Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

Vrei să devii antreprenor în domeniul economiei sociale? Program de formare și finanțări de pe peste 1 milion de Euro!

0

Proiectul „ACSES: Antreprenoriat în context S.E.S. (Social – Eficient – Sustenabil)”, Cod SMIS 128509, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Prezentare program de formare profesională

Cele 112 persoane selectate în Grupul Țintă al proiectului vor parcurge programul de formare profesională:

 • Curs de „Antreprenor în economia socială” (Cod COR 112032): 60 ore
 • Curs tematic complementar (ex. comunicare, promovare, branding, tehnici de vânzare etc): 24 ore

Metodologia de formare

Grupul Țintă va fi instruit în vederea obținerii de competențe atât în domeniul antreprenoriatului social cât și într-un alt domeniu relevant pentru antreprenoriatul social, cu scopul de a iniția și dezvolta o entitate de economie socială ținând cont de competențele acumulate de-a lungul timpului, precum și de nevoia de dezvoltare a pieței.

Dacă doreşti să participi la programele de formare „ACSES – Antreprenor de succes” trebuie să îndeplineşti cumulativ criteriile de eligibilitate pentru selectarea grupului ţintă:

 • Eşti rezident sau domiciliat în regiunile Nord Est, Sud Est și Sud Muntenia *
 • Ai între 18 şi 65 de ani
 • Nu faci parte din grupul NEET`s (persoane cu vârsta între 16-29 ani care nu urmeaza nici o formă de învățământ, pregătire și nici nu au un loc de munca);
 • Ai diplomă de bacalaureat
 • Nu ai mai beneficiat de finanţări prin POCU şi respecţi prevederile legale**
 • Ești de acord cu prelucrarea datelor personale.
 • Nu ai fost condamnat de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nici o instanță de judecată din motive profesionale sau etice;
 • Nu ai fost condamnat din motive profesionale sau etice sau subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/minimis
 • Nu ai primit în ultimii 2 ani fiscali încheiați, sprijin financiar prin ajutor de stat și ajutor minimis mai mare de 200.000 Euro
 • Ai un nivel de educație care să-ți permită accesul la programul de formare, minim diplomă de Bacalaureat.
 • Nu ai beneficiat de nici o altă finanțare europeană prin Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
 • Nu faci parte din grupul țintă al unui alt proiect cu activități similare cu cele finanțate prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei;
 • Ți-ai exprimat disponibilitatea pentru participarea la activitățile proiectului;

*Judeţele vizate:

Argeș, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iaşi, Neamţ, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea.

Selecție Grup Țintă

Grupul Țintă al proiectului este format din 112 persoane, din care min 30% femei (34 de persoane) la nivelul celor 3 regiuni de implementere a proiectului (NE, SE, SM). Grupul ţintă se încadrează în categoriile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice POCU/449/4/16/Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.

Concurs de finanțare

Participanții care au absolvit cursurile formare profesională vor fi încurajați să participe la concursul de finanțare a Planurilor de Afaceri. 17 planuri de afaceri sociale vor beneficia de ajutorul de minimis pentru înfiinţarea de noi afaceri în cadrul proiectului, din care 4 în mediul rural.

Metodologie de concurs

Ierarhizarea Planurilor de Afaceri înscrise în concurs se va realiza pe baza unor criterii detaliate și obiective, respectând uniformitatea și transparenta procesului, în vederea selecției planurilor de afaceri care vor primi finanțare în cadrul proiectului.

Prezentare aspecte relevante despre mentorat și consiliere

În cadrul proiectului se va asigura consultanță și mentorat pe o perioadă de 18 luni în vederea implementării cu succes a planurilor de afaceri, precum și monitorizarea periodică a stadiului implementării planurilor de afaceri și a rezultatelor intermediare în vederea efectuării de propuneri de corecție și/sau ajustări, adaptări ale planului operațional de implementare cu respectarea contractului de finanțare, a legislației și a regulamentelor în vigoare.

Metodologie de consiliere

Activitatea de mentorat va fi centrată pe rezolvarea nevoilor câștigătorilor concursului de Planuri de Afaceri în procesul antreprenorial prin îndrumarea acestora de o echipă de mentori cu experiență în domeniul antreprenoriatului. Mentoratul este un transfer de bune practici bazat pe experiența mentorului.

Metodologie de raportare

Câștigătorii concursului de finanțare au obligația de a transmite raportări periodice însoțite de toate documentele justificative privind activitatea întreprinderii nou înființate și utilizarea subvenției acordate

Metodologie de monitorizare

Scopul monitorizării activității întreprinderilor nou înființate în cadrul proiectului îl reprezintă atingerea de către acestea a tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin planul de afaceri.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea va fi asigurată prin crearea de parteneriate între întreprinderile sociale nou create și factori interesaţi (întreprinderi sociale existente, autorități locale, ONG-uri etc) pentru promovarea unor activități de incluziune socială a persoanelor din grupurile vulnerabile și îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a acestora.

Detalii aici: https://acses.ro/

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 30 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem și programe educaționale în diverse tematici și am lucrat cu aproape 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.