Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului marcată la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia

0

Duminică 27 ianuarie 2019, la ora 17,00, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va marca Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului în sediul din Palazzo Correr, Campo Santa Fosca, Cannaregio 2214, 30121 Venezia, prin conferinţa cu titlul «Cultura ebraică în România în vremea Holocaustului: Sala BaraşeumTeatrul Evreiesc» [«La cultura ebraica in Romania durante la Shoah: Sala BaraşeumTeatro ebraico»] susţinută de d-na Lector univ. dr. Camelia Crăciun, cadru didactic la Secţia de Studii Iudaice a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. Conferinţa va aborda tema funcţionării, din martie 1941 şi până în 1944, a unei instituţii culturale unice în Europa acelor vremuri dramatice: Sala Baraşeum, practic unicul teatru evreiesc cu spectacole în limba română, fondat ca urmarea a interzicerii prezenţei actorilor evrei pe scenele teatrelor din România, prin efectul măsurilor antisemite adoptate în timpul dictaturii antonesciene. În aceiaşi clădire a funcţionat după 1948 şi până în zilele noastre Teatrul Evreiesc de Stat, edificiul fiind retrocedat în 1990 Comunităţii Evreieşti din Bucureşti. Activitatea Teatrului Baraşeum din perioada 1941–1944 reprezintă un episod singular în istoria culturii evreilor din România, în contextul pericolului mortal ce plana asupra comunităţilor evreieşti din Europa. În răstimpul a aproximativ 4 ani, au fost puse în scenă peste 40 de spectacole realizate cu concursul unor actori, regizori, compozitori şi dramaturgi de mare talent, mulţi intraţi în istoria teatrului românesc şi a teatrului internaţional, care şi-au exercitat profesia în condiţiile presiunilor şi ameninţării legislaţiei discriminatorii ce urmăreau să-i stigmatizeze şi să-i marginalizeze.

Camelia Crăciun a absolvit ca şefă de promoţie Colegiul Naţional «Dimitrie Cantemir» din Oneşti, apoi a urmat cursuri de literatură comparată, istorie şi studii iudaice la Bucureşti, Budapesta şi Oxford. În prezent este cadru didactic la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, predând cursuri de cultură şi istorie evreiască est-europeană. Este primul cadru didactic care, în 2008, a introdus un curs de cultură idiş la Universitatea din Bucureşti. A absolvit un masterat şi un doctorat (2009) în studii iudaice la Universitatea Central Europeană din Budapesta, ca bursieră a Open Society Foundation; a studiat, de asemenea, la Universitatea Oxford (The Oriental Institut şi Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies) ca bursieră a Foreign Commonwealth Office (Chevening Scholar Programme). A participat la proiecte internaţionale de cercetare coordonate de Collegium Budapest, Open Society Archives din Budapesta, Center for Advanced Studies din Sofia, «New Europe College» din Bucureşti, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napoca şi a efectuat stagii de cercetare la King’s College din Londra, Universitatea Oxford, Universitatea Ebraică din Ierusalim, Hoover Institution Archives – Universitatea Stanford, Institut National des Langues et Civilisations Orientales / Centre national de la recherche scientifique Paris. A participat la peste 30 de conferinţe internaţionale şi a susţinut prelegeri în Austria, Bulgaria, Elveţia, Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, Polonia, România, Statele Unite, Ungaria. A publicat mai multe volume şi numeroase studii şi articole ce privesc temele sale predilecte de cercetare.

Oaspete de onoare al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi, cu prilejul conferinţei susţinute de d-na Lector univ. dr. Camelia Crăciun, scriitorul, istoricul şi jurnalistul Riccardo Calimani, autor cunoscut pe plan mondial pentru studiile dedicate istoriei comunităţilor ebraice din Italia şi istoriei ebraismului european. Majoritatea cărţilor lui Riccardo Calimani au fost publicate de reputata editură Mondadori şi au fost traduse în numeroase limbi străine, în care au apărut în ediţii succesive. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt de menţionat: Storia del ghetto di Venezia [Istoria ghetto-ului din Veneţia], Rusconi, Milano, 1985 şi Mondadori, Milano, 1995; Storia dell’ebreo errante [Istoria evreului rătăcitor], Rusconi, Milano, 1987 şi Mondadori, Milano, 2002; Gesù ebreo [Isus evreul], Rusconi, Milano, 1990 şi Mondadori, Milano, 1998; Ebrei e pregiudizio. Stella gialla [Evreii şi prejudecata. Steaua galbenă], Rusconi, Milano, 1994 şi Mondadori, Milano, 2000; Destini e avventure dell’intellettuale ebreo [Destine şi aventuri ale intelectualului evreu], Mondadori, Milano, 1996; Paolo. L’ebreo che fondò il Cristianesimo [Pavel, evreul care a fondat Creştinismul], Mondadori, Milano, 1999.

Giorno della memoria 2019

presso l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

In occasione del Giorno della Memoria 2019, domenica 27 gennaio 2019, alle ore 17,00, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ricorderà la tragedia dell’Olocausto con una conferenza intitolata «La cultura ebraica in Romania durante la Shoah: Sala BaraşeumTeatro ebraico», tenuta dalla Dott.ssa Camelia Crăciun (Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Bucarest), che si svolgerà nella Sala conferenze dell’Istituto, nel Palazzo Correr, Campo Santa Fosca, Cannaregio 2214, 30121 Venezia (VE). La relatrice affronterà l’argomento ancora tropo poco noto della nascita e dell’attività, nel periodo marzo 1941–1944, di una struttura singolare dedicata a scopi culturali nell’Europa di quei tempi: Sala Baraşeum, l’unico teatro ebraico con rappresentazioni teatrali in romeno fondato come diretta conseguenza del divieto di lavorare nei teatri romeni inflitto agli attori, registi e al personale del settore dello spettacolo di origine ebraica, espulsi dai precedenti posti di lavoro per effetto dei provvedimenti razziali varati durante il regime dittatoriale di Ion Antonescu. Nello stesso edificio, noto come Sala Baraşeum, funzionò dopo il 1948 il Teatro Statale Ebraico, struttura che nel 1990 fu restituita alla Comunità Ebraica di Bucarest. L’attività teatrale che si è svolta presso la Sala Baraşeum tra il 1941 e il 1944 fu un episodio singolare nella storia della cultura ebraica in Romania, nel contesto del pericolo mortale che all’epoca minacciava da più parti le comunità ebraiche dell’Europa. Nei circa quattro anni di ininterrotta attività teatrale, presso la Sala Baraşeum sono stati messi in scena più di 40 spettacoli realizzati con l’impegno di attori, registi, compositori e drammaturghi di grande talento, segnando un momento di notevole importanza per la vita teatrale romena ed europea, che appare ancora più rilevante se si pensa che gli artisti di origine ebraica svolsero la loro professione nella condizione di emarginazione e discriminazione dovuta ad una serie di leggi che estromettevano progressivamente gli ebrei da tutti gli ambiti della vita civile e sociale.

Camelia Crăciun si è diplomata presso il Collegio Nazionale «Dimitrie Cantemir» di Oneşti, quindi ha studiato letterature comparate, storia e studi ebraici all’Università di Bucarest, alla Central European University di Budapest e all’Università di Oxford. Attualmente è Ricercatore confermato in Cultura e storia ebraica dell’Europa Orientale presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Bucarest. È stata il primo docente a introdurre, nel 2008, l’insegnamento della cultura yiddish all’Università di Bucarest. Ha conseguito il Master e il Dottorato di ricerca (2009) in studi ebraici presso la Central European University di Budapest, in quanto borsista della Open Society Foundation; inoltre, ha studiato presso l’Università di Oxford (The Oriental Institut e Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies), usufruendo di una borsa di studio del Foreign Commonwealth Office (Chevening Scholar Programme). Ha preso parte a progetti internazionali di ricerca presso il Collegium Budapest, l’Open Society Archives di Budapest, il Center for Advanced Studies di Sofia, il «New Europe College» di Bucarest, l’Istituto per lo studio dei problemi delle minoranze nazionali di Cluj-Napoca, e ha svolto stage di ricerca presso King’s College di Londra, l’Università di Oxford, l’Università Ebraica di Gerusalemme, Hoover Institution Archives – Università di Stanford, Institut National des Langues et Civilisations Orientales / Centre national de la recherche scientifique di Parigi. Ha tenuto relazioni nelle sezioni di più di 30 convegni e colloqui internazionali di studi e lezioni in qualità di docente invitato presso università e centri di ricerca dell’Austria, Bulgaria, Germania, Israele, Italia, Gran Bretagna, Polonia, Romania, Stati Uniti, Svizzera, Ungheria. È autrice di monografie e di numerosi saggi su argomenti di storia della cultura ebraica in Romania.

In occasione del Giorno della memoria 2019 e della conferenza tenuta dalla Dott.ssa Camelia Crăciun, l’ospite d’onore dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia sarà lo scrittore, storico e giornalista Riccardo Calimani, studioso noto a livello mondiale per le sue pubblicazioni di storia delle comunità ebraiche italiane e di storia dell’ebraismo europeo. La maggior parte dei libri di Riccardo Calimani sono stati pubblicati dalla rinomata casa editrice milanese Mondadori e ulteriormente tradotti in numerose lingue straniere e apparsi in edizioni successive. Tra le sue opere più famose vanno menzionate: Storia del ghetto di Venezia, Rusconi, Milano 1985 e Mondadori, Milano 1995; Storia dell’ebreo errante, Rusconi, Milano 1987 e Mondadori, Milano 2002; Gesù ebreo, Rusconi, Milano 1990 e Mondadori, Milano 1998; Ebrei e pregiudizio. Stella gialla, Rusconi, Milano 1994 e Mondadori, Milano 2000; Destini e avventure dell’intellettuale ebreo, Mondadori, Milano 1996; Paolo. L’ebreo che fondò il Cristianesimo, Mondadori, Milano 1999.

 

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 30 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem și programe educaționale în diverse tematici și am lucrat cu aproape 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.