Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

Principiul egalității de șanse pentru un tratament egal și anti-discriminatoriu

0

EGAL

Sursa poza: www. agesys.wordpress.com

Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental și un principiu susținut cu fermitate de politicile Uniunii Europene, având la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, indiferent de originea etnică, gen, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. 

 

Egalitatea de șanse vizează reducerea situaţiilor discriminatorii, mizând pe luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de gen masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora. Acest concept a luat amploare în urma exemplelor de reușită oferite, de-a lungul timpului, de oameni din aproape toate sferile de activitate (cercetători, scriitori, sportivi, artiști etc.), care – în ciuda numărului limitat de șanse, au  perfomat în domeniul lor de activitate și au atins rezultate remarcabile.

La nivel european și naţional, egalitatea de șanse este o piesă-cheie a strategiei nediscriminatorii, fiind o condiţie obligatorie pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială.

Conform Ordonanței nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Instrumentele Structurale încurajează respectarea și implementarea principiului egalității de șanse în diferite contexte naționale, iar programarea atât pentru perioada 2007- 2013, cât și pentru 2014 – 2017 a însemnat lărgirea ariei de aplicabilitate și conținutul acestuia pentru combaterea tuturor formelor de discriminare.

În legislaţia românească, principiul egalităţii de şanse este dezvoltat în domenii precum: ocupare, educaţie, sănătate, cultură şi informare, politică, participare la decizie, furnizare și acces la bunuri şi servicii etc.

E bine de știu că există instituţii care se ocupă de problema egalităţii de şanse, printre acestea: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Comisia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES), Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei  etc.

Articolul de presă ”Principiul egalității de șanse pentru un tratament egal și anti-discriminatoriu” este redactat în cadrul proiectului ”FIDELIS: Program integrat de dezvoltare a economiei sociale pentru persoane cu dizabilități și femei în situații de risc”, cod proiect: POSDRU/173/6.1/S/148313, beneficiar: Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România, perioada de implementare dec. 2014 – dec. 2015.

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 30 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem și programe educaționale în diverse tematici și am lucrat cu aproape 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.