Proiect pentru sustinerea migranţilor

0

Fundaţia ICAR, în parteneriat cu Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare anunţă lansarea proiectului „Integrarea RTT cu sedere legală în România prin Educatie si Sănătate”.

Proiectul este finanţat prin Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” (ref: IF/11.02/02.02) al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Proiectul va fi implementat timp de cinci luni, începând cu 15 ianuarie 2013.

Integrarea este un proces îndelungat care se bazează nu numai pe acţiunea susţinută a migranţilor după sosirea în ţara de destinaţie, ci şi pe deschiderea, respectul si sprijinul populaţiei locale şi a autorităţilor faţă de noii veniţi.

 

Obiectivul general al proiectului este de a sustine integrarea socială a resortisantilor tărilor terte (RTT) cu drept de sedere legală în România prin asigurarea unei palete diverse de servicii în domeniul educational si sanitar, cu focus principal pe copii si tineri si secundar pe adultii apartinători, din regiunea de maximă aglomerare a grupului, Bucuresti-Ilfov.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt străinii din tări terte cu sedere legală pe teritoriul României, în special cei cu rezidenta în regiunea Bucuresti-Ilfov.

Activităţile principale ale proiectului constau în:

–          Lansarea proiectului, realizarea si diseminarea materialelor informative si de prezentare a proiectului.

–          Identificarea si selectarea a 20 de copii si 40 de adulti RTT cu sedere legală în România care să beneficieze de sprijin în cadrul proiectului si derularea în 10 institutii scolare cu un număr important de elevi străini a unor sesiuni de instruire generală.

–          Implementarea unui modul de activităti educative extrascolare si nonformale pentru copii RTT cu sedere legală în România si elaborarea unui ghid de bune practici în lucrul cu copii scolari si prescolari străini.

–          Oferirea de servicii medicale adaptate cultural pentru RTT minori si adulti cu sedere legală în România: educatie sanitară si profilaxie si respectiv, acordare de consultatii si tratament, investigatii si analize, eliberare documente medicale.

–          Organizarea unui eveniment final de diseminare a rezultatelor proiectului, eveniment tip dezbatere la care vor participa reprezentanti ai actorilor implicati în integrarea străinilor, scolilor participante în proiect, ONG-urilor, mass-mediei, asociatiilor tinerilor si ai organizatiilor pentru străini, părinti, copii si tineri care au participat în proiect sau care sunt interesati de multiplicarea rezultatelor proiectului.

–          Realizarea si diseminarea unei brosuri cu rezultatele proiectului (română si engleză)

 

icarFundatia ICAR este o organizatie care oferă  de peste 20 de ani asistentă specializată (medicală, psihologică, socială, juridică) persoanelor vulnerabile, cetăteni români sau străini (solicitanti de azil, refugiati, migranti). Echipa multidisciplinară a Fundatiei ICAR cuprinde specialisti cu înaltă pregătire si experiență îndelungată în lucrul cu persoane traumatizate, în acordarea de servicii adaptate cultural, atât pentru adulti, cât si pentru copii.

novapolisAsociaţia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare este o organizaţie non-guvernamentală specializată în derularea de proiecte în domeniul social, al imigratiei si integrării străinilor în România, al mobilitătii fortei de muncă în spatiul european, în domeniul educatiei şi promovării valorilor democratice. În aceste domenii Asociatia Novapolis, prin membri săi, a dezvoltat expertiză tehnică în cercetare, comunicare si relaţii publice, management de proiect, formare si activităti educative, implicare în proiecte de incluziune socială a străinilor.

 

 

Despre autor

avatar

Co-Fondator RomâniaPozitivă.ro, Florin este educator de emoție și gând pozitiv. Florin susține acest demers prin programele sale de training și prin platforma de informație și educație pozitivă www.RomaniaPozitiva.ro. Florin are peste 15 ani de experiență ca trainer pentru circa 8000 de participanți, iar domeniile de expertiză includ: "solution thinking" (gândire pozitivă aplicată pentru rezolvarea problemelor), antreprenoriat social, ”train the trainers”, managementul oamenilor/echipelor, management de proiect, recrutare şi selecţie, comunicare, echipe eficiente, teambuilding. Florin este mare fan de biciclete, mișcare în aer liber, muzică, uneori chiar clasică și indiană. Motivaţia principală a lui Florin este dorința de a schimba lucrurile în Bine în România și încrederea că asta se poate.

Comentează