Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

O Gala pentru oamenii implicati in rezolvarea problemelor comunitatii roma

0

Gala Participării Politice a Romilor

Participarea politica relevanta – cu si pentru romi

Institutul Naţional Democrat (NDI) va premia, cu ocazia a opt ani de implementare în România a programului NDI „Participarea politică a romilor”, activiştii romi şi reprezentanţii mediului politic şi ai mediului administrativ, care au promovat iniţiative de participare politică a romilor.

Pentru a vizualiza un scurt istoric al primelor ediţii ale „Galei participării politice a romilor” accesaţi link-urile pentru 20112012 si 2013.

În perioada 1 ianuarie – 1 martie 2014 au loc înscrierile poveştilor de succes şi a bunelor practici – inițiative din perioada 1 ianuarie 2013 – 1 martie 2014.

Categoriile în competiţia deschisă pentru cea de a patra ediţie a „Galei participării politice a romilor” sunt:

1. Inițiativă pentru comunitate

În această categorie aşteptăm iniţiative din partea consilierilor locali de etnie romă în cadrul cărora aceștia au promovat, direct sau indirect, proiecte legislative sau alte demersuri politice/instituționale, prin care au urmărit să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea locală.

Inițiativele înscrise pot consta în:

 proiecte legislative ale consilierilor locali de etnie romă (elaborate individual sau în colaborare cu alți consilieri locali sau în colaborare cu Primarul/echipa Primăriei);

– propuneri de decizii locale promovate în cadrul ședințelor Consiliului Local sau în cadrul activității comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sau în relație cu Primarul/executivul Primăriei:

De exemplu: amendamente la proiectele de HCL; propuneri de priorități pentru întocmirea bugetului local sau, în general, propuneri pentru alocarea resurselor financiare locale (inclusiv pentru anumite cazuri sociale sau situații de urgență); propuneri de îmbunătățire a serviciilor publice sau a serviciilor Primăriei în relație cu cetățenii etc.

– demersuri ale consilierilor locali de etnie romă inițiate pentru promovarea priorităţilor/nevoilor cetățenilor de etnie romă pe agenda politică sau instituțională a factorilor de decizie locali;

– iniţiative ce țin de conceperea și elaborarea de proiecte de către Primărie (sau care au Primăria ca și partener);

– iniţiative ce au promovat buna guvernare în plan local: transparența decizională, accesul la informații de interes public, consultări/dialog și cooperare între APL și cetăţeni (inclusiv demersuri ce țin de organizarea/funcționarea unor grupuri mixte de lucru sau a unor grupuri de inițiativă ale cetățenilor în relație cu APL), utilizarea eficientă și corectă a resurselor financiare și umane etc.

2. Primarul comunității

În această categorie aşteptăm iniţiative din partea Primarilor în cadrul cărora aceștia au promovat proiecte legislative sau alte demersuri politice/instituționale, prin care au urmărit să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă din localitate.

Inițiativele înscrise pot consta în:

– proiecte legislative locale;

– propuneri de decizii locale promovate în cadrul ședințelor Consiliului Local;

– iniţiative ce țin de conceperea și elaborarea de proiecte de către Primărie (sau care au Primăria ca și partener), proiecte care urmăresc să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă;

– demersuri ce țin de eficientizarea funcționării executivului Primăriei în comunicarea cu cetățenii de etnie romă și în abordarea problemelor/nevoilor cetățenilor de etnie romă (inclusiv inițiative ce țin de organizarea/funcționarea unor grupuri mixte de lucru sau a unor grupuri de inițiativă ale cetățenilor în relație/consultare cu APL, înființarea de posturi în organigrama instituțiilor publice precum mediator școlar/sanitar, expert/consilier pe problemele romilor, profesor de limba romani etc.);

– iniţiative construite prin dialog, consultări și cooperare între APL și cetăţenii de etnie romă.

3. Politică pentru comunitate

În această categorie aşteptăm iniţiative din partea reprezentanților partidelor politice sau a organizațiilor politice, atât rome cât și ne-rome, în cadrul cărora:

– s-au abordat, prin demersuri politice și/sau instituționale, probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă din localitate;

– s-a încurajat şi construit cooperarea dintre mediul politic și cetăţenii de etnie romă.

Inițiativele înscrise pot consta în:

– acțiuni care au apropiat cetăţenii de etnie romă de partidele politice sau de oamenii politici și au încurajat comunicarea, cooperarea pentru identificarea și abordarea/soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea locală;

– demersuri care țin de conceperea și elaborarea de activități/proiecte care urmăresc să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă;

– acțiuni de educare politică sau civică care au pregătit cetăţenii romi pentru interacţiunea cu mediul politic, cu mediul administrativ și pentru implicarea activă în politica locală;

– acțiuni ale partidelor politice care au promovat intern membrii de etnie romă sau ce au pregătit membrii de etnie romă pentru a fi activi politic și a promova prin demersuri politice soluții la problemele comunității rome;

– acțiuni de dezvoltare a structurii politice pentru a aborda mai eficient nevoile constituenţilor de etnie romă (de exemplu: formarea de departamente / grupuri de lucru / echipe dedicate etc.).

4. Expertiză în comunitate

În această categorie aşteptăm iniţiative ale angajaţilor din sectorul public care au promovat nevoile/priorităţile comunităţii rome pe agenda instituţiilor publice și în activităţile acestora, inițiative ce s-au dovedit de impact în abordarea/rezolvarea problemelor comunităţii rome.

Încurajăm în mod special iniţiativele – individuale sau colective, în nume propriu sau ca reprezentanți ai instituției – ale celor care activează în rol de mediatori şcolari sau sanitari, experți pe problemele romilor (locali/judeţeni/regionali), consilieri în cadrul cabinetului Primarului/Prefectului, inspectori școlari pentru minorități, profesori de limba romani etc.

Poveştile de succes înscrise pot consta în:

– acțiuni care au apropiat cetăţenii de etnie romă de instituțiile publice și au încurajat/menținutcomunicarea, consultarea, cooperarea între instituții publice și cetăţeni, pentru identificarea și abordarea/soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea locală;

– acțiuni care au pregătit cetăţenii de etnie romă pentru interacţiunea cu mediul administrativ și/sau au facilitat și/sau mediat dialogul între APL și cetăţeni;

– demersuri care țin de eficientizarea funcționării instituției sau a altor factori interesați în comunicarea cu cetățenii de etnie romă și în abordarea problemelor/nevoilor cetățenilor (inclusiv inițiative care vizează organizarea/funcționarea/activarea unor grupuri mixte de lucru sau a unor grupuri de inițiativă ale cetățenilor în relație/consultare cu instituții și organizații);

– iniţiative care țin de conceperea și elaborarea de proiecte de către instituții publice (sau care au instituțiile publice ca și partener), proiecte care urmăresc să soluţioneze probleme specifice cu care se confruntă comunitatea romă;

– iniţiative care au promovat buna guvernare în plan local: transparența decizională, accesul la informații de inters public, consultări/dialog și cooperare între APL și cetăţeni, utilizarea eficientă și corectă a resurselor financiare și umane etc.

5. Vocea tinerilor politicieni romi 

[Premiul special al echipei NDI, asociat inițiativei internaționale a NDI din perioada 2013-2014 – Roma Youth Voice]

Pentru acest premiu special aşteptăm iniţiative din partea tinerilor romi (18-35 ani), activi în partide politice sau organizații implicate politic ale minorității rome.

Poveştile de succes înscrise pot consta în:

– inițiative politice prin care tinerii romi au promovat nevoile/priorităţile comunităţii rome pe agenda partidului politic și în activităţile acestuia;

– iniţiative promovate de către tinerii romi în interiorul structurii politice, care au contribuit la dezvoltarea capacităţii acesteia de a aborda nevoile constituenţilor săi de etnie romă;

– acțiuni/proiecte politice ale tinerilor romi în cadrul cărora au abordat probleme specifice cu care se confruntă constituenții structurii politice respective;

– demersuri prin care s-a încurajat şi construit cooperarea dintre mediul politic și cetăţenii de etnie romă;

– iniţiative care au pregătit cetăţenii (indiferent de etnie) pentru interacţiunea cu mediul politic şi/sau administrativ (de exemplu: iniţiative de educare politică sau civică).

Poza Gala

Iniţiativele/proiectele înscrise vor fi promovate de către organizatori: toate vor fi disponibile online, iar cele nominalizate vor fi prezentate în cadrul „Gala Participării Politice a Romilor”, care va avea loc joi 13 martie 2014, în Bucureşti (ora de începere şi locaţia evenimentului vor fi anunţate ulterior).

Toate iniţiativele/proiectele înscrise până în data de 1 martie 2014, vor intra în competiţie, urmând a fi evaluate de către un Juriu format din reprezentanţi ai societăţii civile şi ai partidelor politice din România, suţinători constanţi ai activităţii NDI în România.

Criteriile principale ce vor fi considerate de către membrii Juriului sunt:

  • Relevanţa iniţiativei pentru comunitatea romă;
  • Impactul – rezultatele concrete ale iniţiativei;
  • Demersul participativ – atragerea factorilor interesaţi din diferite sectoare, stabilirea de parteneriate etc.;
  • Inovare – iniţiative curajoase și deschizătoare de drumuri.
Poveştile de succes/proiectele sunt înscrise în competiţie de către iniţiatorii acestora urmând pașii de mai jos.

Paşii pentru a intra în competiţie pentru „Gala Participării Politice a Romilor” sunt:

Pasul 1: Accesaţi acest link

Pasul 2: Descărcaţi şi completaţi formularul de înscriere

Pasul 3: Trimiteţi formularul la ndiromania@gmail.com până cel târziu 1 martie 2014, împreună cu orice alte documente sau fotografii pe care le considerați utile pentru a ilustra inițiativa înscrisă în competiție.

Pentru ca formularul să fie considerat valid, este necesar să abordaţi toate întrebările.

Pentru informaţii suplimentare sau detalii privind completarea formularului, ne puteţi contacta la adresa de e-mail menţionată sau telefonic la 0726-214.399, persoană de contact Andreea Firăstrăeru, Ofiţer de program.

Dorim să mulţumim Centrului de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) pentru sprijinul constant acordat în desfășurarea competiției.

Echipa NDI

Despre NDI

Institutul Naţional Democrat pentru Relaţii Internaţionale (NDI) este o organizaţie nonprofit a cărei misiune este de a consolida şi promova democraţia în lume.

logo NDI fara text

Bazându-se pe o reţea globală de experţi voluntari, NDI furnizează asistenţă practică liderilor din sectorul civic şi politic pentru promovarea valorilor, a practicilor şi instituţiilor democratice. NDI lucrează cu promotorii democraţiei din toate regiunile lumii pentru a dezvolta organizaţiile civice şi politice, a promova participarea cetăţenească şi practici de bună guvernare.

Programul Participarea politică a romilor

Programul Participarea politică a romilor este un program regional derulat de NDI în Bulgaria, Slovacia, România, Ungaria, Macedonia, Serbia şi Kosovo.

Programul acţionează pe principiul că profesionalizarea reprezentanţilor etniei rome – aleşi sau numiţi în instituţii publice şi în structurile partidelor politice – în domenii precum bună guvernare, participare publică, elaborare de politici publice şi advocacy, contribuie nemijlocit la creşterea eficienţei cu care sunt abordate problemele comunităţilor rome.

Obiectivele generale ale Programului, la nivel regional, sunt:

  • Dezvoltarea capacităţilor activiştilor romi – atât din mediul politic cât şi din sectorul civic – de a-şi reprezenta şi mobiliza constituenţii cu succes, de a candida în alegeri, de a se implica în campanii de advocacy pentru a promova soluţii la problemele cu care constituenţii lor se confruntă;
  • Intensificarea acţiunilor activiştilor romi – atât din mediul politic cât şi din sectorul civic – în relaţie cu partidele parlamentare şi instituţiile publice, pentru a promova prin procese legislative şi instituţionale priorităţile constituenţilor romi, incorporarea acestora în politici publice şi programe guvernamentale, pentru a promova implementarea politicilor publice existente în domeniu şi strategii eficiente pentru comunicarea partidelor şi instituţiilor cu constituenţii lor romi;
  • Susţinerea absolvenţilor Programului şi a partenerilor lor în formarea unor noi lideri romi în regiune, prin programe proprii şi dezvoltarea de reţele sau grupuri de iniţiativă.

Despre autor

avatar

Fondator RomâniaPozitivă.ro, Florin este facilitator & educator de emoție și gând pozitiv. Florin susține acest demers prin programele sale de training & facilitare și prin platforma de informație și educație pozitivă, www.RomaniaPozitiva.ro cu peste 30 de autori și peste 40 000 de articole de Bine despre România publicate încă din 2006. Florin are aproape 20 de ani de experiență ca trainer pentru circa 10 000 de participanți, iar domeniile de expertiză includ: facilitare de procese de învățare, orientarea spre soluție, antreprenoriat social, ”train the trainers & facilitators”, design thinking, managementul echipelor, management de proiect, recrutare şi selecţie, comunicare, teambuilding. Florin a lucrat 4 ani în industria FMCG alături de InBev având atribuții de training pentru mai multe procese de vânzări și de business pentru o rețea cu peste 40 de firme de distribuție de bunuri de larg consum pe întreg teritoriul țării. Florin și-a început cariera profesională alături de echipa AIMS Timișoara - 4 ani de experiență în recrutare și selecție de personal și training. Florin are experiență ca moderator/speaker pentru diverse evenimente, parteneri și conferințe: TEDx București, Impact HUB, Zilele Biz, Frankfurt School of Finance & Management, Future Makers, ASPEN Young Leaders Program, Leaders for Justice Program, Ashoka Romania,Automotive Forum, Inspiro, Bucharest Integrity Gathering, Conferința de Voluntariat, The Conference about Happiness, “Fabricat în Țara lui Andrei”cu NESsT & Petrom, WWF Școli Verzi în Europa, Criminalitate Forestieră WWF, Interpol, Client Earth), TEDx Galați, TEDx Constanța. Majoritatea clienţilor lui Florin sunt din aria de business, companiile activând în domenii foarte diferite (servicii, IT, automotive, bunuri de larg consum, consultanţă) pe întreg teritoriul ţării. Florin este implicat şi în proiecte de training și facilitare pentru organizaţii nonguvernamentale. Florin a fost membru entuziast în organizațiile AIESEC Timișoara și ARDOR Banat. Florin desfăşoară şi proiecte de training și facilitare în sistem deschis („open training”), un exemplu de astfel de program fiind cursul „Train the Trainers & Facilitators” cu Institutul Român de Training și Training Cafe. Motivaţia principală este dorinţa de a schimba lucrurile în Bine în România. Florin este certificat Formator A.N.C., White Belt @ ABInBev. Florin este mare fan de biciclete, mișcare în aer liber, muzică uneori chiar clasică și indiană.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.