Concursul de idei de afaceri Start Up 4 U a intrat în faza a doua

0

În perioada 25 mai – 01 iunie 2015 s-a derulat prima fază a competiției de idei de afaceri în cadrul proiectului  „START UP 4 U” POSDRU/176/3.1/S/149612, implementat de Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” în parteneriat cu Mondo Consultanță, APDRP – Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat și Fair Best Invest.

Scopul acestui concurs are în vedere sprijinirea financiară a minim 50 de planuri de afaceri cu o subvenție de maxim 25.000 euro.  

afis START UP 4 U

În prima etapă, în vederea participării la concurs, 153 de persoane interesate s-au înscris pe platforma portalantreprenoriat.ro, din care 122 au depus un plan de afaceri după un format standard, disponibil online pe website-ul și portalul proiectului.

Potrivit Calendarului competiției de idei de afaceri, urmează etapa 2 de Evaluare a  planurilor de afaceri de către Comisia de Evaluare. Comisia de evaluare va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care cel puțin 3 sunt reprezentanţi ai mediului de afaceri,  mediului financiar–bancar și Patronatelor din domenii CAEN eligibile în cadrul schemei de ajutor de minimis. În  cadrul Comisiei  de  evaluare, de asemenea,  va  fi  invitat  și  un  observator  din  partea Oficiului  Teritorial  pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație.

Comisia de evaluare va verifica atât eligibilitatea administrativă a participanților la COMPETIȚIA DE IDEI  DE  AFACERI  pe  baza  Listei  codurilor  CAEN  și  a Grilei  de  evaluare  administrativă, cât și eligibilitatea tehnico-financiară a Planurilor de afaceri, Bugetul și Proiecțiile financiare, pe baza Grilei de evaluare tehnico-financiară.

Pe  baza  rezultatelor  obținute  de  către  candidați,  Comisia  de  evaluare  va  întocmi  clasamente pe fiecare județ din regiunile de implementare ale proiectului (Ilfov, Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Municipiul Bucureşti), pentru fiecare categorie de participanți la COMPETIȚIA DE IDEI DE AFACERI,  respectiv: 1. Persoane  cu  vârsta  cuprinsă  între 18-25 ani înmatriculați  în  învățământul superior din grupul  țintă; 2. Persoane cu vârsta cuprinsă  între 18-64 ani din grupul țintă; 3. Persoane cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani din publicul larg.

Potrivit Metodologiei de derulare a concursului, după etapa 2 de Evaluare a planurilor de afaceri de către Comisia de Evaluare  și publicarea/afișarea Clasamentului centralizat preliminar, urmează etapa 3 de Depunere a eventualelor contestații, unde candidații pot depune contestație privind evaluarea propriului plan de afaceri.  Contestațiile vor  fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor, alcătuită din 3 membri care nu au  făcut parte din Comisia de evaluare. Reevaluarea  Planurilor  de  afaceri  pentru  care  a  fost  depusă  contestație  se  va  face  conform procedurii aplicate la evaluarea inițială.

După soluționarea contestațiilor urmează etapa 4 constând în Susținerea Planurilor în fața Comisiei de evaluare de către candidații ale căror Planuri de afaceri au  fost  declarate  câștigătoare  în  cadrul  COMPETIȚIEI  DE  IDEI  DE  AFACERI. Candidații  trebuie să prezinte Comisiei de evaluare,  în mod obligatoriu Planul de afaceri și toate anexele sale în original. Susținerea Planului de afaceri în  fața Comisiei are drept scop clarificarea unor potențiale aspecte sensibile și stabilirea valorii finale a finanțării nerambursabile. Concursul se finalizează în data de 12 iunie prin afișarea clasamentului final a minim 50 de planuri de afaceri câștigătoare.

Detaliile privind Competiția de idei de afaceri sunt disponibile pe www.startup4u.ro și http://portalantreprenoriat.ro/.

Despre autor

avatar

Co-Fondator RomâniaPozitivă.ro, Florin este educator de emoție și gând pozitiv. Florin susține acest demers prin programele sale de training și prin platforma de informație și educație pozitivă www.RomaniaPozitiva.ro. Florin are peste 15 ani de experiență ca trainer pentru circa 8000 de participanți, iar domeniile de expertiză includ: "solution thinking" (gândire pozitivă aplicată pentru rezolvarea problemelor), antreprenoriat social, ”train the trainers”, managementul oamenilor/echipelor, management de proiect, recrutare şi selecţie, comunicare, echipe eficiente, teambuilding. Florin este mare fan de biciclete, mișcare în aer liber, muzică, uneori chiar clasică și indiană. Motivaţia principală a lui Florin este dorința de a schimba lucrurile în Bine în România și încrederea că asta se poate.

Comentează