezentarea cât mai largă a ambelor grupuri. Ionela Mocanu, în calitate de reprezentant AECO şi om care lucrează constant la nivel local în comunităţi de romi în România, a însoţit echipa Fundaţiei PACT la o întâlnire a partenerilor proiectului în Franţa, unde a avut ocazia să expună şi să explice condiţiile de viaţă cu care se confruntă comunitatea segregată de romi din Valea Corbului, să prezinte progresele realizate şi să propună soluţii de ameliorare a situaţiei.

După cinci ani de activitate susţinută în interesul comunităţii, prin care organizaţia a câştigat experienţă nu numai în acţiuni de voluntariat comunitar, dar şi în acţiuni de impunere pe agenda autorităţilor a priorităţilor locuitorilor, în decembrie 2009, AECO a iniţiat proiectul „Împreună în Inelul Piteştiului”, finanţat prin fonduri nerambursabile FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), în cadrul Axei 4 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), componenta LEADER. Proiectul, cu durata până în mai 2010, a avut ca scop realizarea strategiei de dezvoltare locală pentru teritoriul Inelul Piteştiului, bazată atât pe resursele/potenţialul local, cât şi pe nevoile/dorinţele întregii comunităţi. Ca urmare, AECO şi-a propus înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală (GAL) în judeţul Argeş.

Teritoriul GAL Inelul Piteştiului este format din localităţile: Ştefăneşti, Mărăcineni, Miceşti, Budeasa, Mălureni, Merişani, Bascov, Drăganu, Băbana, Moşoaia, Albota şi Suseni, cu un număr total de peste 62 de mii de locuitori, pe o suprafaţă de 678 km pătraţi.

“Teritoriul „Inelul Piteştiului” este o zonă cu potenţial economic în domeniile industrie, servicii, prelucrarea cărnii şi a produselor lactate, cât şi agricol (pomicol, vitivinicol, cercetare în domeniul pomicol şi vitivinicol), care are nevoie de o abordare unitară şi complementară a iniţiativelor de dezvoltare economice, sociale, culturale etc. Realizarea în mod participativ a strategiei va permite actorilor locali să se antreneze în acţiuni cu impact sigur asupra dezvoltării comunităţii lor şi direcţionarea iniţiativelor locale către o viziune comună.” Ionela Mocanu, Preşedinte, Asociaţia de Educaţie şi Cultură pentru Oameni

La nivel local, organizaţia are ca parteneri: Consiliul Judeţean Argeş, Primăria Ştefăneşti, Primăria Lereşti, Primăria Călineşti, Primăria Mălureni, Primăria Merişani, Primăria Mărăcineni, Primăria Budeasa, Primăria Miceşti, Primăria Bascov, Primăria Drăganu, Primăria Băbâna, Primăria Moşoaia, Primăria Albota, Primăria Suseni, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Argeş, Biroul Judeţean pentru Romi Argeş, Şcoala Constantin Brâncoveanu din Valea-Mare – Ştefăneşti, Grupul Şcolar Agricol Costeşti, Institutul Pomicol Mărăcineni, Universitatea Piteşti, 24 agenţi economici şi 17 asociaţii din judeţul Argeş.

Citiţi despre mai multe organizaţii comunitare formate de Fundaţiei PACT

PS: Mulţumim Fundaţia Pact!

RomaniaPozitiva, Februarie 2011

Despre autor

avatar

Fundația PACT lucrează direct cu oamenii care trăiesc în zonele rurale şi oraşele mici din sudul României, pentru a crea structuri ale societăţii civile de tipul organizaţiilor comunitare, pe care le sprijină pentru a fi active, eficiente şi eficace, sustenabile şi vizibile în regiunea lor. Viziunea Fundației este ca un număr cât mai mare de oameni din mediul rural și mic urban să fie activi la nivel local, să găsească soluții pentru problemele cu care se confruntă comunitatea în care locuiesc, să contribuie direct la dezvoltarea economică și socială proprie și a localității de care aparțin. Astfel, prin programele și proiectele derulate, Fundația PACT identifică oamenii cu inițiativă din comunitățile din sudul României și îi sprijină cu resurse și informații pentru a dezvolta proiecte relevante în comunitățile lor.

6 comentarii

 1. avatar

  in 2004 fundatia pact nu exista!! asadar a avut succese inainte e a se infinta??

  tot inainte mandrii pioneiri!

 2. avatar

  Buna ziua.
  Multumim pentru observatie si pentru ca ne urmariti.
  Intr-adevar, Fundatia PACT – ca organizatie – s-a infiintat in 2006.
  Insa echipa Fundatiei a lucrat in acest program de dezvoltare de organizatii comunitare inca din 2002, in cadrul unei alte organizatii. In momentul in care echipa a schimbat organizatia, programul a ramas in coordonarea si implementarea aceleiasi echipe, mutandu-se insa sub tutela noii Fundatii PACT.
  De aceea si folosim „echipa Fundatiei PACT”, si nu direct „Fundatia PACT”, pentru acele cazuri in care organizatiile despre care povestim s-au infiintat in cadrul programului inainte ca Fundatia PACT sa se fi infiintat ca atare.
  Organizatiile comunitare infiintate prin acest program au continuat sa lucreze cu PACT dupa infiintare, ca si inainte.
  Daca mai aveti si alte intrebari, ne puteti scrie sau suna, iar noi va raspundem cu placere.
  Toate cele bune,
  Ruxandra Sasu
  Director executiv, Fundatia PACT

 3. avatar

  Fundatia Pact are o echipa de oameni minunati alaturi de care lucrezi cu mare placere. In 2006 lucrau in alta organizatie nonguvernamentala dar …conteaza omul, caracterul lui nu organizatia din care face parte.
  Inca odata ”MULTUMESC PACT” pentru tot ceea ce faceti!

 4. avatar
  Ana-Maria Postelnicu on

  Buna ziua,

  Sunt intr-o perioada de reevaluare personala in viata, imi dau seama ca ce fac nu-mi place si ce-mi place nu stiu sa fac plus n-am timp, bani etc…
  De aceea va scriu acum sa va intreb: aveti nevoie de ajutor in ceea ce faceti? Cum colaborati in general cu cei care doresc sa contribuie la realizarea obiectivelor dumneavoastra?
  Eu in prezent am un job, familie, copil si nu stiu exact daca m-as putea califica, dar ma gandesc de mult ca as dori sa ma implic intr-un proiect social ce vizeaza in primul rand copiii (in special educatia celor mai mici) si sper sa gasesc la dumneavoastra o asemenea oportunitate.

  Va multumesc pentru raspuns,
  Ana

 5. Pingback: Comunităţi implicate, comunităţi dezvoltate – ICAR Costeşti | Romania Pozitiva

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.