Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

ONG21: Prima coaliție națională a Educației pentru Dezvoltare Durabilă

0

ADERAREA LA REȚEAUA ONG21

Rețeaua ONG21 își propune să asigure o contribuție relevantă, consistentă și unitară a sectorului neguvernamental din România la elaborarea și la implementarea politicii publice în domeniul Educației pentru Dezvoltarea Durabilă. Pentru mai multe informații despre rolul EDD în educație și premisele Rețelei ONG21, citiți broșura noastră introductivă, disponibilă aici.

Rețeaua ONG21 a fost lansată în iunie 2018 de către Asociația REPER21 împreună cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). În urma primului apel de selecție, 98 de ONG-uri de diverse dimensiuni, din urban și rural, cu experiențe semnificative și diverse (economie socială, protecția drepturilor persoanelor vulnerabile, egalitate de șanse, dezvoltare comunitară, protecția biodiversității, arii protejate, gestiunea deșeurilor, clădiri verzi, educație nonformală, dezvoltare personală și coaching, consiliere și orientare profesională, voluntariat, teatru politic și social, educație artistică, educație științifică) au fost invitate să adere la Rețeaua ONG21. Lista acestora este disponibilă aici.

După încheierea primului apel de selecție a membrilor Rețelei, alte ONG-uri din țară și-au manifestat interesul de a adera și a contribui la activitățile ONG21. Pentru a valoriza aceste motivații și pentru a permite unui număr cât mai mare de actori ai societății civile de a participa la demersul de redactare și promovare al politicii naționale de EDD, prin prezentul comunicat anunțăm deschiderea Rețelei către noi ONG-uri, care vor fi selectate conform procesului de mai jos.

Rețeaua ONG21 este dezvoltată de REPER21 și FDSC, în perioada aprilie 2018 – iulie 2019, în cadrul proiectului “ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de educație pentru dezvoltarea durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (cod SIPOCA/SMIS2014 262/112066). O descriere succintă a acestui proiect este disponibilă aici.

Misiunea, obiectivele, susținătorii Rețelei ONG21

De mai bine de un deceniu, România s-a angajat în cadru internațional și european (ONU, UNESCO, UNECE, UE) să implementeze la nivel național o serie de măsuri importante, reformatoare pentru integrarea transversală a EDD în sistemul de educație (formală, nonformală și informală). Rețeaua ONG21 își propune ca misiune să fie un interlocutor competent și un partener vizibil și activ pe scena politico-administrativă, capabil să aducă un aport substanțial politicii guvernamentale în domeniul EDD.

România are nevoie de o politică publică ambițioasă pentru EDD, asumată de societatea civilă, pentru dezvoltarea modurilor de gândire, competențelor, valorilor și atitudinilor care permit românilor să facă față cu succes provocărilor inedite și complexe ale societății de astăzi în plină schimbare. În același timp, o politică EDD eficace ar permite României să își respecte angajamentele luate în cadrul internațional și european.

Rețeaua ONG21 are ca obiectiv specific redactarea participativă și promovarea unei propuneri de politică publică în domeniul EDD, pe parcursul 2018 – 2019.

Ministerul Educației Naționale și Ministerul Mediului – cele două instituții de referință pentru domeniul EDD – și-au manifestat susținerea pentru formarea Rețelei ONG21 și, în particular, pentru propunerea de politică publică pentru EDD care urmează să fie elaborată participativ de ONG-uri. Pe lângă cele două ministere, Rețeaua ONG21 va antrena de-a lungul funcționării sale peste 50 de parteneri susținători din sfera instituțională și din mediul educațional public și privat.

În perspectiva realizării obiectivului menționat, Rețeaua va îndeplini diverse roluri:

 • instrument de capacitare a ONG-urilor membre pentru a contribui consistent și sistematic la elaborarea politicii pentru EDD;

 • context de analiză și monitorizare pentru conectarea la inițiativele internaționale și europene din acest domeniu;

 • spațiu de dezbatere între ONG-uri și stakeholderii din mediul educațional, instituțiile publice, mediul privat, comunități, pentru elaborarea și implementarea măsurilor de EDD;

 • platformă de dialog, lobby și advocacy în vederea aplicării propunerii alternative de politică publică pentru EDD elaborată în cadrul rețelei.

Obiectivele și acțiunile pe termen mediu și lung ale Rețelei vor fi discutate, clarificate și ajustate în mod participativ de către membri în cadrul Adunării Generale organizată între 23-25 noiembrie 2018 în Predeal. În cadrul Adunării Generale, se vor propune mai multe ateliere activ-participative care vor facilita construirea unei viziuni comune a Rețelei la orizontul 2030, cunoașterea membrilor, învățarea de la egal la egal, coagularea angajamentelor, agrearea directiilor de acțiune ale Rețelei și stabilirea modului de realizare pentru primele activități.

Membrii Rețelei se vor reuni punctual, față în față (sunt prevăzute două întâlniri pentru cei mai activi membri ai Grupurilor tematice de redactare formate pentru redactarea propunerii), dar și online (vor fi organizate diverse video-conferințe tematice pentru membrii Rețelei).

Membrii Rețelei vor fi conectați și promovați constant pe platforma www.prof21.ro.

Context

Rețeaua ONG21, formată din organizații neguvernamentale, se află în continuitate și va funcționa complementar cu programul Prof21, adresat școlilor și cadrelor didactice. Prof21 este implementat de REPER21 și FDSC din 2014.

Prin acest program, în intervalul 2014 – 2015, 1.060 de cadre didactice din întreaga țară au luat parte la un curs acreditat pe tema “Dezvoltarea Abilităților de viață ale tinerilor în contextul Dezvoltării durabile” și, ca urmare a acestei formări, aproximativ 300 de școli au realizat o serie de proiecte și activități pedagogice. În intervalul 2018 – 2020, Prof21 pune în practică, în 23 de școli dezavantajate din întreaga țară un program consistent și inovator de dezvoltare a competențelor pentru reducerea abandonului școlar, abordările EDD jucând un loc central în acest demers.

Astfel, Prof21 reprezintă componenta operațională, în timp ce ONG21 este componenta strategică prin care REPER21 și FDSC își propun să extindă experiența lor în domeniul EDD de la nivel de proiect la cel de politică publică, pentru a obține un impact sistemic asupra educației naționale. Între demersurile din cadrul ONG21 și cele din Prof21 va exista un dialog constant și o corelare sistematică.

Adeziunea la Rețeaua ONG21

Angajamentul în Rețeaua ONG21 este unul organizațional. În mod ideal, fiecare ONG implică două persoane în Rețea:

 • reprezentantul operațional (precum managerul de proiecte, coordonatorul de voluntari, secretarul general) va participa activ la activitățile Rețelei;

 • reprezentantul strategic (președintele sau directorul organizației) se va informa despre activitățile Rețelei și se va implica în deciziile strategice ale acesteia.

Pentru ONG-urile cu capacitate operațională redusă, reprezentantul strategic (președinte, director) va cumula rolul reprezentantului operațional.

Foaia de parcurs în Rețeaua ONG21

Una dintre cele mai importante activități ale Rețelei ONG21 este participarea la cursul “Specialist în activitatea de lobby” (5 zile în perioada octombrie-noiembrie 2018). Organizațiile care intră în rețeaua ONG21 în sesiunea a doua de aderare vor putea trimite la curs un reprezentant (de preferat reprezentantul operațional), în limita locurilor rămase disponibile în cazul retragerii persoanelor selectate în prima sesiune.

Cu ocazia absolvirii cursului fiecare participant va primi o diplomă acreditată ANC prin care îi vor fi recunoscute competențele dobândite.

După absolvirea cursului, participanții vor împărtăși informația și competențele dobândite cu restul membrilor organizației pe care o reprezintă, în cadrul unor sesiuni interne de capacitare.

IMPORTANT! Participanții la cursul de “Specialist în activitatea de lobby” trebuie să fie absolvenți de studii superioare, conform cerințelor Autorității Naționale pentru Calificări (ANC).

Angajamentul reprezentantului operațional al ONG-ului este între 7 și 10 zile, la care se adaugă 5 zile aferente cursului “Specialist în activitatea de lobby”, în condițiile în care aderarea la Rețea se realizează în timp util și mai există locuri disponibile.

Iată sintetic pașii parcurși împreună de membrii Rețelei ONG21 pentru a elabora propunerea de politică în domeniul EDD.

Activitatea Rețelei ONG21

Perioadă

Număr de zile estimat

Participare la cursul acreditat “Specialist în activitatea de lobby”, 3 sesiuni la alegere în Cluj, Iași și Timișoara

*în limita locurilor disponibile și cu condiția ca adeziunea la Rețea să se realizeze în timp util, până pe 22.10.2018

Timișoara – 24-28 oct. 2018

Cluj – 31 oct-4 nov 2018

Iași – 7-11 nov 2018

5 zile

Realizarea de sesiuni interne de informare și capacitare a colegilor privind EDD pe baza materialelor primite de la echipa ONG21

septembrie – noiembrie 2018

½ zile

Redactarea unui angajament specific al ONG-ului față de demersul EDD și Rețeaua ONG21, contextualizat la propriul domeniu de acțiune

septembrie – noiembrie 2018

½ zile

Participarea la Adunarea Generală a Rețelei ONG21, organizată în Predeal

23-25 nov. 2018

3 zile

Contribuții la redactarea documentului de politică publică alternativă în domeniul EDD și, în particular, la grupurile de lucru tematice

decembrie 2018 – aprilie 2019

2 – 5 zile, după disponibilitate/ interese

Participare / contribuție la procesul de consultare publică al draftului politicii publice cu autorități centrale, școli, alți actori educaționali și publicul general

aprilie – mai 2019

½ zile

Implicare în realizarea campaniei de advocacy a documentului de politică publică EDD

iunie – iulie 2019

½ zile

Cum aderați la Rețeaua ONG21?

Dacă doriți să aveți posibilitatea de a lua parte la cursul acreditat “Specialist în activitatea de lobby”, vă invităm să parcurgeți pașii de mai jos până pe 22.10.2018.

În caz contrar, așteptăm adeziunile voastre pe tot parcursul anului, parcurgând etapele de mai jos.

1. Completați formularul online de înscriere.

2. După completarea integral a formularului online se trimit la adresa de e-mail oana.marin08@gmail.com:

 • scrisoare de mandat din partea ONG-ului pentru reprezentantul desemnat. Formularul se găsește aici

 • CV-ul Europass al persoanei desemnate

Criteriile de selecție pentru apartenența la rețea sunt: experiența în domeniul educației, dezvoltării durabile și al campaniilor de advocacy, precum și disponibilitatea de a participa la activitățile rețelei.

De ce să vă înscrieți în Rețeaua ONG21?

 • Vom avea oportunitatea de a contribui la o politică educațională esențială pentru a face față provocărilor sociale, economice și de mediu ale societății contemporane – politica de EDD!

 • Vom avea șansa de a construi o viziune comună, prospectivă, sistemică și pozitivă privind educația, împreună cu alți actori motivați din societatea civilă, precum și de a acționa împreună pentru a o pune în practică!

 • Vă veți conecta la ONG-urile membre ale Rețelei, ce dețin experiențe diverse în domeniile educațional, advocacy și dezvoltare durabilă!

 • Vom beneficia de învățare de la egal la egal între membrii Rețelei și echipa de proiect a REPER21 și FDSC!

 • Veți relaționa cu susținătorii instituționali ai Rețelei!

 • Vom realiza networking cu cca. 1.000 de profesori și personal din instituții publice educaționale (școli, CJRAE-uri, ISJ-uri, CCD-uri), membri ai Rețelei Prof21 dezvoltată în întreaga țară începând cu 2015!

 • Vom avea posibilitatea de inițiere de proiecte comune cu membrii Rețelei și susținătorii instituționali în domeniile educațional și al dezvoltării durabile!

 • Vom oferi recunoașterea publică a contribuțiilor individuale și organizaționale în elaborarea politicii de EDD, inițiativa fiind amplu promovată în mass media, partenerii REPER21, FDSC și rețelele sociale către 20.000 de persoane și 800 de reprezentanți ai sectorului ONG!

 • Ne vom conecta cu actorii și inițiativele europene și globale (ale Comisiei Europene, UNESCO, UNECE) de promovare a educației pentru dezvoltarea durabilă!

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 30 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem și programe educaționale în diverse tematici și am lucrat cu aproape 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.