Instrumente inovative pentru strângerea de fonduri pentru proiectele sociale CONCORDIA în România

0
Rezultate intermediare februarie 2022 – decembrie 2022

Începând cu luna februarie a anului trecut, prin proiectul „Fundraising inovativ pentru programe sociale sustenabile“, am dezvoltat capacitatea organizației de strângere de fonduri prin noi instrumente folosite la nivel național și continuăm campaniile de strângere de fonduri planificate, astfel încât să venim în sprijinul celor peste 130 de copii din familii sărace, din casele de tip familial, și a peste 100 de tineri din sistemul de protecție specială sau care au ieșit din sistem.

Rezultate intermediare principale în perioada februarie 2022 – decembrie 2022:

Debit direct: Începând cu luna iulie 2022, 850 de donatori persoane fizice vin în sprijinul activităților copiilor din casele de tip familial, prin campania „Dăruiește și TU sentimentul de ACASĂ copiilor ocrotiți de CONCORDIA!“

Donații online unice sau recurente: am dezvoltat campania pentru strângerea de fonduri dedicate persoanelor fizice care doresc să sprijine lunar cei 120 de copii din Centrele de Zi CONCORDIA, însoțită de mesajul „Copiii săraci nu aleg când abandonează școala“. În fiecare lună, ne bucurăm de faptul că din ce în ce mai mulți donatori susțin cauza noastră.

Derulare campanie de colectare sponsorizari mici și medii de la companii: prin acest proiect derulăm anual o campanie adresată direct companiilor care doresc să direcționeze impozitul pe profit prin mecanismele aferente, pentru susținerea proiectelor dedicate copiilor și tinerilor pe care îi sprijinim să-și regăsească încrederea, să se dezvolte și să pornească pe un nou drum spre o viață independentă.

Scopul proiectului „Fundraising inovativ pentru programe sociale sustenabile“ este dezvoltarea capacității de strângere de fonduri din diferite surse la nivelul CONCORDIA pentru programele în domenii insuficient deservite. Se vizează creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și consolidarea infrastructurii societății civile: se dezvoltă instrumente de strângere de fonduri, mecanisme de monitorizare, colaborare între ONG, autorități și firme, pentru sustenabilitatea financiară a sectorului ONG.

Proiectul derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA beneficiază de o finanțare în valoare de 99.936 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.ro. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro. Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

____

Innovative fundraising for sustainable social programs

Intermediate results February 2022 – December 2022

Starting with February 2022, through the project „Innovative fundraising for sustainable social programs”, we have developed the capacity of the fundraising organization through new tools used at national level and we continue the planned fundraising campaigns to support over 130 children from poor families and family-type homes and more than 100 young people from the special protection system or care leavers.

Main intermediate results:

Direct debit: Starting from July 2022, 850 individual donors are supporting the activities of children from family-type homes, through the campaign „Give the feeling of HOME to children protected by CONCORDIA!”

Single or recurring online donations: we have developed the fundraising campaign dedicated to persons who want to support monthly 120 children from CONCORDIA Day Care Centers, accompanied by the message „Poor children do not choose when they drop out of school”. Every month, more and more donors are supporting our cause.

Running a campaign for collecting small and medium sponsorships from companies: through this project we run every year a campaign addressed directly to companies that want to direct the corporate tax through the related mechanisms, to support projects dedicated to children and young people that we support to regain their trust, to develop and to start on a new path to an independent life.

The aim of the project „Innovative fundraising for sustainable social programs” is to develop fundraising capacity from various sources at Concordia level for programs in underserved areas. It aims to increase the capacity and sustainability of NGOs and strengthen the infrastructure of civil society: fundraising tools, monitoring mechanisms, collaboration between NGOs, authorities and companies are developed for the financial sustainability of NGOs sector.

The project is implemented by CONCORDIA Humanitarian Organization and benefits from a 99,936 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021.

The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021.

For more information visit www.eeagrants.ro. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

We work together for an inclusive Europe!

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Despre autor

avatar

Despre CONCORDIA Organizația Umanitară CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și nonprofit, activă la nivel internațional, care are ca misiune susținerea familiilor aflate în dificultate și (re)integrarea socială (familială, școlară, profesională) a copiilor, tinerilor și adulților, spre o viață autonomă și responsabilă. Timp de 25 de ani CONCORDIA a ajutat în România peste 4.500 de copii și tineri, și ocrotește anual peste 500 de copii şi tineri în casele şi locuinţele sale din Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova. Principalele servicii ale CONCORDIA asigură îndeplinirea misiunii sale: îngrijire și educație pentru copii și tineri în case de tip familial, educație vocațională și formare profesională, consiliere și orientare profesională, locuințe protejate, ateliere pentru deprinderea abilităților de viață independentă, adăpost de noapte, centru de zi pentru copii și servicii în comunitate.

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.