Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

Scrisoare deschisa despre nereguli în gestionarea Programului Operațional Capacitate Administrativă

0

Nr. 13/31.10.2017

Domnului Paul Stănescu, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Domnului Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene

Doamnei Centrine de Buggenoms, Șeful Unității România, Bulgaria, DG Employment, Comisia Europeană

Spre știință: Doamnei Gabriela Bostănescu, Director AM POCA

Ref.: Nereguli în gestionarea Programului Operațional Capacitate Administrativă/ cererea de proiecte nr.2/2017

Stimați domni miniștri, Stimate doamne director,

Numărul mare de cereri de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității în cazul POCA nr. CP 2/2017 „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” (MySMIS: POCA/111/1/1) semnalează că procesul de evaluare a fost grav viciat. Analiza pe care am făcut-o noi indică o serie de probleme majore:

 • Rigorile absurde impuse promotorilor de proiecte, cu încălcarea unor prevederi ale reglementărilor Europene și naționale;
 • Erori tehnice și abateri de la prevederi legale în procesul de evaluare;
 • Neclarități în comunicarea cerințelor de finanțare;
 • Încălcarea principiului tratamentului egal al solicitanților;
 • Încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.

Lista intermediară a rezultatelor obținute în urma derulării etapei de evaluare tehnică și financiară aferentă cererilor de finanțare depuse în cadrul cererii de proiecte nr. CP 2/2017 a fost publicată în data de 24 octombrie a.c. 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformității administrative și eligibilității.

O bună parte dintre proiecte au fost respinse pentru că, în sistemul MySmis, contribuția solicitantului apare ca fiind mai mare decât minimum specificat în ghidul de finanțare. Dincolo de absurdul unei respingeri a cererii de finanțare pentru o contribuție proprie mai mare la bugetul proiectului, există cazuri în care proiectele au fost respinse deoarece valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate reprezintă 97,9999% din valoarea totală eligibilă, în loc de 98%, astfel cum se prevede în documentele relevante.

Condiția ca intensitatea finanțării nerambursabile să fie de 98,0000% și contribuția solicitantului de 2,0000% o considerăm abuzivă deoarece ea încalcă:

 1. Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 120 care prevede plafoane maximale ale finanțării FSE și nu procente fixe;
 2. Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 96 pct. 2d alin. (4) care prevede Atunci când cofinanțarea națională este constituită din cofinanțări publice și private, tabelul prezintă defalcarea indicativă între componentele publice și private.”;
 3. Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, care obligă autoritatea de management a POCA să stabilească limite maxime și minime ale elementelor valorice și nu plafoane fixe (art.3).
 4. Anexa II la Ghidul Solicitantului care, la criteriul B5 din lista de criterii de verificare a conformității administrative prevede ca bugetul să se încadreze în limitele stabilite de Ghidul Solicitantului.

Toate aceste documente impun considerarea plafonului de 98,0000% drept un plafon maximal până la care se poate solicita finanțarea nerambursabilă și nu un procent fix astfel că respingerea proiectelor cu o contribuție proprie mai mare de 2% nu este doar irațională ci și ilegală.

Call-urile lansate de POCA în perioada 2016 – 2017 nu tratează în mod unitar cofinanțarea încălcând astfel principiul tratamentului egal al solicitanților. Cele lansate în 2016 (IP3, IP4, IP5, IP6, IP7) prevăd contribuție minimă de 2%. Call-urile lansate în 2017 prevăd fie cofinațare în cotă fixă de 2% (CP1, CP2-dupa corr 1, CP3, CP5, CP6 și IP9), fie contribuție minimă de  2% (CP4). Stabilind o cotă fixă de cofinanțare, POCA încalcă și principiul utilizării eficiente a fondurilor publice pentru că nu permite solicitanților să cofinanțeze proiectele într-o cotă mai mare, degrevând astfel bugetul public de o cheltuială.

Dincolo de acest aspect grav de respingere abuzivă și ilogică a proiectelor care aduc o contribuție privată mai mare de 2%, experiența de gestionare a programului CP 2/2017 (MySmis POCA/111/1/1) a permis identificarea unor deficiențe suplimentare dintre care enumerăm:

 • calculul contribuțiilor cu 4 zecimale în loc de două zecimale,
 • respingerea de proiecte pe criterii insignifiante precum nemenționarea expresă in cererea de finanțare a unor clauze ale viitoarelor contracte de finanțare (spre exemplu nemenționarea faptului ca afișele tipărite în cadrul proiectului se vor lipi în locuri vizibile)

În plus, asistăm la o minimalizare a rolului pe care organizațiile neguvernamentale îl pot juca în întărirea capacității administrației, în special în zona de creștere a transparenței decizionale. La 4 ani de la debutul perioadei de programare, acest apel de proiecte a fost primul pentru care organizațiile neguvernamentale au fost eligibile în calitate de promotori.

Birocrația excesivă și orientarea pe proces și nu pe rezultat au fost recunoascute de toți actorii implicați, inclusiv de Autoritățile de Management și liderii politici, ca fiind unul dintre cele mai relevante obstacole pentru absorbția fondurilor europene în perioada 2007-2013 și mai ales pentru impactul proiectelor finanțate. Cu toate acestea, perioada actuală de programare vine cu același tip de birocrație și interes pentru aspectele formale.

Vă solicităm, domnilor miniștri, reluarea evaluării în cazul apelului CP 2/2017 din cadrul POCA.

Cu deosebit respect,

Oana Preda, Director al CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, în numele Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale

Nicoleta Andreescu, Director executiv, APADOR-CH

Mircea Toma, Președinte, ActiveWatch

Sergiu Țâra, Președinte executiv, Asociația Comunelor din România

Adrian Moraru, Director, Institutul pentru Politici Publice

Lavinia Andrei, Președinte, TERRA Mileniul III

Liviu Cioineag, Director, Coaliția Natura 2000

Florin MOISĂ, Președinte Executiv, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi

Gabriela Stanciu, Director, Fundația PACT

Octavian Rusu, Președinte, Centrul pentru legislație non profit

Adelaide Katerine Tarpan, Președinte, FEDRA – Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist

Cristina Guseth, Director, Fundația Freedom House

Dan Hulea, Director executiv, Societatea Ornitologică din România

Sorin Ioniță, Președinte, Expert Forum

Ștefan TEIȘANU, Director executiv, Centrul Cultural Clujean

Alexandra TODERIȚĂ, Director, Centrul Român de Politici Europene

Doru Mitrana, Președinte, Fundația Mai Mult Verde

Raluca Ouriaghli, Președinte, RISE România – Rețeaua Română a întreprinderilor sociale de inserție

Gelu Duminică, Director executiv, Agenția pentru dezvoltare Comunitară Împreună

Feopenta Petrică, Asociația Comunelor din România – Filiala Neamț

Aurelia Pasăre, Președinte, Asociația Four Change

Nicoleta Dascălu, Director, Asociația Română Anti-SIDA

Mioara Chifu, Director, Asociația Romano ButiQ

Rodica Novac, Președinte, Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT

Mihaela Nabar, Șef departament, World Vision România

Corina Atanasiu, Director Executiv, Asociația CAIES

Angela Achiței, Președinte, Fundația Alături de Voi Iași

Raluca Ouriaghli, Director, Ateliere Fără Frontiere

Marian Stoian, Director, Asociația Eurocentrica

Valentin Neacșu, Președinte, Asociația Greuceanu

Camelia Întorsură-Moldoveanu, Președinte, Asociația Institulul Român pentru Protecția Mediului Înconjurător

Ștefan Pădure, Președinte, Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc

Alexandru Anghel, Administrator, Think Development & Consultancy

Iuliana Iliescu, Manager programe, Asociația Pro Democrația

Arpad Harangozo, Manager proiect, Uniunea Editorilor din România

Ovidiu Morar, Președinte, Fundația Culturală Art Promo

Adina Manea, Director, Fundația Tineri pentru Tineri

Ana-Maria Pălăduș, Vicepreședinte, Asociația REPER21

Ovidiu Voicu, Director, Centrul pentru Inovare Publică

Vera Marin, Președinte, Asociația pentru Tranziție Urbană

Diana Culescu, Președinte, Asociația Peisagiștilor din România (AsoP)

Lucian Gaman, Președinte, Asociația Centrul de Resurse Apollo Ploiești

Mihaela MOSTAVI, Președinte, Fundația Convergențe Europene

Despre autor

avatar

Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe este o organizație neguvernamentală a cărei misiune este de a acționa pentru ca deciziile publice să raspundă nevoilor și dorințelor actorilor sociali.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.