Scrisoare deschisă pentru recuperarea și reîntregirea Parcului Grozăvești

0

Salvarea & Reîntregirea Parcului Grozăvești 

Stimați membri ai Consiliului General al Municipiului București, 

De curând, spre bucuria comunității pe care o reprezentăm, HCL 152/28 iunie 2022 a fost adoptată în Consiliul Local al Sectorului 6. Prin aceasta, Consiliul General al Municipiului București este rugat să solicite, printr-un HCG adresat Guvernului României, trecerea imobilului teren în suprafață de 11.382 mp, situat în B-dul Doina Cornea nr. 5G (fostă parte a Parcului Grozăvești) din domeniul public al statului, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării unui parc (spațiu verde). 

Cetățenii din Capitală, în special locuitorii cartierului Grozăvești, vă cer sprijinul pentru a recupera și reîntregi acest parc și a-l reda comunității ce are mare nevoie de el, în două etape, astfel: 

  1. Vă rugăm să solicitați Guvernului României terenul de 11.382 mp, aflat acum în administrarea Serviciului Român de Informații, pentru ca acesta să reintre în patrimoniul Municipiului București cu scopul reîntregirii Parcului Grozăvești .

ℹ️ Context: Cu acceptul Primăriei Municipiului București, terenul din Parcul Grozăvești a fost transferat în anul 2015 în administrarea SRI cu scopul de a construi un spital pentru angajații instituției și rudele lor [nu pentru publicul larg]. 

De ce considerăm că SRI ar trebui să înapoieze terenul? 

➡️ În anul 2021, SRI a primit peste 500 milioane de lei de la Guvern pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea spitalului SRI din Balotești (HG 1181/28 octombrie 2021), răspunzând nevoilor instituției. În acest context, este improbabil să fie alocate fonduri de la bugetul de stat pentru un nou spital SRI în Parcul Grozăvești . 

➡️Astăzi, acest teren este neîngrijit și lăsat în paragină, în condițiile în care comunitatea din cartier este lipsită de spații verzi publice pentru recreere și locuri de joacă pentru copii. 

  1. Vă rugăm să apărați interesul legitim al cetățenilor la spații verzi și la un mediu curat, sprijinind demersul de reîntregire a Parcul Grozăvești prin exproprierea celor peste 5 hectare retrocedate în anii 2005-2006.

ℹ️ Context: În anul 2005, au fost retrocedate mai multe bucăți din Parcul Grozăvești. De atunci, parcul a schimbat mai mulți proprietari. Ultimii proprietari ai parcelelor retrocedate din Parcul Grozăvești au cumpărat aceste terenuri în anul 2019, moment în care terenul figura ca spațiu verde în PUZ Coordonator al Sectorului 6. Ca să poată construi pe ele era nevoie de modificarea PUZ-ului, fapt care s-a întâmplat în 2020 prin declararea spațiului verde din Parcul Grozăvești (V1a) drept zonă construibilă (M2). Din fericire, PUZ-ul coordonator al Sectorului 6 a fost ANULAT în 2021 definitiv în instanță, tocmai din acest motiv. 

De ce trebuie Primăria Capitalei să recupereze terenurile private din Parcul Grozăvești? ➡️ PUZ Coordonator Sector 6 București a fost ANULAT definitiv de Tribunalul București ( în anul 2021) tocmai pentru că funcțiunea spațiilor verzi nu poate fi schimbată

Instanța de judecată scoate în evidență faptul că suprafața de spațiu verde din Parcul Grozăvești nu poate fi redusă pentru ca ar afecta grav sănătatea oamenilor: „O zonă foarte mare din Parcul Grozăvești (care în PUG era Vla/V3) devine din M3a2 în PUZ 2009 (pe plansa de reglementari nu exista la legenda descrisa aceasta zonă) direct M2 (P+14). Astfel, Parcul Grozăvești pierde aproximativ 50% din suprafața sa încadrată ca spațiu verde V1a și V3, terenul respectiv fiind

încadrat, în noul PUZ, în zonă M2- zonă mixtă în afara limitelor zonei protejate care permite densități mari (POT 60% sau chiar 70%, pentru activități comerciale, și CUT 3). […] Riscul pentru sănătatea umană ce rezultă din faptul că planul nu doar că nu asigură criteriile minim legale impuse de OUG 114/2007 dar propune și reducerea spațiilor verzi deja existentă este în directă corelare cu nediminuarea poluării aerului din Municipiului București iar particulele în suspensie sunt cauzatoare a numeroase boli inflamatorii, cardio-vasculare, pulmonare și a numeroase forme de cancer.” 

➡️ În trecut, în București au mai fost recuperate terenuri retrocedate din parcuri, acest lucru nefiind o premiera pentru Primăria Municipiului București. Parcul Bordei sau Parcul Verdi sunt exemple recente de parcuri redate comunității. Așadar, deoarece există precedent în răscumpărarea parcurilor bucureștene, iar Primăria Municipiului București are experiența procedurală necesară, considerăm că Parcul Grozăvești poate fi recuperat și redat comunității. 

➡️ Argumentul istoric: conform Planului director de sistematizare de la 1935 terenurile particulare neclădite” urmau să fie expropriate pentru realizarea Parcului Grozăvești și pentru crearea legăturii dintre parc și Grădina Botanică printr-un pasaj pe sub calea ferată

Un mare parc între șoseaua Grozăvești și Dâmbovița (Grozăvești) alcătuit din actualul teren comunal de la Grozăvești, terenul Pirotehniei (care trebuie neapărat mutată, după cum s-a arătat la capitolul 9) și din câteva terenuri particulare neclădite, după cum reiese din plan. Acest mare parc în întindere de aprox. 120 ha ar comunica cu Grădina Botanică prin pasaje pe sub calea ferată.” 

Conform Planului interbelic de sistematizare, terenurile ce compun Parcul Grozăvești urmau să fie expropriate. În plus, faptul că aceste terenuri au figurat împreună ca parc începând din perioada comunistă, se adaugă argumentelor privind nevoia mare de spații verzi pentru recreere și contracararea efectelor poluării din București. 

❗️ Alte argumente pentru care Primăria Municipiului București și Guvernul României trebuie să reîntregească și să redea comunității Parcul Grozăvești: 

➡️ Petiția online pentru Salvarea Parcului Grozăvești a fost semnată de peste 1400 de cetățeni: https://campaniamea.declic.ro/petitions/salvam-parcul-Grozăvești 

➡️ Parcul Grozăvești este situat în imediata proximitate a rezervoarelor de apă ale Municipiului București în caz de calamitate, zonă de protecție sanitară severă

Conform Art. 1 din Ordinul nr 119/2014 al Ministrului sănătătii, privind normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, în aceste zone este “interzisă orice folosință sau activitate care ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din imediata vecinătate a obiectivului; pentru captările, construcțiile și instalațiile utilizate în alimentarea prin sistem public sau privat de aprovizionare cu apă potabilă/instalațiile de apă minerală, terapeutică sau pentru îmbutelierea apei se aplică prevederile pentru «zona de protecție sanitară cu regim sever“, «zona de protecție sanitară cu regim de restricție» și «perimetru de protecție hidrogeologică» din Normele speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, denumite în continuare Norme speciale, și din Instrucțiunile privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.1.278/2011

➡️ Zona în care este situat parcul este foarte poluată din cauza traficului auto, în proximitate aflându-se artere mari de circulație. Sacrificarea spațiului verde din Parcul Grozăvești pentru

construcții, aducând și mai multe mașini în zonă, va accentua problema calității aerului și va afecta sănătatea cetățenilor. 

➡️ Capitala duce lipsă de parcuri și spații verzi publice. În zona Grozăvești nu există niciun spațiu verde public, deși aici locuiesc peste 10.000 oameni în blocurile noi. Construirea pe spațiul verde din parc nu se poate numi dezvoltare, căci va accentua problemele existente și nu va oferi cetățenilor un oraș bun de trăit. În plus, Parcul Grozăvești este bine conectat, având acces direct la stația de metrou Politehnica. Astfel, ar putea deservi locuitorilor dintr-o vastă zonă lipsită de spații verzi (ex. Militari). 

➡️ În primăvara anului 2022, Garda Națională de Mediu a amendat Primăria Municipiului București și alte 86 de localitati din cele 184 localitati verificate pentru nerespectarea minimului de 26 mp spațiu verde pe cap de locuitor, minim prevăzut în OUG 114/2007. În București fiecărui locuitor îi revin în acest moment doar aproximativ 10 mp spațiu verde. 

Suprafața de spațiu verde din București, respectiv suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor poate crește prin reintregirea și redarea Parcului Grozăvești comunității. ”Creșterea suprafețelor de spații verzi este una din principalele metode de contracarare a efectelor poluării”, a precizat și Garda Națională de Mediu în postarea de pe pagina sa de facebook. 

➡️ Art. 2 din OUG 24/2007: “statul recunoaște dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori și arbuști, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare”. Conform art.18(2) din același act normativ, „autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligațiilor privind spațiile verzi”. 

➡️ În contextul Dâmbovița Delivery 2022, au fost prezentate primele rezultate ale grupului de lucru G-DAM, la care participă Prefectura Municipiul București, Primăria Capitalei, Administrația Națională Apele Române, Metrorex, Apa Nova, Prefectura Ilfov, Primăriile de Sector, Primăriile Chiajna, Popești-Leordeni și Glina. Primul draft al masterplanului pentru resistematizarea cursului Dâmboviței. păstrează Parcul Grozăvești ca spațiu verde necesar pentru dezvoltarea strategică a Bucureștiului, fiind parte dintr-o potențială axă verde-albastră de-a lungul axului Dâmboviței. 

➡️ Raportul OAR – pentru București din 2018 confirmă faptul că Parcul Grozăvești trebuie să rămână spațiu verde! Betonarea parcului cu cladiri de spital sau de blocuri de locuințe ar afecta și mai mult sănătatea bucurestenilor: 

“Priorități ale planificării urbane pentru îmbunătățirea nivelului de sănătate pot fi: – creșterea suprafețelor de spații verzi în mediul urban prin impunerea unor procentaje ridicate de verde în cadrul noilor investiții și prin achiziții de teren de către primării în vederea transformării acestora în grădini publice / parcuri; 

– interzicerea tăierii de copaci fără dovada compensării acestora conform legii sau de către personal nespecializat; 

– investirea în spații pentru activități sportive, cu acces public general; 

– investirea în spitalele existente prin consolidarea, igienizarea și dotarea medicală a acestora. Statisticile arată că nu capacitatea spitalelor este problema cea mai mare a Bucureștiului, ci calitatea dotării și a igienizării acestora.” 

În urma argumentelor expuse, vă rugăm să fiți alături de comunitatea din Grozăvești și de toți locuitorii acestui oraș, pentru că avem nevoie de mai multe spații verzi publice pentru un trai sănătos și o dezvoltare armonioasă a Capitalei. Sperăm că veți lua o decizie corectă și veți vota pentru recuperarea terenului administrat de SRI și exproprierea parcelelor retrocedate pentru a reîntregi Parcul Grozăvești.

Ne dorim ca această scrisoare să creeze o oportunitate de dialog și de colaborare între cetățenii acestui oraș, Primăria Capitalei și Consilierii Generali care îi reprezintă. Vă rugăm să apărați interesele legitime ale bucureștenilor, contribuind la recuperarea și reîntregirea Parcului Grozăvești! 

Cu stimă

Grupul de inițiativă Civică Pentru locuri de joacă și spații verzi în Grozăvești Susținători ai demersului: 

Străzi pentru Oameni 

Centrul de Resurse pentru participare publică(CeRe) 

Grupul Iniţiativa Favorit 

Grow Up România 

Ești din Sectorul 5, dacă… 

Asociația Pentru Protecția Albinelor și Polenizatorilor Sălbatici (APPAPS) 

Părinți de Cireșari Piața Domenii 

Asociația CSR Nest 

Asociația Parcul Natural Văcărești 

Grupul Parcul Herăstră

Asociația Iniţiativa Prelungirea Ghencea 

Asociația Mai Mult Verde 

Grupul de Iniţiativă Civică Parcul Izvor 

Acțiunea Comunitară Tineretului 

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis 

Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23” 

ÎnCotroceni 

Între Vecini 

Grupul de Inițiativă Civică Kiseleff 

Grupul de Iniţiativă Civică Cişmigiu 

Fundația Comunitară București 

Platforma de mediu pentru București 

Fundația Eco-Civica 

Asociația Copii pentru Viitor

Figura Proiectul Parcului Grozăvești conform Planului de sistematizare din 1935

 

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 40 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem și programe educaționale în diverse tematici și am lucrat cu peste 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.