Oportunităţi de finanţare pentru sectoarele culturale şi creative

0

Comisia Europeană a publicat o listă a oportunităţilor de finanţare pentru sectoarele culturale şi creative

Comisia Europeană a publicat o listă a oportunităţilor de finanţare pentru sectoarele culturale şi creative, care, pe lângă programele specifice domeniului cultural, pot beneficia de resurse şi din programe destinate altor domenii de acţiune.

euro east culture

Astfel, principalele programe europene care oferă oportunităţi de finanţare sunt:

Europa Creativă urmăreşte promovarea diversităţii lingvistice şi culturale în Europa şi consolidarea competitivităţii sectoarelor culturale şi creative. Se vor acorda granturi în vederea sprijinirii colaborării în reţele transfrontaliere, a parteneriatelor şi a activităţilor de învăţare reciprocă, pentru a consolida capacitatea sectoarelor de a opera în afara graniţelor ţării şi pentru a le ajuta să facă faţă provocărilor precum trecerea la era digitală, globalizarea şi fragmentarea pieţelor europene.

Erasmus + sprijină investiţiile în educaţie, formare şi tineret sub forma mobilităţii în scop educaţional, a parteneriatelor pentru inovare şi a sprijinului acordat politicilor. Firmele şi organizaţiile din domeniul cultural şi creativ pot fi eligibile pentru acţiuni specifice, inclusiv pentru alianţele de aptitudini la nivel sectorial şi alianţele cunoaşterii.

Orizont 2020 acordă o poziţie importantă cercetării privind patrimoniul cultural european şi expresiei culturale, precum şi diversităţii societăţilor europene (în cadrul priorităţii Provocări societale “Europa într-o lume în schimbare: societăţi inovatoare, reflexive şi favorabile incluziunii).

De asemenea, prioritatea Tehnologiile informaţiei şi ale comunicaţiilor (TIC) urmăreşte creşterea competitivităţii industriilor creative europene prin stimularea inovării în domeniul TIC în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), prin dezvoltarea şi extinderea eficientă a unui ecosistem tehnologic dinamic al UE pentru uzul industriilor creative şi prin încurajarea schimburilor între IMM-urile din industriile creative şi furnizorii de soluţii TIC inovatoare.

COSME urmăreşte consolidarea competitivităţii şi a sustenabilităţii întreprinderilor şi IMM-urilor din UE şi încurajează cultura antreprenorială. Măsurile de sprijin pentru IMM-uri pot include acţiuni pentru încurajarea dezvoltării de clustere şi de reţele de afaceri (Reţeaua întreprinderilor europene); sprijin pentru primele aplicaţii şi comercializarea produselor, proceselor şi serviciilor inovatoare şi acţiuni care urmăresc crearea de legături şi adăugarea de competenţe şi abilităţi în domeniul designului, al creativităţii şi al producţiei, precum şi acţiuni care vizează accelerarea apariţiei unor industrii competitive bazate pe activităţi trans-sectoriale.

Mecanismul pentru interconectarea Europei urmăreşte stimularea transportului, energiei şi reţelelor digitale în Europa. Programul prevede sprijin pentru accesul la resursele digitale privind patrimoniul european (Europeana.eu).

Informaţii detaliate referitoare la metologia fiecărui program şi perioadele de trimitere a aplicaţilor pot fi accesate la următoarea adresă:http://ec.europa.eu/culture/news/documents/ccs-access-to-funding.pdf

Pe lângă programele listate de către Comisia Europeană, menţionăm totodată oportunităţile de finanţare oferite de Parteneriatul Estic, program care concretizează politica Uniunii Europene de cooperare cu 6 state terţe (Armenia, Azerbaidaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina). În perioada imediat următoare va fi lansat apelul de candidaturi pentru seria de workshop-uri culturale aferente anului 2014. Informaţii detaliate şi actualizate pot fi accesate pe site-ul Programului: http://www.euroeastculture.eu/ .

 

 

Despre autor

avatar

Co-Fondator RomâniaPozitivă.ro, Florin este educator de emoție și gând pozitiv. Florin susține acest demers prin programele sale de training și prin platforma de informație și educație pozitivă www.RomaniaPozitiva.ro. Florin are peste 15 ani de experiență ca trainer pentru circa 8000 de participanți, iar domeniile de expertiză includ: "solution thinking" (gândire pozitivă aplicată pentru rezolvarea problemelor), antreprenoriat social, ”train the trainers”, managementul oamenilor/echipelor, management de proiect, recrutare şi selecţie, comunicare, echipe eficiente, teambuilding. Florin este mare fan de biciclete, mișcare în aer liber, muzică, uneori chiar clasică și indiană. Motivaţia principală a lui Florin este dorința de a schimba lucrurile în Bine în România și încrederea că asta se poate.

Comentează