Comunități active pentru mediu

0

În perioada 1.07.2013 – 30.06.2014, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe în parteneriat cu Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis implementează proiectul „Comunități active pentru mediu”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Prin acest proiect CeRe și Ecopolis își propun să întărească capacitatea instituțională și operațională a organizațiilor și grupurilor civice care militează pentru cauze de mediu să intervină în procesul decizional și să implice membrii comunității în campaniile lor. Totodată,  organizațiile și grupurile civice vor dobândi cunoștințe și abilități pentru a folosi energiile existente în comunități și a implica cetățenii în campanii de advocacy ce privesc protecția mediului.

Astfel, prin acest proiect cei doi parteneri vor umări:

  • dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor de a derula campanii de advocacy şi de a mobiliza comunitatea pentru 8 organizaţii /grupuri civice care militează pentru cauze de mediu;
  • derularea a 8 campanii de advocacy de către organizaţiile/grupurile beneficiare cu implicarea a peste 800 de cetăţeni şi reprezentanţi ai altor organizaţii neguvernamentale din domeniu;
  • promovarea a 5 campanii de advocacy de succes, a bunelor practici de mobilizare şi implicare a comunităţii în cauze de mediu şi a rezultatelor obţinute în urma campaniilor.

Cele 8 organizații și grupuri de inițiative selectate în proiect și care își vor întări capacitatea de a produce schimbări importante şi durabile în comunităţile lor la nivelul deciziilor publice sunt: Asociația VIRA, Asociația Brașovul Verde, Asociația Unda Verde, Asociația Agent Green, Organizaţia GeoEcologică ACCENT, Grup Inițiativa civică Lacul Tei, Grupul civic Tudor Vladimirescu și grupul civic „Iașul iubește teii”.

Cele opt organizații și grupuri civice  vor beneficia de:

  • instruire pe următoarele teme: noțiuni de advocacy, strategie și tactici în campaniile de advocacy, metode de consultare publică, metode de implicare activă a membrilor comunității;
  • consultanță și sprijin direct în organizarea unei consultări publice;
  • consultanță și sprijin direct în planificarea și desfășurarea unor campanii de advocacy pentru soluționarea unor probleme de mediu ce țin de decizii publice;

cere_logo 2013

Scopul proiectului „Comunităţi active pentru mediu” este acela de a dezvolta capacitatea organizaţiilor neguvernamentale de mediu care activează la nivel local de a derula campanii de advocacy cu implicarea activă a membrilor comunităţii în procesul decizional.

Valoarea totală a proiectului este de 71.762,97 CHF, din care valoarea co-finanțării din partea Elveției este de 64.500 CHF, iar 7,262.97 reprezintă contribuția celor doi parteneri.

Despre autor

avatar

Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe este o organizație neguvernamentală a cărei misiune este de a acționa pentru ca deciziile publice să raspundă nevoilor și dorințelor actorilor sociali.

Comentează