ORADEA: Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile

0

Conferința de lansare a proiectului « Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile »

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (beneficiar), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Asociația REPER21 (parteneri) lansează proiectul « Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile », cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU/1.3/S/141511).

Conferința de lansare va avea loc la ORADEA, pe 20 iunie 2014 (vineri), în intervalul 10.00 – 12.30, în sala festivă a Colegiului Național ,”Mihai Eminescu” (str. Roman Ciorogariu, nr. 18).

Afis Conferinta Prof21 FINAL-small2

Grupul țintă al proiectului este format din 1060 de cadre didactice din învățămantul preuniversitar din întreaga țară.

Proiectul își propune să îmbunătățească competențele profesionale ale cadrelor didactice prin:

1) un curs de formare, acreditat, cu durata de 10 zile. În cadrul acestuia, profesorii vor învăța să dezvolte abilitățile de viață ale elevilor pe baza unei abordări complexe, transdisciplinare, care îmbină metodele inovatoare ale educației nonformale cu educația pentru dezvoltarea durabilă;

2) “curriculumul la decizia școlii” (CDȘ) pentru două discipline opționale: “Dezvoltarea abilităților de viață” (gimnaziu) și “Competențe pentru dezvoltarea durabilă” (liceu). Acestea vor fi autorizate și vor fi însoțite de instrumentarul pedagogic necesar utilizării lor efective de către profesori;

3) o comunitate de practică  între profesorii implicați în proiect și reprezentanții ONG-urilor din țară active în domeniul educației. Comunitatea va dispune de platforma www.Prof21.ro, pentru o utilizare avansată a mijloacelor TIC în scopul planificării de proiecte educaționale prin parteneriate școală-ONG.

Schimbările profunde și rapide ce caracterizează lumea de astăzi revoluționează toate domeniile, inclusiv educația. Noua pedagogie este „centrată pe elev” pentru a ține cont de posibilitățile sale reale de a performa într-o societate complexă și imprevizibilă, precum cea a secolului XXI. Noile metode sunt „active”, adică urmăresc să transforme elevul din receptor pasiv de informații în actor al procesului de învăţare. Noua scoală îl învață să învețe autonom, îl stimulează să cerceteze, îl implică în realizarea de proiecte desfășurate în situații concrete. Piatră de temelie a educației de ieri, transmiterea de cunoștințe nu mai este un scop în sine, ci doar una dintre variabilele necesare pentru formarea de competențe.

Pentru ca orientarea spre competențe să aibă succes, dezvoltarea abilităților de viață este indispensabilă. Fără o paletă largă de abilități, tinerii nu reușesc să transfere către viața reală și să utilizeze efectiv cunoștințele pe care le dobândesc în cadrul școlar. Abilitățile reprezintă deci ingredientul esențial ce le permite transpunerea cunoștințelor în comportamente și în atitudini.

Totodată, dezvoltarea abilităților de viață trebuie realizată „în context”. Competențele formate trebuie să ofere tinerilor o mai bună adaptare la complexul de constrângeri și provocări sociale, de mediu, economice și culturale specifice societății în care trăiesc. Educația pentru dezvoltarea durabilă permite înțelegerea problemelor societale și identifică soluțiile disponibile în contextul actual. Premisa proiectului este că educația pentru dezvoltarea durabilă întărește relevanța și eficacitatea dezvoltării abilităților de viață. Vom utiliza sinergia acestor două abordări pentru a oferi cadrelor didactice un proces de învățare coerent și complet.

AGENDA:

10.00 – 10.30: Înregistrarea participanților

10.30 – 10.40: Cuvânt introductiv

Nicolae Avram, Inspector Școlar General al ISJ Bihor

10.40 – 11.00: Un proiect pentru noua educație!

Simina-Maria Hinț, director CJRAE Bihor, manager de proiect

11.00 – 11.30: Dezvoltarea abilităților de viață

Viorelia Avram, manager de proiecte FDSC, coordonator al FDSC în proiect

Lucia Curta, formator FDSC în domeniul abilităților de viață

11.30 – 12.00: Educația pentru dezvoltarea durabilă

Ana-Maria Paladuș, vice-președinte REPER21, expert dezvoltare durabilă

Lorena Stoica, formator REPER21 în domeniul dezvoltării durabile

12.00 – 12.30: Sesiune de întrebari și răspunsuri

Despre parteneri:

www.cjraebihor.ro; www.fdsc.ro; www.reper21.org

 

Despre autor

avatar

Co-Fondator RomâniaPozitivă.ro, Florin este educator de emoție și gând pozitiv. Florin susține acest demers prin programele sale de training și prin platforma de informație și educație pozitivă www.RomaniaPozitiva.ro. Florin are peste 15 ani de experiență ca trainer pentru circa 8000 de participanți, iar domeniile de expertiză includ: "solution thinking" (gândire pozitivă aplicată pentru rezolvarea problemelor), antreprenoriat social, ”train the trainers”, managementul oamenilor/echipelor, management de proiect, recrutare şi selecţie, comunicare, echipe eficiente, teambuilding. Florin este mare fan de biciclete, mișcare în aer liber, muzică, uneori chiar clasică și indiană. Motivaţia principală a lui Florin este dorința de a schimba lucrurile în Bine în România și încrederea că asta se poate.

Comentează