Anticoronavirus - exemple de implicare socială și soluții pentru gestionarea pandemiei

TAMANGO / happening, Sambata 7 mai / Saturday May 7, 14h @ MNAC

0

TAMANGO
Borș & Rițiu, Marius Nedelcu, Claudia Rădulescu,
În colaborare cu Koen Van Sande
Program, 7 mai 2016:
14:00-16:00, MNAC, Palatul Parlamentului, inaugurare
16:00-18:00, happening: procesiune către Valea Plopilor
18:00 Valea Plopilor, vernisaj
+++ Invitat – DJ VASILE +++
unnamed

Proiectul colaborativ al artiștilor Cristian Borș, Marius Nedelcu, Claudia Rădulescu și Marius Rițiu are ca lucrare centrală sculptura lui Tamango (1946 – 2012), cântăreț altermanelist de muzică veche țigănească din Valea Plopilor (jud. Giurgiu). Artiștii, rezidenți în Belgia, au finalizat statuia la Bruxelles după care au debutat un tur cu aceasta prin Europa, de la Bruxelles spre Valea Plopilor, imaginându-se călăuze ale unui personaj exotic pe contrasensul fluxului migrator. La sfârșitul drumului, printr-un happening sub forma unei procesiuni festive de la MNAC până în Valea Plopilor, vor dona statuia nevestei lui, Aurica, considerând grădina care o va găzdui anexa simbolică a muzeului. Toate acestea pe o coloană sonoră compusă de către artiști, o baladă pop/rock/punk, care relatează și acompaniază proiectul. Making-of-ul sculpturii și călătoria vor fi documentate într-un film realizat de regizorul belgian Koen Van Sande, prezentat ulterior la MNAC.

Urmăriți proiectul pe https://www.facebook.com/TAMANGO-800668093384611/

Tamango, De la Bruxelles la Valea Plopilor – Despre încarnarea și transhumanța monumentelor

Tamango este deopotrivă numele unui om și al unui proiect artistic deschis, generos și federativ.
Omul este Tamango [1], soțul Auricăi, un muzician celebrat în țara lui pentru apropierea puristă de muzica țigănească. Tamango a murit în 2012.

Din iubirea și respectul pe care le-au avut pentru figura acestui muzician liber și generos, Borș & Rițiu, Marius Nedelcu și Claudia Rădulescu, patru artiști români care locuiesc în Belgia, și-au adunat forțele ca să realizeze un monument sculptural, aducându-i un omagiu lui Tamango și celor simbolizate de el.

Având aura simplității și veseliei, care l-au caracterizat pe cântăreț, sculptura este un fel de anti-monument. Pur și simplu așezat, efigia (modelată în argilă înainte să fie turnată în rășină patinată) pare să-l asculte pe privitor, ca și cum ar fi pe punctul de a începe să cânte.
Prin identitatea personajului, atitudinea și gesturile sale, ca și prin modul în care va fi activată și contextualizată, această sculptură va funcționa ca un fel de monument nomad, răsturnând toate paradigmele obișnuite ale genului.

În ce privește sculptura, modelată și creată în Belgia, va pleca în mod festiv din Bruxelles, de la Academia Regală de Arte Frumoase a capitalei belgiene (ArBA EsA), pe 28.04.2016, pentru a călători prin Europa, pur și simplu stând pe banca din spate a mașinii.
Va sosi la București, mai precis la Muzeul Național de Artă Contemporană, pe 07.05.2016.

De acolo, va ajunge, la capătul unei procesiunii îngrijit orchestrate, la ultima destinație, grădina Auricăi la Valea Plopilor, un sat la vreo 30 de km de capitala României.

Toată această călătorie sub formă de procesiune, de la Bruxelles la Valea Plopilor (care funcționează ca un contrapunct la valurile migratoare cu care se confruntă Europa), va fi în centrul unui documentar filmat de regizorul belgian Koen Van Sande.

În aceste vremuri de tensiuni naționaliste, proiectul oferă, într-un mod subtil și totuși ludic, o pledoarie puternică, generoasă și concretă în favoarea gândirii și exprimării libere, reactive și creative. Dincolo de orice formă de diviziuni, frontiere sau compartimentări, funcționează ca un proiect artistic profund uman, generos, federativ și dedicat.
La fel ca Tamango, artistul.

ArBA EsA, Bruxelles și Muzeul Național de Artă Contemporană sunt onorate să-și ofere contribuția și sprijinul față de proiect.

Emmanuel Lambion

În parteneriat cu Muzeul Național de Artă Contemporană – București, ArBA EsA – (Académie Royale des Beaux Arts – Brussels), Arte France, The Reservoir – Brussels, Atelier Relief – Brussels, Eluteria – Belgium, Primaria Ghimpați, colecționarul Nathalie Guiot. Thomas Erber & Elina Kechicheva.

[1] Artistul a primit numele totemic Tamango după un film la care mama lui se uita, împreună cu el, pe vremea când era nou-născut. Filmul, adaptat după romanul eponim al lui Prosper Mérimée, este o pledoarie împotriva sclaviei, care narează aventurile unei căpetenii rebele din Senegal.

<<>>

TAMANGO
Borș & Rițiu, Marius Nedelcu, Claudia Rădulescu,
In collaboration with Koen Van Sande
Program, May 7, 2016:
14:00-16:00, MNAC, Palace of the Parliament, inauguration
16:00-18:00, happening: procession towards Valea Plopilor
18:00, Valea Plopilor, opening
+++ GUEST – DJ VASILE +++

The project that Cristian Borș, Marius Nedelcu, Claudia Rădulescu & Marius Rițiu are collaborating on has as central piece the sculpture depicting Tamango (1946 – 2012), a gypsy singer from Valea Plopilor (jud. Giurgiu). The Belgium-based artists have finished the statue in Bruxelles and initiated a Europe tour of their work, from Bruxelles to Valea Plopilor, envisioning themselves as the exotic character’s beacons on the opposite sense of the migration flows. At the end of the trip, through a happening shaped as a festive procession from MNAC to Valea Plopilor, the artists will donate the statue to Aurica, Tamango’s wife, considering the garden that will host the statue as the museum’s symbolic annex. The soundtrack, composed by the artists (a pop/rock/punk ballad) narrates and accompanies the project. The sculpture’s making-of and the journey will be documented in a film by Belgian director Koen Van Sande and presented afterwards at MNAC.

Follow the project on: https://www.facebook.com/TAMANGO-800668093384611/

Tamango, From Brussels to Valea Plopilor – About the incarnation and transhumance of monuments

Tamango is both the name of a man and of an open, generous and federating artistic project.

The man is Tamango [1], Aurica’s husband, a musician celebrated in his country for his purist approach to gipsy music. Tamango passed away in 2012.

Out of the affection and respect they had for the figure of this free and generous musician, Borș & Rițiu, Marius Nedelcu and Claudia Rădulescu, four Belgium-based Rumanian artists, have joined forces to realize a sculptural monument, paying tribute to Tamango and to what he stands for.

Detaining the aura of simplicity and joy, which characterised the singer, this sculpture is a sort of anti-monument. Simply seated, the effigy (modelled in clay before being moulded in a patina-coated resin) seems to be listening to the viewer, as if it were about to start singing.
Through the identity of the character, its attitude and gestures, as well as through the way it will be activated and contextualised, this sculpture will function as a sort of nomadic monument, subverting all the usual paradigms of the genre.

For the sculpture, modelled and created in Belgium, will festively depart from Brussels, from the Royal Academy of Fine Arts of the Belgian capital (ArBA EsA) on 28.04.2016, to travel throughout Europe, simply seated at the back of a car.
It will arrive at Bucharest and, more precisely at its National Museum of Contemporary Art, on May 7, 2016.
From there, it will reach, at the end of a carefully orchestrated procession, its final destination, Aurica’s garden in Valea Plopilor, a village at some 30 km from the Romanian capital city.
All this processional journey, from Brussels to Valea Plopilor (which acts as a counterpoint to the migratory flows Europe is confronted to), will be at the heart of the documentary filmed by the Belgian director Koen Van Sande.

In these times of nationalist crispations, the project offers, in a subtle yet playful way, a strong generous and concrete plea in favour of the free, reactive and creative thought and speech. Beyond any form of divides, frontiers or compartmentalisations, it functions as a deeply human, generous, federating and committed artistic project.
Like Tamango, the artist.

The ArBA EsA, Brussels, and the National Museum of Contemporary Art of Bucharest are very proud to offer their contribution and support to the project.

Emmanuel Lambion

In partnership with the National Museum of Contemporary Art – Bucharest, ARBA – ESA (Académie Royale des Beaux Arts – Brussels), Arte France, The Reservoir – Brussels, Atelier Relief – Brussels, Eluteria – Belgium, Primaria Ghimpați, the collector Nathalie Guiot. Thomas Erber & Elina Kechicheva

[1] The artist received his totemic name of Tamango after a film his mother was watching with him as a newborn baby. The film, adapted from the eponymous novel of Prosper Mérimée, is an anti-slavery plea narrating the adventures of a successfully rebellious Senegalese chieftain.

Intrarea este liberă. Se asigură accesul cu automobilul propriu / taxiul și locuri de parcare gratuită. /

Free entrance, car / taxi access, parking in front of the museum.

Parteneri media / Media Partners: Igloo, zeppelin, Șapte Seri, Radio France Internationale – Rfi, feeder, energiea, we ART, Vision Media Plus, Kepi Consult, Veioza Arte, Radio România Cultural
Sponsori / Sponsors: Crama Oprișor, Policolor, Saint – Gobain Rigips, Grup Transilvae

MNAC – Muzeul Național de Artă Contemporană /
The National Museum of Contemporary Art (MNAC Bucharest)
PALATUL PARLAMENTULUI / THE PALACE OF PARLIAMENT
Str. Izvor 2-4, Palatul Parlamentului, aripa / wing E4, 050563 Bucureşti 5
Accesul prin / Acces from Calea 13 Septembrie, B3

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 30 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem și programe educaționale în diverse tematici și am lucrat cu aproape 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.