Galati – Lux Aeterna

1

La confluenţa Siretului şi Prutului cu Dunărea, sub auspiciile magice şi dătătoare de viaţă  ale trinităţii apelor, s-au pus bazele unor aşezări ale căror urme peste milenii poartă azi numele de Galaţi. Datând din paleolitic, aşezările din nordul judeţului – din şi de lângă oraşul Bereşti- poartă in ele rădăcinile arhaice ale unor vremuri imemoriale.

Faimoasa cultură Cucuteni, care a precedat cu câteva sute de ani toate aşezările umane din Sumer şi Egipt, şi a cărei ceramică este unică în Europa, a continuat evoluţia moştenirii paleolitice pe vatra din Bereşti. Extraordinarul vas antropomorf cucutenian „Hora de la Bereşti” este o reprezentare extrem de interesantă a cultului fecundităţii .Oamenii de aici au fost primii care trăiau organizaţi in aşezări mari, proto-oraşe cu clădiri  aranjate în cercuri concentrice, simbol intâlnit şi pe vasele de ceramică . Semnul spiralei este ancestral şi profund spiritual, semnificând  drumul parcurs de sufletul omului  până la locul de întâlnire cu zeitatea supremă, dar şi evoluţia, începutul şi sfârşitul. Cultul Zeiţei Mame, precum şi cultele solare erau practicate şi întipărite simbolistic pe obiectele de artă şi de uz casnic, podoabe şi bijuterii. Recunoscută de specialişti drept prima civilizaţie din Europa, cu un caracter  egalitarian şi pacifist, cultura Cucuteni se află la loc de cinste în patrimoniul istoric mondial, aratând locul de naştere al marilor civilizaţii europene.

În paralel cu mai sus menţionata Cucuteni se dezvoltă în această regiune a Europei o cultură  denumită mai târziu Gumelniţa, cu aspecte culturale particulare ca Stoicani-Aldeni, descoperită în satele Suceveni, Umbrăreşti,Băneasa şi Negrileşti. Făcând parte din complexul Gumelniţa-Kodjadermen-Karanovo VI, care la rândul său  s-a născut din evoluţia locală a culturilor Boian, Mariţa şi Karanovo V, se poate vorbi de o cultura unică cu aspecte regionale, ale cărei forme plastice şi ceramice sunt  identice pe intreaga arie de răspândire. Specific acestei culturi este ceramica pictată cu grafit , topoarele masive ca şi lamele lungi de silex, ce depăşesc uneori 30 cm, lor adăugându-li-se şi vârfurile de săgeţi şi lănci tăiate în aceeaşi rocă. Descoperită în 1922 de Vasile Pârvan, cultura Gumelniţa este, alături de Cucuteni, una dintre cele mai strălucitoare civilizaţtii din ultima jumătate a mileniului V.

Epoca bronzului timpuriu dă naştere  complexului Horodiştea Folteşti, culturi care se dezvoltă in paralel pe bazele Cucuteni, influenţându-se reciproc.. În judeţul Galaţi, localitatea Folteşti este locul unde s-au descoperit urmele acestui complex , reprezentativ prin locuinţele, ceramica şi uneltele specifice perioadei de tranziţie  de la sfârşitul neoliticului la începutul epocii bronzului. Continuitatea populaţiei este dovedită de descoperirile făcute la Stoicani,respectiv  locuinţele de tip “sălaş” din epoca bronzului. Cultura Noua, specifică epocii bronzului târziu, se evidenţiază prin patromoniul arheologic de la Băneasa, Cavadineşti, Gârbovăţ şi Negrileşti.

Perioada Hallstatt, cunoscută şi ca prima epocă a fierului şi strâns legată de cultura Basarabi, se reliefează prin descoperirile de la Ijdileni, Poiana, Stoicani şi Vânători. Necropola de la Stoicani a scos la iveală un inventar de brăţări şi verigi de bronz, pietre pentru ascuţit unelte de fier, fragmente de cuţite de fier, perle de os, precum şi o fibulă de fier cu arc semicircular şi cu spirale la ambele capete. Următoarea epocă în sens cronologic este perioada La Tene, considerată  cea de-a doua epocă a fierului (cultura getică).

Descoperiri arheologice s-au facut la Tirighina, Cavadineşti, Căueşti şi Poiana. La Cosiţeni s-au găsit fragmente ceramice inedite de  vase primitive cu lustru negru, cenuşiu şi brun, cu brâuri si proeminenţe, de o tehnică superioară anterioară începutului erei noastre. Epoca fierului in străvechea Dacie are o stralucită dezvoltare, dovadă făcând  şi noile descoperiri de „cuie dacice” a căror puritate este aproape neverosimilă: 99,97% , fiind executate după o metodă încă necunoscută şi care în prezent se poate realiza numai în cosmos.

Închei acest mic periplu prin vremuri de mult apuse şi misterioase cu un citat al  lui  Nicolae Iorga pe care toti românii ar trebui sa îl aibă scris in conştiinţă şi suflet, ca un talisman pentru vremurile prezente:

“Este vorba de un popor care prin strămoşii săi îşi are rădăcini de patru ori milenare, aceasta este mândria şi aceasta este puterea noastră.”

text scris de ELiS D.


Despre autor

avatar

Elis Durica, Content creator și social media manager pentru Envisioneering Group, astrolog renascentist la Oya's Arcana, ador să călătoresc, să experimentez și să împărtășesc!

Un comentariu

Comentează