Finanțare de 220.152 lei pentru serviciile școală după școală oferite de CONCORDIA

0

Fundația Vodafone România sprijină Programul „Împreună pentru școală!“ la Casa CRISTINA derulat în Ploiești

Organizația Umanitară CONCORDIA a primit o finanțare de 220.152 lei din partea Fundației Vodafone România pentru susținerea Programului „Împreună pentru școală!“, care se desfășoară la Casa CRISTINA din Ploiești. Finanțarea a fost primită pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna decembrie 2015.

Programul se adresează copiilor de etnie romă din cartierul Mimiu din Ploiești, Județul Prahova, și are ca scop prevenirea abandonului, reducerea absenteismului școlar și îmbunătățirea activității școlare.

2016_01_Casa CRISTINA_teme

Prin acest proiect, Centrul de zi Casa CRISTINA oferă suport educațional tip școală după școală, suport pentru teme școlare și exerciții de remediere și educație non-formală, consiliere psihologică și logopedică pentru 36 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani.

De asemenea, centrul va asigura servicii de consiliere pentru 25 de adulți din familiile copiilor încriși în acest program.

Proiectul prevede și derularea de activități cu voluntarii, care vin în sprijinul serviciilor oferite la Centrul de zi Casa CRISTINA.

Despre CONCORDIA

CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și non – profit, cu un istoric de 25 de ani în România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate, spre o viață independentă și autonomă.
Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 1.500 de copii și tineri în fiecare an.

Pentru mai multe informații, accesați www.concordia.org.ro

Despre Fundația Vodafone România

Înființată în anul 1998 ca entitate juridică distinctă și independentă de operațiunile comerciale ale companiei Vodafone, Fundația Vodafone România este o organizație neguvernamentală românească, puternic implicată în comunități defavorizate de pe întreg teritoriul României.

Promovarea educației în rândul copiilor și tinerilor, modernizarea și eficientizarea serviciilor medicale, combaterea sărăciei și a izolării bătrânilor, sprijinirea familiilor nevoiașe sunt câteva din cauzele pe care Fundația Vodafone România le-a sprijinit de-a lungul anilor prin proiecte proprii, implementate direct în comunitate, sau prin finanțarea de programe desfășurate în parteneriat cu ONG-uri locale.

Fundația Vodafone România face parte din Fundația Vodafone Group, organizație internațională cu filiale în toate cele 28 de țări în care compania Vodafone este prezentă.

Pentru mai multe informații, accesați https://www.vodafone.ro/despre-noi/implicare-sociala/fundatia-vodafone/

Despre autor

avatar

Despre CONCORDIA Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel internațional, care are ca misiune susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială (familială, școlară, profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și responsabilă. Timp de 25 de ani CONCORDIA a ajutat în România peste 4.500 de copii și tineri, și ocrotește anual peste 500 de copii şi tineri în casele şi locuinţele sale din Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova. Principalele servicii ale CONCORDIA asigură îndeplinirea misiunii sale: îngrijire și educație pentru copii și tineri în case de tip familial, educație vocațională și formare profesională, consiliere și orientare profesională, locuințe protejate, ateliere pentru deprinderea abilităților de viață independentă, adăpost de noapte, centru de zi pentru copii și servicii în comunitate.

Comments are closed.