Economia socială pentru comunitățile de romi. Antreprenoriat și dezvoltare comunitară

0

 Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) – Guvernul României, Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR), Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI Eleutheria) în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP România) au organizat la Tulcea,în data de 21 iulie 2012, forumul “Economia socială pentru comunitățile de romi – Antreprenoriat și dezvoltare comunitară”.

 

Dezbaterea și-a propus sa creeze o platformă de discuţii unde practicienii, liderii comunitari, decidenţii politici şi reprezentanţii sectorului privat pot interacționa şi pot face schimb de experienţă în probleme legate de dezvoltarea comunităţilor sărace din regiunea Sud-Est, precum sunt cele de romi. Experienţa acumulată la nivel naţional în ceea ce priveşte economia socială poate contribui la procesul de dezvoltare locală prin transferul de bune practici, replicarea modelelor de succes sau prin asistenţa tehnică directă. Astfel, pentru a asigura acest dialog, forumul a urmărit atingerea următoarelor obiective: (a) facilitarea schimbului de experienţă între autorităţile locale pe tema economiei sociale în rândul comunităţilor de romi; (b) reunirea actorilor principali din domeniul economiei sociale şi comunităţilor de romi cu partenerii acestora din instituţii guvernamentale, societatea civilă şi sectorul privat.

Datele statistice şi experienţa acumulată în România arată că economia socială nu poate avea impact la nivel comunitar atât timp cât nu este acompaniată de proiecte de dezvoltare în alte domenii precum infrastructură, educaţie şi servicii sociale.  De aceea, agenda forumului a inclus două sesiuni plenare în care au fost abordate subiecte precum profilul socio-economic al comunităţilor de romi din Tulcea, optimizarea politicilor locale pentru dezvoltare durabilă şi modele de implicare a comunităţilor defavorizate în dezvoltarea economiei sociale. La forum au participat peste 75 de actori şi promotori ai economiei sociale, reprezentanţi ai societăţii civile, ai comunităţii oamenilor de afaceri şi factori politici.

În cadrul forumului, UNDP și partenerii din proiect au lansat raportul “Economia socială și comunitățile de romi – provocări și oportunități”. Cercetarea oferă o imagine de ansamblu asupra aplicabilităţii economiei sociale în rândul comunităţilor de romi din România, identificând oportunităţile de dezvoltare şi principalele provocări în implementarea iniţiativelor specifice de economie socială. Astfel, raportul include informaţii cu privire la modelele de economie socială din România, strategiile dezvoltate de instituţiile guvernamentale şi de societatea civilă pentru creşterea nivelului de incluziune socială a membrilor comunităţilor de romi din România, barierele şi oportunităţile de dezvoltare a modelelor de economie socială în rândul acestora.

Cercetarea evidențiază faptul că, atât la nivel internaţional cât şi în România, populaţia aparţinând minorităţii romilor reprezintă unul dintre cele mai expuse grupuri la excluziunea de pe piaţa muncii, înregistrând rate de ocupare substanţial mai reduse decât cele valabile pentru populaţia majoritară. Acest fapt este determinat, în primul rând, de nivelul scăzut de educaţie şi de lipsa calificărilor profesionale, însă prejudecăţile şi discriminarea joacă un rol important în excluderea socială şi economică a romilor. Totodată, romii sunt ocupaţi preponderent în sectorul informal sau al gospodăriilor, necontribuind şi, implicit, nebeneficiind de asigurări sociale. Politicile publice de incluziune a romilor pe piaţa muncii şi-au dovedit parțial eficienţa până în prezent. Caracterul sectorial al intervenţiilor neacoperind complexitatea problemelor din comunităţile de romi confruntate cu vulnerabilităţi multiple.

Raportul conţine o serie de recomandări aplicabile atât la nivel naţional cât şi la nivel local. Aceste recomandări se concentrază atât pe planificarea integrată a dezvoltării comunităților de romi, cât și pe integrarea proiectelor de economie socială pentru comunitățile de romi în planurile /strategiile de dezvoltare locală. De asemenea, recomandările vizează atingerea obiectivelor economice asumate de economia socială, evaluarea nevoilor pieței, adaptarea serviciilor oferite și a produselor la aceste nevoi – condiții esențiale de dezvoltare a inițiativelor sociale.

O delegaţie formată din mai mulţi reprezentanţi UNDP, condusă de Parviz Fartash, Reprezentant Rezident a.i. UNDP, au participat la acest eveniment alături de Rodica Precupeţu, Șef serviciu – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernul României; Daniela Stoica, Primăria Municipiului Tulcea; Gabriel Stoica, Inspector școlar pentru problemele educaționale ale rromilor – Inspectoratul Școlar Judeţean Tulcea; Daniel Pagu, Primăria Sectorului 1 Bucureşti; Cornel Ditcov, Preşedinte – Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul  EUdivers).

Începând cu anul 2011, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) implementează Proiectul  POSDRU/69/6.1/S/34922 “Economia Socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Prin acest proiect, UNDP susţine şi contribuie la dialogul naţional referitor la combaterea sărăciei în rândul comunităţilor de romi. Prin implicarea tuturor actorilor din domeniu (societatea civilă, comunităţi de romi, instituţii guvernamentale) proiectul susţine dezvoltarea regiunilor ţării prin definirea contextelor locale şi identificarea intervenţiilor de incluziune socială şi economică a comunităţilor de romi.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) este agenţie subsidiară din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite având rolul de divizie operaţională a Naţiunilor Unite la nivel de ţară şi lucrează cu parteneri în numeroase ţări pentru a promova dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei, emanciparea femeilor, buna guvernare şi statul de drept. UNDP este prezent în 166 de ţări. Biroul de ţară din România este interesat de intensificarea activităţilor sale de dezvoltare în ceea ce priveşte consolidarea guvernării democratice la nivel naţional şi local şi a practicilor privind incluziunea socială.

Pentru mai multe informaţii despre programele UNDP România vizitaţi www.undp.ro

Despre autor

avatar

Co-Fondator RomâniaPozitivă.ro, Florin este educator de emoție și gând pozitiv. Florin susține acest demers prin programele sale de training și prin platforma de informație și educație pozitivă www.RomaniaPozitiva.ro. Florin are peste 15 ani de experiență ca trainer pentru circa 8000 de participanți, iar domeniile de expertiză includ: "solution thinking" (gândire pozitivă aplicată pentru rezolvarea problemelor), antreprenoriat social, ”train the trainers”, managementul oamenilor/echipelor, management de proiect, recrutare şi selecţie, comunicare, echipe eficiente, teambuilding. Florin este mare fan de biciclete, mișcare în aer liber, muzică, uneori chiar clasică și indiană. Motivaţia principală a lui Florin este dorința de a schimba lucrurile în Bine în România și încrederea că asta se poate.

Comentează