Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

REVENDICĂRI PROTEST 9 MAI 2015. Ce doresc cei care protestează împotriva defrisărilor de păduri?

2

11205074_10205073132282631_4097038909781842504_n

Dispar pădurile României! Ne trec fiori… RECI!

Sursa: Comunicatul și petiția ”Salvează pădurea”

Societatea civilă, conştientă fiind de proporțiile și implicațiile catastrofale ale recoltării ilegale a lemnului, favorizată de derapajele funcționale ale instituțiilor statului, a ales să răspundă prompt și ferm. Pădurile României sunt un bun de interes public, național şi european. Tratarea şi exploatarea pădurilor fără concordanţă cu interesul naţional este contrară interesului Statului Român, societății și aduce grave prejudicii securității naţionale.

În conformitate cu drepturile constituționale şi drepturile conferite de tratatele internaţionale la care România este parte, solicităm:

1.      Stoparea tăierilor ilegale.

”Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă globală de interes internațional major. Această problemă constituie o amenințare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire și de degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20% din emisiile globale de CO2, amenință biodiversitatea și subminează gestionarea pădurilor și dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă. Aceasta contribuie, de asemenea, la deșertificare și la eroziunea solului și poate exacerba fenomenele meteorologice extreme și inundațiile. În plus, exploatarea forestieră ilegală are implicații sociale, politice și economice, deseori subminând progresul către o bună guvernanță și amenințând mijloacele de subzistență ale comunităților locale dependente de păduri, și poate fi asociată cu conflicte armate”[1]

2.      Menţinerea şi îmbunătăţirea implementării programului ”Radarul Pădurilor”.

Se impun îmbunătăţiri ale sistemului informatic şi procedural, dar mai ales controlul efectiv în teren şi monitorizarea riguroasă din partea instituţiilor de control abilitate.

Există încă numeroase “portiţe de scăpare”:

Comercianţii folosesc codul unic generat de sistemul “radarul pădurilor” de mai multe ori în aceeaşi zi, chiar dacă sunt opriţi de poliţie pentru control, deoarece poliţia nu obişnuieşte să completeze rubrica dedicată care ar dovedi că transportul a fost oprit.

Poliţia nu răspunde tuturor solicitărilor de oprire a transporturilor, iar când o face adeseori cantitatea de lemn încărcată și transportată este mai mare decat cea scriptică, înscrisă în avizul de însoțire și aferentă codului unic generat. Diferența dintre valoarea înscrisă şi cea reală reprezintă lemn tăiat ilegal, acesta ajungând până la 30% din volumul total transportat. În acest caz, poliția, neavând competențe pentru verificarea cubajului lemnului transportat, bifează transportul ca fiind legal.

3.      Protecția Pădurilor Virgine, Cvasivirgine și a Parcurilor Naționale.

Asigurarea unei protecţii eficiente a Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine din România prin instituirea „Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, ca instrument de evidenţă şi gestiune prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru recunoaşterea valorii excepţionale şi asigurarea protecţiei pe termen lung, pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include după caz în Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervaţii ştiintifice şi/sau integrarea acestora în zonele de protecţie strictă a parcurilor naţionale şi parcurilor naturale.

4.      Deblocarea dosarelor de corupţie din domeniul forestier

Mii de dosare penale pentru săvârşirea infracțiunilor silvice privind tăierile ilegale, transportul sau comecializarea lemnului fără documente de provenienţă,  se află blocate în sertarele procuraturii sau DNA-ului, alături de dosarele privind fapte de braconaj, corupţie, retrocedări și puneri ilegale in posesie. Peste acestea se suprapun dosarele achizițiilor ilegale, ale licitațiilor trucate și ale investițiilor fictive din partea instituţiilor publice.

5.      Întărirea instituțiilor cu atribuții de control în silvicultură

Creşterea capacităţii instituţiilor cu atribuţii de îndrumare şi control prin asigurarea: (i) dotărilor adecvate, (ii) personalului dimensionat şi calificat corespunzator, (iii) salariilor motivante, (iv) procedurilor de control eficiente si transparente.

6.      Elaborarea Strategiei Naţionale Forestiere şi finanțarea Programului National de Împăduriri

Din anul 2011 România nu mai are o Strategie Naţionala Forestieră. Fără o strategie asumată, înseamnă că mergem „la întâmplare”, în funcţie de interese şi orgolii de moment.

Suprafaţa împădurită a României este sub media europeană (27 % faţă de 32%) şi departe de optimul evaluat în studiile privind schimbările climatice/deşertificarea (40%).

În ultimii 10 ani, media suprafeţei împădurite a fost de 4.000  ha/an, în condiţiile în care Codul Silvic prevede obligativitatea împăduririi a 2 milioane ha până în 2035.  Elaborarea şi finanţarea Programului Naţional de Împăduriri prevăzut de Codul Silvic este o prioritate naţională.

Orice program de împăduriri sau creare a perdelelor forestiere este sortit eşecului atât timp cât subvenţia pentru folosinţa agricolă este de sute de euro/ha, iar pentru folosinţa forestieră este zero. Se impune suplimentarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală plăţilor directe pentru suprafeţele forestiere.

7.      Instituirea de măsuri antimonopol în industria lemnului, eliminarea abuzurilor de poziţie dominantă şi de monopol, precum şi reguli de valorificare a lemnului în beneficiul dezvoltării durabile a comunităților locale

Enunţarea în Codul Silvic (lege organică) a principiilor ce vor sta la baza legislaţiei subsecvente pentru exploatarea şi valorificarea masei lemnoase (din pădurile aflate în proprietate publică), astfel încât să conducă la dezvoltarea sectorului de prelucrare superioară a lemnului în România şi creearea unei pieţe concurenţiale echilibrate în beneficiul dezvoltării durabile a comunităţilor locale:

a) valorificarea superioară a masei lemnoase;

b) sprijinirea dezvoltării rurale prin promovarea prelucrării locale a masei lemnoase;

b) stimularea valorii adăugate şi menţinerea/crearea de noi locuri de muncă;

c) instituirea de măsuri antimonopol;

d) respectarea drepturilor comunităţilor locale;

e) alocarea lemnului de foc cu prioritate pentru comunităţile locale;

e) conservarea şi ameliorarea biodiversităţii şi serviciilor de mediu;

f) transparenţa vânzării şi comercializării masei lemnoase.

(Transpunerea practic a principiilor directoare din Strategia Europeană Forestieră)

Solicităm demararea unei investigaţii de către Consiliul Concurenţei asupra concentrării economice realizate de către compania Holzindustrie Schweighofer prin investiţia de la Reci- Covasna, precum şi investigarea practicilor comerciale ale acestei companii.

8.      Plăți compensatorii pentru proprietarii de păduri cu rol de protecţie sau incluse în arii protejate ori situri Natura 2000

Instituirea unui sistem funcţional de plăţi compensatorii pentru proprietarii privaţi de pădure care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietari prin restricţiile impuse prin lege pentru exercitarea rolului de protecţie. Plata contravalorii efectelor funcţiilor de protecţie pentru proprietarii de păduri trebuie să ia în considerare şi beneficiarii direcţi sau indirecţi ai serviciilor de mediu.

9.      Finanțarea adecvată a sectorului forestier pentru menținerea echilibrului între protecție și exploatare.

Pădurea, care este principalul factor creator de mediu sănătos şi de luptă împotriva schimbărilor climatice, este tratată de legislaţia fiscală ca un poluator, fiind impozitată prin taxe de mediu şi taxe pe resurse naturale. În programele de finanţare ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi ale Fondului pentru Mediu, domeniul pădurilor a fost practic exclus.

Se impune alocarea adecvată a fondurilor bugetare, extrabugetare şi europene pentru sectorul forestier şi gestionarea adecvată a Fondului pentru Mediu în scopul maximizării rolului protectiv al pădurilor.

10.  Oprirea proiectului de modificare a Legii vânătorii şi fondului cinegetic – legea masacrării dreptului de proprietate şi a faunei!

În forma actuală, legea vânătorii încalcă principii constituționale privind dreptul de proprietate și prevederi naționale care transpun directive europene:

 • încălcarea dreptului de proprietate, prin confiscarea vânatului și activității de vânătoare în favoarea „gestionarilor  consacrați” și instituirea de „drepturi de servitute”, de liber acces pentru vânători.
 • neasigurarea regimului de protecție pentru 5 specii de păsări sălbatice, prin prelungirea perioadei permise pentru vânătoare.
 • neasigurarea regimului de protecție pentru speciile de interes cinegetic din ariile protejate, prin eliminarea măsurilor de management și evaluare corespunzătoare.

Petiția ”Salvează pădurea”

http://de-clic.ro/salveaza-padurea-ia-drujba-din-mana-schweighofer-holzindustrie

Comunicatul și petiția ”Salvează pădurea” privind stoparea tăierilor ilegale şi adoptarea Codului Silvic, fără amendamentele prezidenţiale, sunt susținute de societate civilă alături de:

2Celsius
Agent Green
Bankwatch România
Greenpeace România
Institutul pentru Dezvoltare și Inovare
Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu
Coaliția pentru Mediu
EcoCivica
Asociația E-JUST
Environmental HYPERLINK „http://www.eschange.org/”&HYPERLINK „http://www.eschange.org/” Social Change UK
Federația Coaliția Natura 2000
Fundația Terra Mileniul III
Grupul de inițiativă civică Sebeș
Mai Mult Verde
NeuerWeg Sighișoara
Nostra Silva
Prima Natura
Rețeaua Mining Watch România
Rețeaua Energy Justice România
România Curată
Asociația T.E.S.L.A
Transilvania Verde

Asociaţia România Vie

Comunitatea Uniţi Salvăm

Asociaţia Activişti Fără Frontiere

Grupul de Intervenţie Civică Braşov

R9TM

Rezistenţa civilă


[1] conform REGULAMENTUL (UE) NR. 995/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 octombrie 2010

Sursa: Comunicatul și petiția ”Salvează pădurea”

11211764_10152975976514531_1619472952_o 11211867_10152975974189531_203022563_o (1) 11249541_10152975973544531_1634578325_o

Despre autor

avatar

Fondator RomâniaPozitivă.ro, Florin este facilitator & educator de emoție și gând pozitiv. Florin susține acest demers prin programele sale de training & facilitare și prin platforma de informație și educație pozitivă, www.RomaniaPozitiva.ro cu peste 30 de autori și peste 40 000 de articole de Bine despre România publicate încă din 2006. Florin are aproape 20 de ani de experiență ca trainer pentru circa 10 000 de participanți, iar domeniile de expertiză includ: facilitare de procese de învățare, orientarea spre soluție, antreprenoriat social, ”train the trainers & facilitators”, design thinking, managementul echipelor, management de proiect, recrutare şi selecţie, comunicare, teambuilding. Florin a lucrat 4 ani în industria FMCG alături de InBev având atribuții de training pentru mai multe procese de vânzări și de business pentru o rețea cu peste 40 de firme de distribuție de bunuri de larg consum pe întreg teritoriul țării. Florin și-a început cariera profesională alături de echipa AIMS Timișoara - 4 ani de experiență în recrutare și selecție de personal și training. Florin are experiență ca moderator/speaker pentru diverse evenimente, parteneri și conferințe: TEDx București, Impact HUB, Zilele Biz, Frankfurt School of Finance & Management, Future Makers, ASPEN Young Leaders Program, Leaders for Justice Program, Ashoka Romania,Automotive Forum, Inspiro, Bucharest Integrity Gathering, Conferința de Voluntariat, The Conference about Happiness, “Fabricat în Țara lui Andrei”cu NESsT & Petrom, WWF Școli Verzi în Europa, Criminalitate Forestieră WWF, Interpol, Client Earth), TEDx Galați, TEDx Constanța. Majoritatea clienţilor lui Florin sunt din aria de business, companiile activând în domenii foarte diferite (servicii, IT, automotive, bunuri de larg consum, consultanţă) pe întreg teritoriul ţării. Florin este implicat şi în proiecte de training și facilitare pentru organizaţii nonguvernamentale. Florin a fost membru entuziast în organizațiile AIESEC Timișoara și ARDOR Banat. Florin desfăşoară şi proiecte de training și facilitare în sistem deschis („open training”), un exemplu de astfel de program fiind cursul „Train the Trainers & Facilitators” cu Institutul Român de Training și Training Cafe. Motivaţia principală este dorinţa de a schimba lucrurile în Bine în România. Florin este certificat Formator A.N.C., White Belt @ ABInBev. Florin este mare fan de biciclete, mișcare în aer liber, muzică uneori chiar clasică și indiană.

2 comentarii

 1. avatar
  Miscarea Ecologista din Romania on

  REVENDICARI PENTRU PADURILE NOASTRE ADUSE LA CUNOSTINTA FACTORILOR DECIDENTI CU OCAZIA PROTESTELOR NATIONALE DIN 9 MAI 2015, de catre grupul informal de consultare si actiune civic/politica ecologista MISCAREA ECOLOGISTA DIN ROMANIA.
  https://www.facebook.com/groups/201125810060850
  OPRITI MASACRUL ! OPRITI JAFUL !
  Varianta scurta:
  1. IMEDIAT ! STOP TAIERILOR ILEGALE SI PSEUDOLEGALE DIN PADURI, PARCURI NATIONALE SI PARCURI ORASENESTI !
  1.1 Oprirea taierilor legale si pseudolegale din fondul forestier. Suspendarea autorizatiei de functionare a fabricilor Schweighofer . Inchiderea si dezafectarea fabricilor sau gaterelor care au fost construite fara autorizatie (cazul Reci) !
  1.2 Oprirea ilegalitatilor din parcurile si rezervatiile naturale.
  1.3 Incetarea masacrarii spatiilor verzi din orase.
  1.4 Interzicerea taierilor rase, vanatorii si pescuitului (in afara bazelor special amenajate). Reala prevenire si sanctionare a braconajului, modificarea legislatiei.
  1.5 Stoparea proiectelor legate de microhidrocentrale in forma actuala.
  1.6. Interzicerea exportului de material lemnos. neprelucrat, descurajarea consumului nesustenabil.
  2. IMEDIAT ! LEGE SI ORDINE !
  2.1 IMEDIAT ! Destructurarea mafiei lemnului si a retrocedarilor, demiterea, controlul averilor si tragerea la raspundere cu pedepsirea exemplara a celor ce se fac raspunzatori de taieri peudolegale sau ilegale.
  2.2 Analiza comparata a legislatiei forestiere internationale.
  2.3 Verificarea retrocedarilor. verificarea investitiilor .
  2.4 Schimbarea legislatiei codului penal si codului silvic, curatirea codului silvic de situatiile aberante si conflictuale.
  2.5 Constituirea de structuri operative si cooperative eficiente intre institutiile statului eventual a politiei forestiere.
  2.6 Introducerea controlului satelitar/gis, optimizarea sistemului 112.
  2.7 Bonificarea, protectia, inzestrarea personalului de control. Demiterea celor vinovati de abuzuri.
  2.8 Flexibilizarea si responsabilizarea contractelor de paza forestiera.
  3. REIMPADURIRE SI MASURI CONEXE !
  3.1 Rolul preponderent ecologic si nu economic al padurii ! regandirea formelor de proprietate, uzufruct /cesionare/ vanzare/ improprietarire / reimproprietarire, exploatare, protejare.
  3.2 Reimpadurire = prevenire inundatii, schimbari climatice, colmatari, alunecari de teren ; perdele de protectie forestiera
  3.3 Sprijinirea invatamantului in domeniul cercetarii silvicole.
  3.4 Reevaluare reimproprietaririlor.
  3.5 Defragmenatarea suprafetelor impadurite.
  3.6 Intarirea sistemului national de reciclare selectiva a hartiei, cartonului si a altor deseurilor de prelucrare a lemnului.
  3.7 Stimularea turismului montan, a activitatilor economice montane sustenabile
  3.8 Stimulatea mixurilor energetice ecologice pentru incalzirea locuintelor cu efect in diminuarea taierii lemnului de foc.
  3.9 Domenii conexe. ex. controale privind emisiile toxice si incidenta bolilor profesionale la fabricile de folmalehida (kronospan).
  CEREM ! Satisfacerea cererilor noastre . In caz contrar ne rezervam exercitarea dreptului constitutional la proteste prelungite, greve, procese sub auspiciile dreptului la viata si la un mediu curat, dreptului de proprietate a noastra a cetatenilor asupra bunurilor statului si a obligatiilor acestuia in ceea ce priveste controlul si administrarea suprafetelor de padure, parcuri nationale, spatii verzi comunitare.
  Varianta detaliata :
  1. IMEDIAT ! STOP TAIERILOR ILEGALE SI PSEUDOLEGALE DIN PADURI, PARCURI NATIONALE SI PARCURI ORASENESTI ! !
  1.1 IMEDIAT ! Oprirea taierilor legale si pseudolegale din fondul forestier ! SUSPENDAREA AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE A FABRICILOR SCHWEIGHOFER pe o durata NELIMITATA si inceperea unei anchete transparente cu privire la achizitiile de lemn ale fabricii si influenta conducerii acesteia la nivelul politicii nationale pe toate nivelele (asa cum reiese din flagrantul organizat de E.I.A.). In cazul dovedirii acuzatiilor, retragerea dreptului de functionare !
  INCHIDEREA SI DEZAFECTAREA FABRICILOR sau GATERELOR CARE AU FOST CONSTRUITE FARA AUTORIZATIE (Cazul Reci) !
  1.2 IMEDIAT ! OPRIREA ILEGALITATILOR DIN PARCURILE SI REZERVATIILE NATURALE. DEMISIA actualelor structuri de conducere, restabilirea echilibrului academic/tehnic in aceste structuri si interzicerea numirii pe criterii politice. PROTEJAREA reala si inalienabila a acestora ca sisteme ecologice de importanta nationala si internationla si inscrierea lor in patrimoniile internationale !
  1.3 IMEDIAT ! INCETAREA MASACRARII SPATIILOR VERZI DIN ORASE (cazul Iasi, Bucuresti, Arad, etc) sub diferite pretexte, aplicarea stricta a legislatiei europene privind suprafetele obligatorii de spatiu verde pe cap de locuitor, registrul spatiilor verzi, ingrijirea, toaletarea, tratarea, replantarea de arbori si amenajarea de parcuri, scuaruri, etc !
  1.4 IMEDIAT ! INTERZICEREA TAIERILOR RASE, VANATORII si PESCUITULUI (IN AFARA BAZELOR SPECIAL AMENAJATE) pe o perioada determinata pentru regenerarea faunei. REALA PREVENIRE SI SANCTIONARE A BRACONAJULUI, MODIFICAREA LEGISLATIEI !
  1.5 IMEDIAT ! STOPAREA PROIECTELOR LEGATE DE MICROHIDROCENTRALE cu revaluarea impactului asupra ecosistemelor pana la definitivarea Codului Silvic dupa dezbateri nationale televizate, pe retelele de socializare si alte mijloace in paralel cu demararea unor anchete transparente coordonate de institutiile statului impreuna cu presa, ONG-urile si persoanele care au inaintat plangeri impotriva abuzurilor comise.
  1.6. IMEDIAT ! INTERZICEREA EXPORTULUI DE MATERIAL LEMNOS NEPRELUCRAT, stabilirea de masuri pentru incurajarea industriei prelucratoare. DESCURAJAREA CONSUMULUI NESUSTENABIL de materie lemnoasa (de genul limitarea cantitatii de hartie pentru birocratia institutiilor publice si trecerea acestora in online, comasarea formularelor, limitarea cantitatii de ambalaj, limitarea pliantelor publicitare acolo unde se pot transmite reclame electronic, marirea garantiei la mobila si alte produse prin lege in paralel cu reconversia afacerilor ce produc ambalaje, pliante pe hartie, etc).
  2. IMEDIAT! LEGE SI ORDINE !
  2.1 DESTRUCTURAREA MAFIEI LEMNULUI si RETROCEDARILOR, DEMITEREA, CONTROLUL AVERILOR SI TRAGEREA LA RASPUNDERE a conducerii Regiei Nationale a Padurilor, ITRSV-ului, oricarei persoane care se dovedeste a fi responsabila de prejudiciu si infractiune ecocidara, publicarea imediata a arhivelor, evidentelor, dosarelor penale sau de urmarire ale Garzii de Mediu, A.N.A.F. , Politiei si Jandarmeriei, Parchetului General, S.R.I., R.N.P., Romsilva R.A. sau altor institutii ce cuprind anchete in aceste spete. PEDEPSIREA EXEMPLARA A CELOR CE SE FAC RASPUNZATORI DE TAIERI PEUDOLEGALE SAU ILEGALE.
  2.2 ANALIZA COMPARATA A LEGILATIEI FORESTIERE a tarilor cu cele mai bune rezultate in domeniul protectiei forestiere si nepermiterea amestecului in treburile interne ale Romaniei ale unor state/ambasade/companii sub auspiciul unor grupuri de interese in dauna statului roman. Consultarea specialistilor si a societatii civile.
  2.3 VERIFICAREA RETROCEDARILOR, procedurilor și documentelor care au stat la baza retrocedărilor. VERIFICAREA INVESTITIILOR din surse publice derulate in domeniul forestier.
  2.4 SCHIMBAREA LEGISLATIEI CODULUI PENAL SI CODULUI SILVIC in asa fel incat sa prevada obligativitatea participarii presei si societatii civile la controalele silvice, sa se poata confisca averile castigate ilicit din defrisari cu constituirea unui fond special de refacere a pagubelor si trimiterea la munca de reeducare-reimpaduriri a celor ce se fac responsabili. CURATIREA CODULUI SILVIC DE SITUATIILE ABERANTE SI CONFLICTUALE continute in prezent asupra carora s-a atras atentia de catre specialisti si ONG-uri de mediu.
  Cateva MODIFICARI LEGISLATIVE si de politici publice care s-ar impune in sfera silvica, in completarea unor liste intocmite de alte organizatii: – Restrangerea severa a accesului motorizat in padure in scop de agrement / recreativ / turistic / sportiv, care la ora actuala este permis cu acordul sefului de ocol silvic fara nicio alta conditionare
  – Incriminarea ca infractiune a taierii si scoaterii ilegale de lemn din padure incepand de la o limita cantitativa mult mai mica decat cea actuala (la ora actuala, conform CS in vigoare, care nu se propune a fi modificat de proiectul de lege din Parlament, poti fura mai multi mc de lemn si nu se considera infractiune, facilitate ce nu exista in niciun alt domeniu, astfel ca furtul de lemn este incurajat prin lege!)
  – Reducerea masiva a restrictiilor de liber acces in padure in scop recreativ / turistic / sportiv nemotorizat, care la ora actuala este cvasiinterzis in peste 99% din suprafata padurii ( fiind restrans numai la trasee si zone expres desemnate si marcate in acest sens, trasee marcate existand numai in anumite zone montane si asigurand acces la un procent infim de padure), in conditiile in care in statele dezvoltate regula este liberul acces iar interdictiile sunt exceptia (Restrictiile actuale au de fapt rolul de a tine departe de ochii lumii taierile ilegale si braconajul, pentru ca cine ar face o sesizare s-ar si autoincrimina contraventional pentru acces ilegal in padure daca nu poate justifica vreo calitate specifica ex. ca e proprietar de padure in zona sau era in interes de serviciu etc.)
  – Schimbarea formei juridice a Romsilva din operator economic (RA) in institutie publica, analog Administratiei Nationale Apele Romane, pentru a reflecta si institutional faptul ca padurea este un element de mediu esential si trebuie tratata in primul rand sub acest aspect, si doar secundar ca obiect al unei exploatari economice in scop de profit ( cum e prin definitie scopul oricarui operator economic – SRL, SA, PFA, RA, cooperativa etc.) alminteri existand un inevitabil conflict de interese intre forma juridica si scopul care ar trebui sa predomine in atitudinea fata de padurile proprietate a statului in situatia actuala a sectorului forestier in Romania.
  – Mentinerea obligativitatii intocmirii de amenajamente silvice si pentru proprietatile de dimensiuni mici si mentinerea incidentei legislatiei de mediu (procedurile EIA, SEA, EA) si de arii naturale protejate pentru amenajamentele silvice, precum si pentru drumuri forestiere si alte lucrari si investitii pe terenuri parte a fondului silvic
  – Interzicerea expresa a imprejmurii padurilor / portiunilor de padure, fara acord de mediu pe baza de studiu de impact sau situatii temporare in cazuri speciale ex. plantatii ( la ora actuala, in lipsa de interdictie expresa, utilizand prevederea generica din Codul Civil, tot felul de proprietari privati de padure se apuca sa isi ingradeasca bucata lor de padure, cu grave consecinte ecologice…)
  – transparentizarea totala a exploatarilor forestiere si altor interventii, incluzand accesibilizarea libera prin Internet a tuturor amenajamentelor silvice si datelor din SUMAL ref. parchete in exploatare si alte lucrari aprobate, cu posibilitatea de a identifica comod la detaliu spatial si temporat tot ce e relevant – incluzand baza de date grafica in care sa fie si imagine satelitara, si harta topo, si limitele de proprietate, si cele administrativ-teritoriale, si cele de parcela / UP etc. cu indicare de numere de borna silvica si alte asemenea elemente, incat oricine sa poata sti in ce zona ce ar avea voie sa se intample si orice ilegalitate sa fie pe loc evidenta…. ”Radarul padurilor” a fost un prim pas, care fara ceilalti pasi de transparentizare, nu va produce efectele dorite…
  – aprobare program etapizat de crestere a suprafetei totale de padure in Romania, de crestere a suprafetelor de paduri cu structura mai apropiata de cea naturala pentru zona respectiva ( limitare treptata a monoculturilor, a ”padurilor” plantate pe randuri, a celor cu specii allothone….), de crestere a procentului de paduri cu varste medii ridicate a arborilor ( acum sunt zone mari in care nu mai gasesti vreun arbore matur)
  – reconsiderarea specializarilor universitare in domeniu, prin trecerea de la ”inginerie” la biologie silvica / forestiera a formarilor pentru o parte din personalul silvic, pentru ca la ora actuala prin insasi incadrarea ca ”inginer” a toturor, se induce ideea ca padurea e ceva in primul rand de exploatat… inginer sa ramana cei care se vor ocupa de exploatari si amenajari, nu cei care trebuie sa se ocupe de protectie…..
  – eliminarea posibilitatii legale de a scoate definitiv din circuitul silvic a unor suprafete, in special care sunt de facto padure si nu sunt in marginea zonei de padure, in scopul construirii de case de vacanta si limitarea severa a aceleiasi posibilitati cand este vorba de functiuni de interes public cu rol turistic ex. cabane, pensiuni…
  – clarificarea cadrului legal de functionare a asociatiilor de tip composesorat / obste/asociatie urbariala, la ora actuala fiind un haos urias si nestiindu-se ce legislatie le este aplicabila ( pot da detalii daca este cazul), irepsonsabila Lege 1/ 2000 care a lasat acest gol favorizand foarte tare haosul din domeniu si taierile ilegale….
  – clarificarea la nivel de lege a aspectelor principale legate de culesul de fructe de padure si ciuperci sau luare de alte produse ex. conuri, flori, crengutze etc., atat in cantitati comerciale cat si in canditati necomerciale
  – Pentru cantitatea de taiata peste reglementarile legale pentru fiecare an de viata al arborelui tăiat, plantat un puiet sau 1/50.. Ai tăiat unul plantezi 50…. Și pentru cantitatile legale 1/10. Ai tăiat unul legal plantezi 10 puieti.
  – Reglementarea rezonabilă a raporturilor dintre micii proprietari de pădure şi administraţia silvică. Dacă într-o zonă există supafeţe de pădure deţinute de mici proprietari aferente unui ocol silvic de stat, acesta trebuie obligat prin lege să ofere proprietarilor opţiunea de a încheia un contract de arendă pentru terenurile respective. În eventualitatea că preferă să îsi gospodărească singuri pădurea, proprietarii trebuie sancţionaţi consecvent dacă sunt prinşi tăind arbori nemarcaţi sau transportând material lemnos provenit din arbori nemarcaţi exploataţi din pădurea pe care o deţin şi gospodăresc.
  – Posibilitatea padurilor particulare din parcuri si rezervatii nationale sa fie rascumparate de catre stat sau efectuarea de schimburi cu proprietarii privati ai acestora ( acestia primesc suprafete impadurite in afara parcurilor sau rezervatiilor naturale) pentru buna gestionare a suprfetelor de padure cu regim protejat.
  2.5 CONSTITUIREA DE STRUCTURI OPERATIVE SI COOPERATIVE INTRE institutiile statului/societatea civila si eventual a POLITIEI FORESTIERE cu specialisti instruiti in domeniul silvic, ecologic, economic, paza, informatii, prevenire, etc.
  2.6 INTRODUCEREA CONTROLULUI SATELITAR/GIS, optimizarea sistemului 112 si adaugarea unui server pentru trimiterea de fotografii MMS/mail in timp real.
  2.7 BONIFICAREA, PROTECTIA, INZESTRAREA PERSONALULUI DE CONTROL cu tehnica operativa de supraveghere (drone, GPS, GIS, nightvision, etc) si mijloace de autoaparare ; definirea obiectiva a dreptului de folosire a armamentului din dotare (au fot cazuri in care politisti, jandarmi sau padurari au avut de suferit sau chiar si-au pierdut viata datorita ambiguitatii procedurilor) . Aducerea schemei de personal silvic la cote ce reflecta nevoile din teren.
  2.8 FLEXIBILIZAREA CONTRACTELOR DE PAZA in asa fel incat raspunderea si recuperarea prejudiciului sa se intrepte asupra faptuitorilor si nu a proprietarului in cazul ca acesta a primit padure cu material lemnos lipsa sau nu a putut din cauze obiective sa asigure paza acesteia . Obligativitatea depunerii unor garantii materiale, intelectuale, bonitati si asigurari de daune de catre entitatile ce se ocupa de paza padurii.
  3. REIMPADURIRE !
  3.1 ROLUL PREPONDERENT ECOLOGIC SI NU ECONOMIC AL PADURII ! REGANDIREA FORMELOR DE PROPRIETATE, UZUFRUCT /CESIONARE/ VANZARE/ IMPROPRIETARIRE / REIMPROPRIETARIRE, EXPLOATARE, PROTEJARE in concordanta cu acest rol.
  3.2 REIMPADURIRE. a suprafetelelor pretabile acestui scop in cunatum cel putin egal cu cel al exploatarii. Atingerea nivelului de suprafata reimpadurita din 1918. In caz contrar oprirea oricarui aviz de defrisare sau schimbare a destinatiei suprafetelor impadurite
  3.3 INUNDATII, COLMATARI, PERDELE DE PROTECTIE FORESTIERA, ALUNECARI DE TEREN. Masuri reale de protectie care sa asigura protejarea vietii omenesti, a mediului, ecosistemelor, bunurilor. Acces la fonduri europene.
  3.4 SPRIJINIREA INVATAMANTULUI IN DOMENIU, CERCETARII si stimularea aparitiei unei clase de specialisti.
  3.5 REIMPROPRIETARIRI LEGEA 18. Despagubirea proprietarilor care au fost improprietariti cu lipsuri de suprafata impadurita. Legea sa preveda intocmirea unui proces verbal forestier la punerea in posesie si astfel proprietarul sa nu poata fi tras la raspundere in mod eronat/tendentios. Simplificarea tuturor procedurilor juridice si tehnice in interesul cetateanului si al tarii.
  3.6 DEFRAGMENATARE. Obligativitatea alipirii la composesorate sau arendarea catre Ocolul Silvic a suprafetei de padure ce nu intruneste suprafata minima pentru ca aceasta suprafata sa fie ingrijita corespunzator astfel evitandu-se fragmentarea nepractica a suprafetelor impadurite.
  3.7 INTARIREA SISTEMULUI NATIONAL DE RECICLARE SELECTIVA prin stimulente financiare catre cei ce predau deseuri (hartie, carton, biomasa), controale si activitati de educare in domeniu, proiecte de investitii.
  3.8 STIMULAREA TURISMULUI MONTAN, A ACTIVITATILOR ECONOMICE MONTANE SUSTENABILE care pot intretine populatia arondata. Limitarea accesului companiilor monopoliste la resursele tarii in detrimentul populatiei locale. (Cazul Rosia Montana)
  3.9 STIMULATEA MIXURILOR ENERGETICE ECOLOGICE care sa diminueze cantitatea de lemn de foc utilizata pentru incalzire (avand in vedere ca necesitatile energetice ale unei gospodarii privind incalzirea pot ajunge la 80% din energia consumata anual), extinderea retelelor energetice ale S.E.N. in ariile satesti si alte arii neacoperite in paralel cu cuplarea acestora la instalatiile (subventionate de catre stat) de energie verde panouri fotovoltaice, biogaz si gaz conventional (exclus frackturare, gazeificare etc.)
  3.10 DOMENII CONEXE. CONTROALE PRIVIND EMISIILE TOXICE SI INCIDENTA BOLILOR PROFESIONALE LA FABRICILE KRONOSPAN (cazul Sebes) in aceleasi conditii transparente.In cazul dovedirii acuzatiilor, retragerea dreptului de functionare pe termen permanent !
  CEREM ! Satisfacerea cererilor noastre . In caz contrar ne rezervam exercitarea dreptului constitutional la proteste prelungite, greve, procese sub auspiciile dreptului la viata si la un mediu curat, dreptului de proprietate a noastra a cetatenilor asupra bunurilor statului si a obligatiilor acestuia in ceea ce priveste controlul si administrarea suprafetelor de padure, parcuri nationale, spatii verzi comunitare.

 2. avatar
  Zana Apelor on

  Nu inteleg de ce in petitie s-a omis sa se treaca si o revendicare privind stoparea extermnarii raurilor de munte prin microhidrocentrale. Mafia microhidrocentralelor distruge si paduri, raurile au nevoie de paduri si invers. Padurile si raurile vailor Carpatine trebuie protejate impreuna, sunt doua probleme strans legate, care e absurd sa le separi. Legatura este de la locatie, impact si ecologie, pana la colaborarea stransa a celor doua mafii intru imbogatirea imediata prin distrugerea Carpatilor. Plus ca si protestele au inclus revendicari impotriva MHC-urilor.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.