Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

Dezvoltare personală prin teatru pentru tinerii din Muscel

0

Un grup de profesori pasionaţi din Câmpulung Muscel şi-a propus să îşi pună ideile în practică pentru a da viaţă unor activităţi pe care mulţi le-ar fi catalogat la momentul respectiv drept o misiune imposibilă. Ei s-au gândit să creeze o alternativă pentru petrecerea timpului liber pentru copiii şi tinerii musceleni, prin care să îi încurajeze să comunice în mod creativ.

Astfel, în anul 2004 au format un grup de iniţiativă denumit IOGGI, format din trei profesori voluntari, având drept lider pe Gilda Crăciun; împreună, au participat la programul „Învăţare, Participare, Încredere” al echipei PACT (pe atunci derulat în cadrul ARDC). Acolo au învăţat principiile dezvoltării comunitare, management de proiect, comunicare organizaţională şi modele de cetăţenie activă, ceea ce i-a ajutat să îşi pună în practică ideile. Cu o mică finanţare din partea programului nostru, ei au dat viaţă proiectului «Lecţia de teatru», care avea ca scop dezvoltarea creativităţii şi a iniţiativei tinerilor şi încurajarea exprimării artistice în cadrul unor lecţii de teatru oferite de grupul IOGGI, în mod voluntar.

Grupul a organizat 2 spectacole de teatru şi un atelier de mânuire de păpuşi, la Grădina Publică din Câmpulung Muscel şi în comuna Jugur; pentru aceasta au confecţionat costume, decoruri şi au adus o actriţă din Ploieşti care să îi instruiască pe tineri. Proiectul a fost apreciat de Consiliul Local, care a invitat organizaţia să ofere o reprezentaţie în cadrul festivalului „Zilele oraşului Câmpulung Muscel”. 

De la grup de iniţiativă la recunoaşterea comunităţii judeţene

Grupul decide să-şi continue activitatea şi să capete statut legal. Astfel, în februarie 2006 se înfiinţează Asociaţia „Muscel pentru educaţie şi cultură” (AMEC). Mai mulţi membri ai comunităţii au devenit voluntari şi unii dintre ei chiar membri ai asociaţiei, după un stagiu de voluntariat de cel puţin 6 luni. Ei s-au implicat în activităţile de strângere de fonduri şi de organizare a acţiunilor artistice.

Aceste persoane au depus muncă de voluntariat şi au răspuns chemării noastre, mai ales cu ocazia acţiunilor în aer liber, când a fost nevoie de numeroşi supraveghetori. Un fapt interesant a fost acela că tinerii între 15 –21 ani pe care îi vizam drept grup-ţintă, în diversele acţiuni, au dorit să se implice ca voluntari, participând la întrunirile de pregătire a activităţilor, la activităţi în sine, ca supraveghetori, la atelierele de creaţie sau la acţiunile de strângere de fonduri”, declară Gilda Crăciun, membru fondator şi director executiv AMEC.

La nici două luni de la înfiinţare, asociaţia a demarat şi o campanie de strângere de fonduri, pe care a denumit-o «Exercitiu de generozitate». Aceasta a debutat cu un eveniment numit „Seara comunităţii”. A beneficiat de sprijinul Centrului de Afaceri din Câmpulung, care le-a oferit servicii de tipărire şi de consultanţă.

Directorul Casei de Cultură a Sindicatelor a condus licitaţia de obiecte de artă donate de artişti plastici musceleni, cărora li s-au adaugat Mircea Diaconu (muscelean de origine) şi Horia Roman Patapievici (muscelean prin adopţie), care au donat cărţi personale cu autograf. Curatorul Galeriei de Artă şi Anticariatului «Pardon, Mersi» a prezentat pentru participanţi valoarea artistică a obiectelor propuse pentru licitaţie. De asemenea, Bogdan Pettry, caricaturist la «Academia Caţavencu», muscelean şi el, a donat o lucrare. Trupa «Dell’Arte» a studenţilor de la UNATC, din componenţa căreia face parte şi un muscelean, a prezentat două spectacole de păpuşi şi marionete.

Scopul campaniei de strângere de fonduri a fost reabilitarea salonului de terapie intensivă – Secţia pediatrie – din Spitalul Municipal Câmpulung Muscel; reabilitarea a avut loc în luna august a aceluiaşi an.

În realizarea campaniei „Exerciţiu de generozitate”, 24 de firme locale s-au implicat din punct de vedere financiar. Una dintre acestea a devenit partenerul asociaţiei în realizarea activităţii de final a acestui proiect, prin susţinerea financiară a unei serii de acţiuni intitulate „Desenează un zâmbet!”.

Societatea civilă campulungeană a fost răsplatită pentru eforturile sale prin invitaţia de a participa la Gala „Oameni pentru Oameni”, la Bucureşti, prin Asociaţia „Muscel pentru educaţie şi cultură”.

Actualmente, asociaţia numără 11 membri activi (toţi voluntari), aproape 30 de voluntari, adulţi, elevi şi studenţi, şi a căpătat încrederea autorităţilor, a mediului de afaceri şi a comunităţii locale.

Prin activităţile desfăşurate am aplicat cu transparenţă aceste concepte, astfel încât, în Câmpulung, la ora actuală, putem vorbi despre un adevărat început de coagulare a societăţii civile. Am oferit sprijin şi îndrumare în vederea înfiinţării altor organizaţii nonguvernamentale”, continuă Gilda Crăciun.

În martie 2006, Gilda Crăciun înfiinţează o a doua organizaţie, Asociaţia Culturală „Pardon. Mersi”, unde este activ implicată mai ales fiica sa, absolventă de teatru, în vreme ce cealaltă fiică sprijină AMEC prin consultanţă juridică, traduceri etc.

Model şi mentorat pentru noi grupuri de iniţiativă din comunităţi învecinate

AMEC a inspirat şi a fost mentor pentru alte cinci grupuri de iniţiativă din judeţul Argeş, contribuind cu experienţa sa dobândită, ca şi cu abilităţile de facilitare locală dobândite de membri, la întregirea programului de instruire, consultanţă şi mică finanţare oferit de Fundaţia PACT.

În cadrul proiectului „Participare şi putere de acţiune”, implementat de Fundaţia PACT în perioada octombrie 2006 – ianuarie 2008, AMEC a susţinut grupul informal din satul Drăghici (comuna Mihăieşti), care a reabilitat grupul sanitar al şcolii din localitate, ca şi grupul de iniţiativă al Grupului Şcolar Tehnologic Pescăreasa (Câmpulung Muscel), pentru înfiinţarea unui post de radio al şcolii, gândit şi realizat de elevi.

În cadrul programului „Învăţare, Participare, Încredere” – runda a 4-a, derulat în perioada iunie 2008 – februarie 2010, AMEC a devenit partener al Fundaţiei PACT.

Unul dintre grupurile informale nou înfiinţate cu această ocazie a devenit în 2009 „Asociaţia de dezvoltare comunitară a rudarilor din Nămăeşti” (satul Gura Pravăţ, comuna Nămăeşti). Prima lor iniţiativă a avut loc în cadrul acestui program, constând în înfiinţarea unui atelier meşteşugăresc care satisface diverse nevoi ale comunităţii de rudari, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor lor de viaţă: croitorie şi reparaţii la căruţă, maşină, ascuţit coase, tăiat tablă pentru acoperirea casei etc. 

Grupul de iniţiativă din satul Valea Popii (comuna Mihăieşti), format din 13 membri, a reuşit să înfiinţeze un Centru de Promovare şi Perpetuare a Tradiţiilor din sat. Astfel, membrii comunităţii se pot implica în păstrarea tradiţiilor locale şi se pot informa cu privire la evenimentele culturale din zonă. 

Iar cel de-al treilea grup informal, din cartierul Vişoi III al oraşului Câmpulung Muscel, a amenajat un loc de joacă într-o zonă în care accesul auto este restricţionat, oferind siguranţă copiilor. Parcul a fost predat în custodia primăriei, grupul de iniţiativă menţinând legătura cu aceasta pentru asigurarea necesarului de plante şi gazon în fiecare primăvară, repararea/schimbarea mobilierului şi aparatelor de joacă deteriorate. Grupul asigură periodic curăţenia în parc şi se asigură de menţinerea lui în bună stare. Şcoala din apropiere organizează periodic activităţi în parc, pe teme specifice mediului sau cu ocazia diverselor acţiuni (1 iunie, Sărbătorile de iarnă, Ziua Mediului etc.).

De la proiecte locale la proiecte de anvergură europeană – dar tot pentru comunitate

În timp, de la proiecte locale (loc de joacă în cartierul Vişoi I din Câmpulung Muscel; teren de volei amenajat în incinta Colegiului Naţional „Dinicu Golescu” într-un spaţiu viran, pentru antrenamentele echipelor de volei ale copiilor şi tinerilor din Câmpulung şi împrejurimi) AMEC a ajuns să realizeze şi proiecte la nivel european, cum ar fi un schimb de tineri în Franţa, derulat în perioada 28 decembrie 2010  –  4 ianuarie 2011.

Între 10-20 august 2010, AMEC a derulat proiectul “Ruinele vorbesc – democraţia participativă prin teatru interactiv”, un proiect cu parteneri din trei ţări – Grecia, Turcia, România (aici documentul in format pdf), finanţat de Comisia Europeană prin Programul „Tineret în Acţiune” al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Proiectul a răspuns priorităţilor anului 2010 care vizau, între altele, combaterea excluziunii sociale, promovarea participării active în societate a tinerilor şi conştientizarea şi mobilizarea tinerilor cu privire la provocările globale. Obiectivele proiectului vizau încurajarea unei atitudini activ-participative faţă de mecanismele democratice pentru 30 de tineri, facilitarea dialogului structurat şi cooperării strategice între participanţi, ca şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a sondajului şi a teatrului interactiv ca instrumente de intervenţie socială.

Cei 30 de tineri au avut ocazia să afle care sunt instituţiile publice din comunităţile din care fac parte şi cum funcţionează acestea; au descoperit tehnici de identificare a problemelor sociale ale comunităţii din care provin şi cum pot interveni în rezolvarea sau aducerea lor în atenţia autorităţilor locale, au exersat prin tehnici de teatru (teatru forum, invizibil, social şi legislativ) atitudini şi comportamente pro-sociale, de intervenţie şi activism civic.

Astfel, AMEC a iniţiat tineri din comunitate în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului democraţiei participative, principiile democratice şi radăcinile acestora. Tinerii au învăţat cum pot interveni în anumite probleme sociale, în plan legislativ sau politic la nivel local; cum pot participa în cadrul anumitor instituţii la luarea deciziilor sau cum pot influenţa opinia publică printr-o campanie de advocacy pentru a determina îmbunătăţirea unor aspecte din sistemul de politici de tineret sau sociale care sunt de interes pentru ei.

Activităţile gândite în cadrul proiectului au fost creative şi inedite pentru mediul câmpulungean, demonstrând încă odată pasiunea şi aplecarea AMEC în lucrul cu tinerii:

– Incursiuni în devenirea istorică a democraţiei din ţările participante (prezentare interactivă a etapelor istorice din evoluţia pe plan politic şi administrativ a ţării respective pentru a întelege cum s-a ajuns la nivelul actual al sistemului democratic) şi turul galeriei sistemelor democratice şi politice din ţările partenere

– Forum cultural (ce înseamnă diversitate culturală şi dialog intercultural).

– Dialog facilitat cu autorităţile publice locale (World Cafe alaturi de reprezentanţi ai instituţiilor publice)

– Introducere în teatru ca metodă de intervenţie comunitară (teatru forum şi teatru legislativ, cu scopul de a încuraja audienţa să ia atitudine vis-a-vis de situaţia de opresiune prin intervenţia în desfăşurarea piesei de teatru).

Web: www.amec.ro

Blog: amecmuscel.wordpress.com

Facebook

Pentru că, în decursul activităţii sale, echipa Fundaţiei PACT a adunat atât de multe poveşti de succes, cu oameni plini de entuziasm, care au reuşit să schimbe mentalităţi, să împingă lucrurile într-o direcţie mai bună, să dea curaj membrilor comunităţii să-şi pună în aplicare ideile şi planurile, RomâniaPozitivă vă prezintă un serial de bune practici, în care Fundaţia PACT descrie activitatea grupurilor comunitare înfiinţate şi coordonate prin programul său, „Învăţare, Participare, Încredere”.

Despre autor

avatar

Fundația PACT lucrează direct cu oamenii care trăiesc în zonele rurale şi oraşele mici din sudul României, pentru a crea structuri ale societăţii civile de tipul organizaţiilor comunitare, pe care le sprijină pentru a fi active, eficiente şi eficace, sustenabile şi vizibile în regiunea lor. Viziunea Fundației este ca un număr cât mai mare de oameni din mediul rural și mic urban să fie activi la nivel local, să găsească soluții pentru problemele cu care se confruntă comunitatea în care locuiesc, să contribuie direct la dezvoltarea economică și socială proprie și a localității de care aparțin. Astfel, prin programele și proiectele derulate, Fundația PACT identifică oamenii cu inițiativă din comunitățile din sudul României și îi sprijină cu resurse și informații pentru a dezvolta proiecte relevante în comunitățile lor.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.