Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

Scrisoare de protest împotriva fracturării hidraulice adresată instituţiilor UE de 250 ONGuri europene

0

Sursa: comunicat de presa Stop Fracturare

Scrisoare deschisă de protest a societăţii civile din România şi Uniunea Europeană privind fracturarea hidraulică

Noi, cetăţeni asociaţi în ONG-uri şi grupuri de acţiune ale societăţii civile din România care luptă împotriva fracturării hidraulice de mare volum, vă supunem atenţiei o scrisoare deschisă de protest adresată tuturor instituţiilor europene (Comisia Europeană, Consiliul Europei, Parlamentul European), dar şi guvernanţilor şi autorităţilor române, referitor la ultimele evenimente legate de subiectul fracturării hidraulice la Bruxelles şi în România. Toate aceste evenimente extrem de îngrijoratoare indică clar o direcţie nedemocratică, netransparentă şi iresponsabilă, promovată de instituţiile Uniunii Europene şi de unele guverne, în frunte cu Guvernul Romaniei, cel al Marii Britanii, al Poloniei, al Ungariei şi al Cehiei în problema gazelor de şist. Această scrisoare a fost semnată de 294 de asociaţii şi grupuri de acţiune împotriva fracturării hidraulice din state memvre ale UE, din care 40 sunt numai din România sau ale românilor din diaspora.

Contextul acestui demers

Pe 22 ianuarie, la Bruxelles va fi “miercurea neagră a mediului”. Comisia Europeană, care promisese iniţial că va elabora un cadru de reglementări care să permită ca fracturarea hidraulică de mare volum să se facă “civilizat” (un oximoron), la presiunea lobby-ului din industrie şi cel al unor ţări ca România, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, a decis să elaboreze un set de recomandări pentru fracturarea hidraulică, care, însă, nu au nicio valoare legislativă.  Acest lucru este total împotriva rezoluţiilor Parlamentului European din noiembrie 2012 şi octombrie 2013, precum şi a rezultatelor consultării publice europene din martie 2013, care au evidenţiat faptul că 64% dintre cetăţenii Uniunii Europene sunt împotriva fracturării hidraulice şi îşi doresc interzicerea fracturării hidraulice, nicidecum reglementări care să permită dezvoltarea acestei industrii. Cu toate acestea, Comisia Europeană, fără niciun mandat de la cetăţeni, în ciuda opoziţiei crescânde în cadrul Uniunii Europene şi în afara sa (SUA, Australia, Noua Zeelanda, India, Mexic, Argentina, Africa de Sud, Tunisia) faţă de fracturarea hidraulică, a cedat lobby-ului industriei şi celui al unor politicieni influenţati de companii, alegând varianta cea mai confortabilă pentru industrie şi cea mai periculoasă pentru cetăţeni şi mediu: varianta unor NONREGLEMENTĂRI – sub forma unor recomandări, prin definiţie lipsite de valoare legislativă.

Această scrisoare exprimă un protest amplu, coordonat de grupurile de cetăţeni şi ONG-uri europene care conştientizează pericolul fracturării hidraulice, care include, printre altele, şi proteste la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles (în 22 ianuarie), precum şi în faţa reprezentanteţor Comisiei  Europene în mai multe capitale, printre care Bucureşti, Berlin, Sofia, Madrid, Dublin etc.

Protestul organizat la Bucureşti va avea loc pe data de 21 ianuarie, orele 15.00 – 18.00, la Reprezentanţa Comisiei Europene din strada Vasile Lascăr, nr. 31.

Facebook event

Toate aceste demersuri ale societatii civile europene si ale cetatenilor europeni uniti impotriva fracturarii hidraulice se bazeaza pe cele mai noi si mai zdrobitoare dovezi furnizate de institutii oficiale (Agentii de protectia mediului din mai multe state, universitati renumite din SUA). Ele au fost adunate intr-un compendiu de catre cetatenii care lupta impotriva fracturarii hidraulice din New York, care le-au sintetizat intr-un document de necontestat AICI.

www.stopfracturare.ro 

Textul scrisorii semnate de 250 de ONG

experimentul pungesti

Textul scrisorii semnate de 250 de ONG-uri din Uniunea Europeana

În atenţia: d-lui José Manuel Barroso, Preşedinte al Comisiei Europene & Comisarului pe Probleme de Mediu (DG ENVI), Comisarului pentru Energie (DG ENER), Comisarului pentru Schimbări Climatice (DG CLIMA), Comisarului pentru Întreprinderi şi Industrie (DG ENTR), Comisarului pentru Politica Comună Agricolă (DG AGRI);

Către: Membrii Consiliului European şi preşedinţilor de State (Preşedinţi, Prim Miniştri şi Miniştri vizaţi)

Către: Membrii Parlamentului European

Ref: Hidrocarburi neconventionale / Directiva privind Impactul de Mediu (EIA) si alte proiecte ale Institutiilor Europene tangente subiectului dezvoltarii Hidrocarburilor neconventionale in Europa

Noi, grupuri de cetăţeni preocupaţi şi organizaţii de mediu active în domeniul combaterii dezvoltării în Europa a hidrocarburile neconventionale suntem extrem de îngrijorati în legătură cu ultimele evoluţii privind Directiva privind Studiile de Impact de Mediu (EIA), cu planurile Comisiei Europene de a crea un cadru European privind hidrocarburile neconventionale, precum şi in ce priveste tratatele şi proiectele transatlantice ale Comisiei Europene. Pentru extragerea gazului si petrolului de şist, a gazului asociat rocilor cu permeabilitate redusa (tight gas) si a gazului asociat zacamintelor de carbuni (coal bed methane) se foloseste o tehnologie denumită fracturare hidraulica sau “fracking”. Aceasta tehnologie vine la pachet cu multiple şi inevitabile efecte negative asupra mediului, schimbărilor climatice, asupra sănătatii umane şi asupra unor libertaţi fundamentale şi drepturilor omului.

Principalele motive pentru care noi, semnatarii acestei scrisori deschise, ne impotrivim acestei industrii sunt:

·       Extragerea acestor hidrocarburi va înrăutăţi amprenta de carbon a Uniunii Europene şi ne va indeparta, dacă nu chiar va periclita atingerea obiectivelor europene privind energia şi schimbările climatice. In loc să ne indepărtăm de sursele de energie fosile şi sa dezvoltăm mai multe resurse de energii regenerabile şi să imbunătăţim politicile în domeniul eficienţei energetice, această industrie ne va face captivi ai unui nou ciclu de combustibili fosili extrem de poluanţi.

·         Aceasta industrie necesita un sistem complex de conducte, de pompe de menţinere a presiunii şi de noduri de transport, pentru a putea funcţiona. Asta duce în mod inevitabil la scurgeri de metan: diferite evaluări consideră că se scurge astfel între 4% şi 11% din volumul total de metan produs. Metanul este un gaz cu efect de seră care, pe un interval măsurat de 20 de ani, s-a dovedit de 86 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon (CO2). Asta face ca exploatarea de combustibili neconvenţionali (CFN) să aibă un impact negativ asupra climei mai important chiar decât cel pe care îl are cărbunele.

–     Tehnicile de extracţie folosite au consecinţe distructive şi irevocabile asupra comunităţilor locale şi asupra mediului; procedurile necesită utilizarea unei proporţii uriaşe de resurse primare : pământ, apă şi aer. Dat fiind că pentru transportul gazului e nevoie de un mare număr de vehicole, astfel de proiecte antrenează sarcini indirecte asupra economiei UE, prin degradarea infrastructurii drumurilor, podurilor, etc. Majoritatea drumurilor publice din UE – mai cu seamă în zonele rurale – nu sunt proiectate pentru a asigura deplasarea vehicolelor cu gabarit depăşit, sau a convoaielor stradale folosite în industria respectivă.

–     Un număr semnificativ de locuitori ar fi afectaţi în mod direct de tipul acesta de exploatare – incluzându-i pe cei care trăiesc doar din agricultura de subzistenţă (din cultivarea pământului). Extragerea gazului de şist i-ar sărăci.

–     Promovarea politică a acestor activităţi merge în sens contrar nevoii tot mai mari de sisteme economice locale, bazate pe o tradiţie naturală şi culturală, şi pe utilizarea energiilor regenerabile.

–     Exploatarea de combustibili neconvenţionali corespunde unei industrializări pe scară mare; are un impact uriaş asupra planificării regionale şi afectează un mare număr de zone dens populate, sau cu un echilibru ecologic fragil – acest lucru s-a constatat în SUA, Canada şi Australia.

Studii care documentează aceste riscuri au fost deja publicate de autorităţile europene. Acestea sunt informate de numeroasele studii ştiinţifice validate colegial (peer reviewed), şi de impactul îngrijorător al acestei industrii. Cu toate acestea, se pare că legiuitorii accepta să ignore toate aceste aspecte semnificative. Mai mult, sunt ignorate într-un mod brutal până şi opiniile populaţiei direct afectate.

Situaţia legală actuală din UE nu garantează obligativitatea Studiilor asupra Impactului de Mediu (directiva EIA) în cazul explorării şi exploatării de combustibili neconvenţionali în Europa, ceea ce reprezintă o violare permanentă a principiilor europene în ce priveşte mediul, a ţintelor legate de planificarea regională, şi a valorilor democratice fundamentale ale Europei. O astfel de cerinţă (obligativitatea sudiilor de impact de mediu pentru proiectele privind combustibilii neconventionali) ar fi necesitat studii de referinţă înaintea începerii unor noi proiecte, şi ar fi garantat o mai bună integrare a comunităţilor locale în procesul decizional.

Cadrul de funcţionare a exploatării combustibililor neconvenţionali prezentat de comisia europeană e doar un set de recomandări fără caracter obligatoriucare merge împotriva rezultatelor propriului său studiu de impact, care solicita luarea de măsuri legislative. Datorită acţiunii comune duse de d-l. Barroso şi de ţări precum Regatul Unit al Marii Britanii, Polonia, România, Republica Cehă şi Ungaria, UE îşi deschide uşile către o industrie foarte poluantă şi prea puţin reglementată. Promisiunile făcute, de a « dezvolta un cadru European de referinţă pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a zăcămintelor neconvenţionale de hidrocarbonaţi », nu vor fi respectate.

Argumentele de mai sus, care se bazează pe evidenţe faptice, au fost formulate în numeroase împrejurări din partea unor grupuri de cetăţeni preocupaţi, precum şi de organizaţii de mediu, mai ales în ce priveşte rezoluţia de la Korbach. Se pare că politicienii noştri nu doresc – sau nu sunt pregătiţi – să ia aceste argument în considerare.

Acest lucru constituie o serioasă negare a democraţiei, şi un semn limpede că balanţa înclină în favoarea unor câştiguri financiare pe termen scurt, nesigure şi dăunătoare pentru mediu, în detrimentul sănătăţii publice şi dezvoltării sustenabile pe termen lung. In plus, s-a putut observa existenţa unor cazuri de corupţie la nivel local. Comunităţile locale au fost condamnate la suferinţe şi insecuritate, existând violări ale drepturilor omului şi măsuri represive, precum cele luate recent la Pungeşti (România), Zurawlow (Polonia) şi Barton Moss (Marea Britanie). Increderea în Uniunea Europeană dispare cu repeziciune.

Această stare de lucruri trebuie luată în considerare în contextul revizuirii Directivei privind Studiile de Impact de Mediu (EIA), şi negocierilor CEFTA şi TAFTAavând în vedere că aceste acorduri sunt negociate în cel mai deplin secret. Acest lucru nu trebuie tolerat de Parlamentul European, de Consiliul European şi de către Comisia Europeană. Comisia Europeana a anunţat «un cadru de recomandări fără caracter obligatoriu » asupra gazelor de şist. Până unde va merge flexibilitatea, având în vedere uriaşele presiuni din partea investitorilor şi a industriei energetice ?

In ce priveşte CEFTA şi TAFTA, devine tot mai evident că Directiva REACH privind chimicalele e unul din obiectivele pe care le au în vizor. Cu toate acestea, o astfel de reglementare e unealta care împiedică industria – în special în sectorul chimic, care crează produse folosite în sectorul minier – să facă tot ce doreşte. E, de asemenea, de notat căregulile de arbitraj între companii şi state, încurajate de Tratatul Cartei Energiei sunt făcute în avantajul investitoruluiInvestitorii pot contesta legislaţia privitoare la mediu pretextând că ar reprezenta un obstacol pentru investiţiile – şi deci pentru profiturile – lor. Din asta pot decurge :

–     Plata unor compensaţii semnificative către companii, compensaţii care sunt prelevate din budgetele statelor membre.

–     Un sistem de liber-schimb derivat din Tratatul cartei energiei, care e complet în favoarea sectorului privat şi al investitorilor, trecând peste interesul public şi suveranitatea statelor membre.

Datorită tuturor motivelor de mai sus, facem un apel solemn către membrii Consiliului European, către Comisari şi către membrii Parlamentului European să acţioneze acum în interesul populaţiilor statelor membre şi a tuturor cetăţenilor Uniunii Europene. Negarea faptelor descrise anterior ar însemna că legislatorii europeni sunt pregătiţi să accepte efectele nocive pe care exploatarea prin fracturare hidraulică le are în viitorul imediat şi asupra generaţiilor viitoare.

Domnilor membri ai Parlamentului European, trebuie să acţionaţi limpede şi decisiv, astfel încât legea să fie lipsită de ambiguităţi. Aplicarea Directivei privind Studiile de Impact de Mediu (EIA) e necesară pentru evaluarea întregului ciclu de funcţionare a puţurilor de exploatare a combustibililor fosili neconventionali, şi trebuie implementată înaintea oricărei activităţi de explorare sau de construcţie (amenajarea suprafeţei, forare, cimentare, izolare, diagrafie geofizica a putului de foraj). Având în vedere numeroasele consecinţe pe care le au, utilizarea tehnicilor de fracturare pentru explorarea şi exploatarea surselor de combustibili fosili trebuie să fie supusă unor evaluări obligatorii privind impactul de mediu.

Domnilor membri ai Consiliului European, domnule Preşedinte al Comisiei Europene, domnilor comisari şi şefi de stat şi de guvern, sunteţi datori să luaţi măsuri pentru eliminarea mecanismului ISDS (mecanismul de soluţionare a disputelor între investitor şi stat) din cadrul CETA/TAFTAdeoarece subminează sistemele judiciare naţionale/locale şi poate fi utilizat pentru atacarea obiectivelor de mediu deja existente – schimbările climatice şi ţintele energetice, protejarea consumatorului şi principiile legale ale Uniunii Europene. Exceptată de la această eliminare trebuie să fie doar legislaţia REACH, care ar trebui chiar îmbunătăţită.

Scrisoarea in original si traducerea ei in mai multe limbi, precum si lista organizatiilor semnatare se gasesc pe site-ul campaniei suedeze impotriva fracturarii hidraulice : http://heavenorshell.se/open-letter-eu-institutions.

Semnatari:

France        Agir pour l’environnement

Austria       Bürgerinitiative SCHIEFESgas – Weinviertel statt Gasviertel

Austria       Bürgerinitiative Risiko-Gas

Belgium      Climaxi vzw

Belgium      Corporate Europe Observatory

Belgium      Fracking Free Ireland – Brussels

Belgium      Friends of the Earth Flanders & Brussels

Bulgaria     Climate action coalition

Bulgaria     Foundation for Environment and Agriculture

Bulgaria     Fracking Free Bulgaria

Canada      BC Tapwater Alliance Stop Fracking British Columbia

Canada      Council of Canadians

Canada      Ernst versus Encana

Canada      WARNED (Toronto), group initiated by the Romanian diaspora in Canada

Czech Republic        Centrum pro dopravu a energetiku

Czech Republic        Koalice STOP HF

Europe        End Ecocide in Europe

Europe        Food & Water Europe

Europe        Push Europe

Europe        Via Campesina Europa

France        Association Gaïa SOS Planète en Danger

France        Association Le Cercle de Gindou

France        Association Stop Forages Bugey Sud

France        Association Stop Forages Bugey Sud (01)

France        Association Unis Vers Un Milly Vert

France        ATTAC France

France        Bastagaz – Alès

France        Collectif „Montpellier Littoral contre les gaz, pétrole de schiste!”

France        Collectif „non gaz de schiste” Florac

France        Collectif 07 Stop au Gaz et Huiles de Schiste

France        Collectif 34 Grand Montpellier „Gaz de Schiste : Non Merci !”

France        Collectif 91 Non au gaz et huile (pétrole) de schiste

France        Collectif AJC

France        Collectif ALDEAH

France        Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON !

France        Collectif citoyen  Ile de France non aux gaz et pétrole de schiste

France        Collectif Citoyen Anti-Gaz de Schiste Pézenas, Castelnau de Guers et Environs

France        Collectif citoyen du Narbonnais Non gaz et pétrole de schiste

France        Collectif de Vigilance CAMISGAZ

France        Collectif des Dindons

France        Collectif des Taupes énervées

France        Collectif des Trois vallées non au gaz et pétrole de schiste

France        Collectif du Pays Fertois, Non au pétrole de schiste

France        Collectif Garrigue-Vaunage

France        Collectif Gazpart 02

France        Collectif Haut-Bugey, Non aux forages d’hydrocarbures

France        Collectif Houille-ouille-ouille

France        Collectif Isérois Stop GHRM38

France        Collectif Lavilledieu

France        Collectif Nantais pour l’accès aux soins pour tous

France        Collectif Non au gaz de schiste Montélimar Drôme Sud

France        Collectif non au gaz de schiste Roynac

France        Collectif Stop au gaz de schiste 39

France        Collectif Stop au Gaz de Schiste Anduze

France        Collectif Stop Pétrole de Schiste Sud

France        Collectif Touche pas à mon schiste

France        Collectif viganais non au gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs

France        Collectif viganais non au gaz de schiste, Ni ici, Ni ailleurs

France        Convergence Citoyenne pour la Transition Energétique

France        Coordination Eau Ile-de-France

France        CRI Nonville

France        Écolectif Dégaze Gignac et Environs

France        Fondation Danielle Mitterrand France Libertés

France        FrenteAmplioOpositorFrance-Mexico-Dto

France        Fundation Danielle Mitterrand, France Libertés

France        Gaz de Schiste Non Merci – Clapiers

France        Les Amis de la Terre (Friends of the Earth France)

France        Objectif Terre 77

Germany   Aktionsbündnis No Fracking Mülheim an der Ruhr

Germany   Aktionsbündnis No Moor Fracking

Germany   BI „Kein CO2-Endlager Altmark”

Germany   BI Fracking freies Hamburg

Germany   BI gegen Gasbohren im Landkreis Rotenburg

Germany   BI Gemeinsam gegen Gas- und Probebohrungen am Niederrhein/Rees

Germany   BI Gesundheit und Klimaschutz Unterelbe

Germany   BI-Frackloses Gasbohren im LK Rotenburg/Wümme

Germany   BIGG-Werne

Germany   BIST e.V. Herbern

Germany   BUND Landesverband Niedersachsen e.V.

Germany   Bürgerinitiative CO2ntra Endlager

Germany   Bürgerinitiative Fracking freies Hamburg-Harburg

Germany   Bürgerinitiative Fracking freies Hessen

Germany   Bürgerinitiative für ein lebenswertes Korbach

Germany   Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager e.V. Schleswig-Holstein

Germany   Bürgerinitiative gegen Gasbohren in Kleve

Germany   IG NRÜ gegen Fracking e.V.

Germany   IG Rees gegen Gasbohren e.V.

Germany   IG Schönes Lünne

Germany   Interessengemeinschaft Fracking-freies Artland e.V., Quakenbrück

Germany   Interessengemeinschaft gegen Gasbohren in Hamminkeln/Niederrhein

Germany   PowerShift

Germany   urgewald e.V.

International           Blue Planet Project

International           Frack Free World – FFW

Ireland        Action for Thoughtful Use of Natural Resources  – ATUN

Ireland        Carrick Against Fracking

Ireland        Environmental Pillar

Ireland        FÍS NUA

Ireland        Fracking Free  Clare

Ireland        Fracking Free Cork

Ireland        Fracking Free Ireland

Ireland        Good Energies Alliance Ireland

Ireland        Irish Citizens Party

Ireland        Irish Doctors  Environmental  Association – IDEA

Ireland        Keep Ireland Fracking Free

Ireland        Love Ireland Ban Fracking

Ireland        Love Leitrim

Ireland        No Fracking Dublin

Ireland        No Fracking Ireland

Ireland        North West Network Against Fracking

Ireland        Sporting Rights Owners Association Ireland

Ireland        Talamh

Ireland        The Swans and the Snails Limited

Ireland        United Farmers Association – UFA

Italy             Associazione Bed and Breakfast  „Parco Maiella Costa Trabocchi”

Italy             Associazione Ernesto Ragazzoni  (Orta)

Italy             Invisible Cities APS

Lithuania   Alliance Zali.lt

Lithuania   Centre for Sustainable Development

Lithuania   Green Policy Institute

Lithuania   Lithuanian Green Movement

Lithuania   Lithuanian Green Party

Lithuania   Peasant and Green Party of Lithuania

Macedonia               Association for environmental protection Terra Floria

Netherlands             Burgerinitiatief Schaliegas Vrij Boxtel

Netherlands             Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands

Netherlands             Stichting Schaliegas Vrij Haaren

Netherlands             Stichting Schaliegasvrij Nederland

Netherlands             Transnational Institute

Northern Ireland    Ban Fracking  Fermanagh

Northern Ireland    Fermanagh Fracking Awareness Network – FFAN

Northern Ireland    NOTFOR$HALE – Belfast

Norway      Transition Nesodden

Poland        Citizens Affairs Institute

Poland        Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Poland        Workshop for All Beings Association

Romania    Academia Civica Bihor, Oradea

Romania    Activisti fara frontiere (Activists without borders), Bucharest

Romania    Asociatia Alburnus Maior (Rosia Montana)

Romania    Asociatia Amicii Bucovinei, Campulung Moldovenesc

Romania    Asociatia Art-Hoc, Oradea

Romania    Asociatia Centrul pentru Studii si Initiativa Civica, Arad

Romania    Asociatia Cetatenilor Abuzati din Romania, Iasi

Romania    Asociatia LIFE, Oradea

Romania    Asociatia Muriel, Vaslui

Romania    Asociatia Proiect Moral, Oradea

Romania    Asociatia Quantic, Bucharest

Romania    Asociatia Romania Vie, Bucharest

Romania    Asociatia Salvati Bucurestiul, Bucharest

Romania    Asociatia SPEhRo, Iasi

Romania    Casa de Cultura Permanenta, Cluj Napoca

Romania    Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila, Oradea

Romania    DobroGeea, Mangalia

Romania    Ecocivica, Bucharest

Romania    ECOTOP, Oradea

Romania    Ecotopia Romania Association

Romania    Greenitiative, Mogosoaia

Romania    Group for Iiniative of the Civil Society – GISC Barlad

Romania    Grupul H.ARTA, Timisoara

Romania    Informal group Civica Galati, Galati

Romania    Informal group Solidaritate pentru Romania (group of the Romanian diaspora)

Romania    Interesseförening för Rumäner, Sweden (NGO of the Romanian dispora in Sweden)

Romania    Liga Distributista “Ion Mihalache”, Bucharest

Romania    Militia Spirituala, Bucharest

Romania    Mining Watch Romania

Romania    Neuer Weg, Fagaras

Romania    Organizatia Romana Drepturile Omului

Romania    Proveritas, Adevarul te face liber, Galati

Romania    Rezistenta Pungesti, Pungesti

Romania    Romania fara Ei, Bucharest

Romania    Tarnat Kalotaszeg Durabil, Tarant

Romania    Vama Verde, Vama Verde

Romania    Verdeata Isteata, Cluj Napoca

Romania    Vira, Barlad

Romania    Zero Waste Romania

Serbia         Stop Ecocide in Serbia

Slovakia     Brečťan Nové Mesto nad Váhom

Slovakia     Ekocentrum Sosna o.z.

Slovakia     Priatelia Zeme – CEPA (FoE Slovakia)

Slovakia     Združenie Slatinka

Spain           Altermuatiba, Ermua (Bizkaia)

Spain           Amigos de la Tierra España (FoE Spain)

Spain           Arca Iberica

Spain           Asamblea contra la Fractura Hidraulica de las Merindades

Spain           Asamblea Fracking No Pinares ( Burgos)

Spain           Asoc. Soriana para la Defensa y Est. de Naturaleza

Spain           Asociación de Cultura Popular Alborada -Gallur

Spain           Asociación El Colletero (Nalda, La Rioja)

Spain           ASOCIACION SOCIOCULTURAL HOCES DEL ALTO EBRO Y RUDRON

Spain           Asociación Trusilurri mundo piedra

Spain           Confederación de Ecologistas en Acción

Spain           Confederación Nacional del Trabajo – Teruel

Spain           Grupo Antifracking del Norte palentino

Spain           Grupo Arco Cinco Villas Aragon España

Spain           Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas, Universidad de Valladolid

Spain           Grupo Gurruño, Atapuerca

Spain           Grupo Gurruño, Burgos

Spain           Informal group Salvemos Rosia Montana,  Madrid

Spain           Ingenieria sin Fronteras Andalucia

Spain           Plataforma Andalucía Libre de Fracking

Spain           Plataforma Aragón Sin Fractura

Spain           Plataforma Asturiana Antifracking

Spain           Plataforma ciudadana Zaragoza sin fractura

Spain           Plataforma Fracking ez Bizkaia

Spain           Plataforma Stop Fracking Extremadura

Spain           Teruel sin Fractura

Spain           Tierra Viva

Sweden      AMFÖ Aktionsgruppen Mot Fossilgasutvinning På Öland

Sweden      Heaven or sHell

Switzerland              Collectif citoyen Val-de-Travers “Non aux forages d’hydrocarbures”

Switzerland              Internationale Direkthilfe, Meisterschwanden

UK                                Barton Moss Community Protection Camp

UK                                Bromley Against Fracking

UK                                Caldicot Anti Fracking Alliance (South Wales)

UK                                Defend Lytham

UK                                East Kent Against Fracking

UK                                East Kent Against Fracking

UK                                Flatt Derbyshire

UK                                Frack Free Bristol

UK                                Frack Free Chew Valley

UK                                Frack Free Greater Manchester

UK                                Frack Free Lincolnshire

UK                                Frack Free Somerset

UK                                Frack Free South Yorkshire

UK                                Frack Free Wales

UK                                Frack Off Lanelli

UK                                FRACK-FREE DORSET

UK                                Fracking Regs

UK                                Friends of the Earth Sheffield

UK                                Gas Field Free Mendip

UK                                Green Left

UK                                Keep Shepherdswell Well Action Group’ Kent

UK                                Kent Green Party

UK                                Kent Green Party

UK                                Lewes Aganst Fracking, East Sussex

UK                                Lewes Aganst Fracking, East Sussex

UK                                No Fracking in Balcombe Society

UK                                Oxfordshire Against Fracking

UK                                Pantybrad No and Frack-Free Wales

UK                                Residents Action on Fylde Fracking (RAFF)

UK                                Ribble Estuary Against Fracking

UK                                Safe Energy Wales (Swansea, South Wales)

UK                                Sheffield Climate Alliance

UK                                Swanage Team for prosperous environment

UK                                The Corner House

UK                                The Warrior’s Call – pagans united against fracking

UK                                Town Councillor for Bampton, Devon

UK                                Transition Sheffield

UK                                West Kent Against Fracking

 

Despre autor

avatar

Fondator RomâniaPozitivă.ro, Florin este educator de emoție și gând pozitiv. Florin susține acest demers prin programele sale de training și prin platforma de informație și educație pozitivă, www.RomaniaPozitiva.ro cu peste 30 de autori și peste 30 000 de articole de Bine despre România publicate încă din 2006. Florin are aproape 20 de ani de experiență ca trainer pentru circa 10 000 de participanți, iar domeniile de expertiză includ: facilitare de procese de învățare, orientarea spre soluție (psihologie pozitivă aplicată pentru rezolvarea problemelor), antreprenoriat social, ”train the trainers”, design thinking, managementul echipelor, management de proiect, recrutare şi selecţie, comunicare, teambuilding. Florin a lucrat 4 ani în industria berii alături de InBev având atribuții de training pe mai multe procese de vânzări și de business pentru o rețea cu peste 40 de firme de distribuție de bunuri de larg consum pe întreg teritoriul țării. Florin și-a început cariera profesională alături de echipa AIMS Timișoara - 4 ani de experiență în recrutare și selecție de personal și training. Florin are experiență ca moderator/speaker pentru diverse evenimente și conferințe: TEDx București, Impact HUB, Zilele Biz, Future Makers, ASPEN Leadership Program, Leaders for Justice Program, Automotive Forum, “Conferința Anului Viitor”, Inspiro, Bucharest Integrity Gathering, Conferința de Voluntariat, The Conference about Happiness, “Fabricat în Țara lui Andrei”cu NESsT & Petrom, WWF Școli Verzi în Europa, Criminalitate Forestieră WWF, Interpol, Client Earth), TEDx Galați, TEDx Constanța. Majoritatea clienţilor lui Florin sunt din aria de business, companiile activând în domenii foarte diferite (servicii, IT, automotive, bunuri de larg consum, consultanţă) pe întreg teritoriul ţării. Florin este implicat şi în proiecte de training și facilitare pentru organizaţii nonguvernamentale. Florin a fost membru entuziast în organizațiile AIESEC Timișoara și ARDOR Banat. Florin desfăşoară şi proiecte de training și facilitare în sistem deschis („open training”), un exemplu de astfel de program fiind cursul „Train the Trainers” cu Institutul Român de Training și Training Cafe. Motivaţia principală este dorinţa de a schimba lucrurile în Bine în România. Florin este certificat Formator A.N.C., White Belt @ ABInBev. Florin este mare fan de biciclete, mișcare în aer liber, muzică uneori chiar clasică și indiană.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.