Anunț către proprietarii din Parcul Natural Văcărești

5

Asociația SALVAȚI DUNĂREA ȘI DELTA, cu adresa poștală în strada Constantin Sandu Aldea nr.22, sector 1, București, având în vedere dispozițiile art.11 din OUG 57/2007, privind regimul ariilor protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, solicită public  punctul de vedere al actualilor titulari ai dreptului de proprietate sau ai altor drepturi reale imobiliare  asupra  întinderilor de teren aflate în interiorul Obiectivului de investiții, „Acumulare Lac Văcărești” (situat în București, sectorul 4, în perimetrul delimitat de patru artere principale, respectiv, la nord Splaiul Unirii, la est Șoseaua Vitan-Bârzești, la sud Șoseaua Olteniței, la vest Calea Văcărești), cu privire la proiectul de instituire în zonă a regimului de arie naturală protejată – Parcul Natural Văcărești.

Punctul de vedere al  actualilor proprietari urmează a fi transmis sub semnatură olografă, la adresa mai sus indicată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariției  prezentului  anunț, respectiv până la 16.04.2014.

Studiul de fundamentare științifică și celălalte documente privind statutul ariei naturale protejate, Parcul Natural Văcărești pot fi descărcate de la adresa: http://salvatidelta.ro/parcul-natural-vacaresti

parc vacaresti

 

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine aproape 30 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele informații care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. 12 ani De Bine despre România.

5 comentarii

 1. avatar
  vacaresti boala grea on

  Intangibilitatea dreptului de proprietate este consacrata si de Conventia europeana a
  drepturilor omului, ratificata de tara noastra prin Legea nr. 30/1994 care, in art. 1 din Primul Protocol aditional semnat la Paris la 20 martie 1952, prevede:
  „Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decit pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international”.
  Dispozitiile art. 44 alin. 1 teza a II-a din Constitutia României prevad ca atât continutul cât si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar art. 136 alin. (5) din Constitutie consacra caracterul inviolabil al proprietatii private în conditiile legii organice.

  In anul 1962 terenurile din aceasta zona au fost preluate de Gospodaria agricola colectiva Dudesti – Cioplea, devenita Cooperativa agricola de productie Popesti – Leordeni, prin deposedarea abuziva a proprietarilor de terenurile lor

  In primavara anului 1988, asa cum se arata si in “Scanteia nr.14230/20.mai.1988”, la indicatia fostului dictator Nicolae Ceausecu in zona Vacaresti a inceput demolarea. Intregul teren de 260 ha care fost preluat de Stat, in mod abuziv . Buldozerele au ”eliberat” terenul, demoland Manastirea Vacaresti, Locuintele oamenilor, iar acestia au fost “stramutati” in mod abuziv, in vederea realizarii proiectatului „Lac Vacaresti” . La 10 zile de la vizita dictatorului in zona apare Decretul Consilului de Stat nr.143/30 mai,1988 privind Obiectivul de investitii “Acumulare Lac Vacaresti” care NU A FOST NICIODATA PUBLICAT in Buletinul Oficial si in aceasta situatie cum prevedeau dispozitiile art.69 din Constitutia din 1965, in viguare in anul 1988 . – Explicatia este simpla: la data si continutul decretului evidentiau ca OCUPAREA TERENURILOR SI DEMOLAREA LOCUINTELOR AU AVUT LOC FARA VREO FORMA LEGALA!! Nepublicarea Decretului nr. 143/1988 atrage consecinta prevazuta de art. 2 alin.2 lit. f din Legea nr. 10/2001 potrivit caruia imobilele preluate de stat in baza unei legi sau a altor acte normative NEPUBLICATE , la data preluarii, in Monitorul Oficial sau in Buletinul Oficial sunt considerate imobile preluate in mod abuziv.
  Asadar, singur motivul nepublicarii Decretului nr. 143/1988 duce la calificarea de drept a imobilelor pretins preluate prin efectul acestui decret, ca imobile preluate in mod abuziv. Nicaieri in Decretul nr. 143/1988 nu se prevede trecerea in proprietatea statului a terenurilor si cu atat mai putin exproprierea” lor .- Formula “se expropriaza si se trece in proprietatea statului” nu se regaseste in acest decret, dupa cum nu se regaseste nici numele celor expropriati. Dupa ridicarea digului, lacul a fost umplut cu apa, cu consecinta inundarii terenurilor invecinate din Vitan Barzesti si a subsolurilor blocurilor din Calea Vacaresti sector 4 si s-a s-a constatat ca obiectivul era irealizabil dupa executarea lucrarilor privind cuva lacului,
  Lucrările au început în anul 1988, dar au fost sistate chiar înainte de Revoluţia din 1989. Stuf si papura. Scaieti si ciulini.Caini si sobolani.Serpi si ciori. Tantari si capuse.Oameni fara adapost. Foame si saracie azi la un sfert de veac de la revolutia din 1989, la un sfert de veac de democratie – incalcarea dreptului de proprietate
  Dupa Revolutia din 1989 cand, potrivit Constitutiei, Romania a devedint stat de drept, era de asteptat sa fie restituite imobilele preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Prin in aparitia Legii nr.18/1991(legea fondului funciar), Legea nr.169/1997 (privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991) Legea nr.1/2000, O.U.G. nr.102/2001, prin Legea nr.247/17.07.2005 (privind reforma in domenile proprietatii) si prin aparitia Legii nr.165/2013 Privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Statul are posibilitatea si obligativitatea reconstituirii dreptului de proprietate, de regula pe vechiul amplasament, iar cand nu este posibil, pe un alt amplasament, astfel cum reiese din modificarile aduse legilor enuntate mai sus.
  Lucrarea de investitie pentru care a fost preluat terenul de catre stat, respectiv Lacul Vacaresti, NU a fost finalizata, renuntandu-se la aceasta lucrare, astfel in speta sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.247/2005 care impun restituirea catre adevaratii proprietari

  La 12 ani de la abandonarea investitiei s-a hotarat schimbarea destinatiei terenului. Prin Hotararea Guvernului nr.1223/2001 Guvernul Romaniei confera Companiei Nationale “APELE ROMANE” SA, calitatea de administrator special , (Dar, calitatea de administrator a fost pierduta implicit prin aparitia Hotararii de Guvern 855/2002 trecand terenul din domeniul public in domeniul privat al statului.
  Ulterior atat de “fundamental” a fost solutia propusa si adoptata incat, numai dupa 5 luni Hotararea de Guvern nr.1223/2001 a fost abrogata prin Hotararea de Guvern nr.481/2002.
  Numai ca dupa alte 3 luni se aproba prin Hotararea de Guvern nr.855/2002 publicata in Monitorul Oficial partea I nr.621/22.08.2002 , s-a dispus concesionarea , fara ca statul sa fie proprietarul acestui teren , cu toate ca existau Notificari pentru restituirea terenurilor din zona lac Vacaresti ,
  Concesionarea terenurilor a fost in vederea realizarii unui complex cultural-sportiv. In acest caz Statul isi exercita atributele proprietatii prin Ministerul Mediului, care ulterior a incheiat in calitate de CONCENDENT, un contract de concesionare . Pe 23 ianuarie 2003 a fost incheiat Contractul nr.1/2003, semnat de ministru Petru Lificiu si incheiat pe 49 de ani pe o redeventa de 0,28 centi/$/mp . Terenul a fost concesionat unei societati comerciale SC ROYAL ROMANIAN CORPORATION SA – patron cetateanul Tony Mikhael . Concesionarea terenurilor avea ca obiect realizarea unui complex cultural-sportiv. Asa cum se arata in Certificatul de Urbanism Nr.1258/65326/09.08.2006 . Acesta urma sa cuprinda realizarea unui complex multifunctional (in special sport si agrement, un hipodrom pentru curse de cai, un teren de golf, vile, complexe comerciale, etc…
  .
  Hotararea de Guvern 855/2002 Contractul de concesionare a fost illegal incheiat , deoarece Deoarece TERENURILE NU AU INTRAT IN PROPRIETATEA STATULUI IN TEMEIUL UNUI TITLU VALABIL, ASTFEL CUM PREVAD DISPOZITIILE ART.61, ALIN.1, DIN LEGEA NR.213/1998 SI CA ATARE GUVERNUL NU PUTEA DISPUNE PRIN HOTARAREA DE GUVERN 855/2002 ASUPRA CONCESIONARII ACESTUIA

  Statul are posibilitatea si obligativitatea reconstituirii dreptului de proprietate, dupa 23 de ani Statul de drept, potrivit Constitutiei dupa aparitia legilor reparatorii ca sa fie restituite imobilele preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Numai ca, fenomenul de tergiversare, amanare sau de obstructionare a retrocedarii terenurilor preluate in mod abuziv este si astazi in 2013 pus in aplicare si datorita acestora RETROCEDAREA TERENURILOR ESTE OBSTRUCTIONATA DE CATRE Statul Roman – MINISTERUL MEDIULUI (administratorul terenului lac vacaresti) – CATRE PROPRIETARII DE DREPT –
  Desi instantele de judecata au recunostut dreptul de proprietate , prin sentinte definitive si irevocabile, sunt Titluri de proprietate , Procese Verbale de punere in posesie, pentru restituirea terenurilor, proprietarii plastesc impozitul pe teren la zi, sunt intabulati in Cartea funciara, au numar cadastral, numar postal – cu toate astea proprietarii nu pot sa-si exercite prerogrativele dreptului de proprietate! Mai nou , statul roman prin administratorul terenului, Ministerul Mediului, concepe alte incalcari ale dreptului de proprietate, Este evident ca astfel de planuri si demersuri ( arie protejata, parc natural, groapa de gunoi, focar de infectie) nu fac decat sa perpetueze incalcarea dreptului de proprietate prin permanetizarea ocuparii terenului
  Statul Roman sa cumpere terenul la valoarea de circulatie pe care terenul respectiv ar fi avut-o daca lucrarea existenta asupra sa nu ar fi efectuata! Prin Constitutia Romaniei,Statul Roman stabileste ca: – proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege ; – nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica , cu dreapta si prealabila despagubire.Dreptul de proprietate este principalul drept real şi de fapt ocupă locul central în cartea a doua „Drepturile reale”. Dreptul de proprietate de proprietate mai este considerat ca fiind cel mai complet drept real, fiindcă întruneşte în mâinile proprietarului toate atributele acestui drept şi anume dreptul de posesiune, dreptul de folosinţă şi dreptul de dispoziţie.
  Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv ce conferă titularului exercitarea în putere proprie şi în interes propriu a atributelor de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra bunurilor sale
  Atribut al dreptului de proprietate, consta in posibilitatea titularului acestuia de a intrebuinta in interesul sau bunul care ii apartine si de a dobandi produsele si veniturile obtinute din utilizarea lui. Ce a facut regimul comunist in frunte cu Ceausescu se numeste Nationalizare. Ce a facut regimul democrat in frunte cu toate guvernele de la revolutie pana la azi se numeste – nerespectarea dretului de proprietate – si ce vor ce vrea sa faca guvernul de astazi si ONG-urile cred daca consultati un avocat – atunci se va numi INFRACŢIUNI CONTRA DEMNITĂŢII
  Art. 220 Tulburarea de posesie
  Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământul acestuia
  Cati bani ii trebuie unui proprietar sa renunte la proprietatea sa???? Tu poti sa renunti la proprietatea ta?????????!!!
  La ministerul mediului zac de 7 ani si asteapta dosarele cu proprietarii de drept http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-25_Legea_10_situatiedosare_apr2011.pdf
  Protocolul aditional semnat la Paris la 20 martie 1952, prevede:
  “Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decit pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international”.
  Dispozitiile art. 44 alin. 1 teza a II-a din Constitutia României prevad ca atât continutul cât si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar art. 136 alin. (5) din Constitutie consacra caracterul inviolabil al proprietatii private în conditiile legii organice.

 2. avatar

  Sa respecte dreptul de proprietate, sa restituie terenurile , sa se faca expropriere la dreapta si justa valoare! sa nu mai manipuleze salvati delta liviu mihaiu ! Nu mai are bani ia terminat pe cei care iau fost ong-ului alocati. Vra alti bani de la UE? Minciuna, hotie, bataie de joc fata de proprietarii care sunt deposedati abuziv si de democrati; terenul aferent
  Amagire si bataie de joc fata de proprietarii de drept ai terurilor din Vacaresti – minciuna parc Vacaresti???? !!! buzunare umflate cu bani de la Uniunea Europeana sau interese pentru inca un tun imobiliar !!!! Povestea cu zona mlastinoasa se pare ca nu constituie altceva decit o alta incercare de pacalire a proprietarilor de drept a acestor terenuri care timp de 24 de ani sint supusi la nenumarate abuzuri.Se pare ca sub pretextul zonei mlastinoase se incearca sa se trimita in mod abuziv acesti proprietari la Fondul Proprietatea, pentru ca mai apoi sa infloreasca in zona un alt tun imobiliar eventual sub masca unui parteneriat public-privat. Caci este mult mai simplu sa iei cu japca 200 de hectare decit sa cumperi aceste terenuri de la proprietarii de drept.Nu ar reprezenta altceva decit o alta mare ” inginerie financiara” pe care insa romanii au ajuns insa sa le cunoasca destul de bine pe pielea lor: cistiga o mina de asa zisi mari intreprinzatori iar pierderile le suporta milioane de romani.

  Autoritatile au incheiat illegal in anul 2003, un Contract de Concesionare si nici una din investitiile preconizate si asumate de firma , nu au fost realizate
  Contractul de concesionare nr.1/2003 .” Nici pana in ziua de azi nu sau terminat procesele cu cel care a incheiat concesionarea pe 49 de ani a zone asa zisa “delta” pe o revedenta de 0,49 centi dolari/mp. in anul 2003 cind „Amenajarea Lac Vacaresti” a fost concesionata abuziv de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile prin contractul nr. 1/2003 unei firme de apartament respectiv „S.C. Royal Romanian Corporation S.A.” asociat Tony Michael , pentru realizarea unui asa zis complex cultural sportiv, in care erau prevazute un cartier de vile si hoteluri.Atunci s-a actionat conform principiului potrivit caruia ce nu se doreste a se retroceda catre proprietarii de drept ,in schimb ,este numai bun de concesionat catre asa zisii „baieti destepti” cu o redeventa derizorie de 1.000 mai mica decit pretul pietei pe care STATUL ROMAN NU A INCASAT-O IN NICIODATA PANA ASTAZI – concesionarea a fost si este ilegala deoarece acolo au fost si sunt proprietati si proprietari carora nu le este respectat dreptul la proprietate. Mediu incearca o smecherie – o nationalizare a proprietatilor –

 3. avatar
  vacaresti vacaresti on

  Cei care viseza la ‘Dela” Vacaresti nu fac atceva decat sa aduca prejudicii morale unor oameni care de 24 de ani sunt victimele celui mai mare abuz si hotie in materie de retrocedari de la nivelul capitalei.
  Mai mult decit atit pe linga prejudiciile morale care sint certe le poate aduce acestora si grave prejudicii materiale care sint acum aproape iminente. In cele ce urmeaza voi argumenta afirmatiile mele. Astfel:

  S-a spus ca acolo a fost groapa in aceea perioada Este minciuna. .GRAVA EROARE. Daca ati fi aruncat macar o privire pe legile de retrocedare ati fi vazut ca pe linga despagubirile pentru constructiile demolate petentii trebuie sa primeasca si despagubiri pentru terenurile de pe care au fost deposedati sau restituirea acestora in natura. . TIN SA VA ADUC LA CUNOSTINTA CA OAMENII IN 1988 NU AU PRIMIT NICI UN BAN PENTRU ACESTE TERENURI.

 4. avatar
  vacaresti vacaresti on

  proprietarilor de drept nu le-au fost retrocedate terenurile conform Notificărilor depuse din 2001 în temeiul Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, de la Primaria sector 4 la Primaria Capitalei du care le-au pasat la Ministerului Mediului şi Pădurilor si unde zac si astazi: http://www.mmediu.ro/…/2012-05-25_Legea_10…. Referitor la la puz si coeficientul Zona Vacaresti are cel mai bun coeficient seismic din Bucuresti dupa Palatul Parlamentului deoarece la 1000 de metrii adincime este stinca. Faptul ca in unele locuri din aceasta zona panza freatica este mai la suprafata nu constituie un impediment de a nu se putea construi in prezent existand tehnologiile necesare. Ca exemplu stau dovada blocurile Asmita.

  Blocurile Asmita de 24 etaje, mallul Sun Plaza, hotelul Rin Grand Hotel cat si alte constructii sint deja ridicate in zona de protectie a Lacului.Cum Amenajarea Lac Vacaresti are o capacitate de 14 milioane metrii cubi de apa acestea ar spulbera practic constructiile mai sus mentionate tinind cont ca acestea se afla in interiorul zonei de protectie sau ar apare evenimente ca la Bacau cind un mall s-a scufundat practic intr-o jumatate de zi; Faptul ca pe o anumita portiune din aceasta zona este acum mlastina nu are nici o legatura cu faptul ca nu se poate construii.Aceste zone mlastinoase au aparut deoarece inainte de 1989 cind s-a construit digul muncitorii nu aveau voie sa escaveze din aceasta zona pentru a inalta digul, deoarece acest pamint nu avea porozitatea ceruta.Dar pentru a se incadra in termenul stabilit de Nicolae Ceausescusi si pt. a face economie de motorina la negru muncitorii nu au tinut cont de acest lucru si au escavat din unele portiuni.Astfel au aparut gropi care sau umplut cu apa cind au incercat in octombrie 1989 sa umple lacul pompind apa din Dimbovita cu costuri enorme deoarece aductiunea gravitationala de 40 de kilometrii de la Mihailesti nu era gata cum nu este nici acum.
  In plus cind au incercat sa umple incinta cu apa pe tot digul dinspre Vitan Birzesti au aparut fisuri care au dus la inundarea serelor din zona.
  Este adevarat ca in zona exista doua izvoare cu debit mic spre mediu dar acestea pot fi foarte usor captate.
  Tinind cont de cele de mai sus coroborat cu faptul ca preconizata amenajare de catre Ceausescu se afla la numai 130 de km de el mai mare focar seismic din Europa , respectiv Vrancea umplerea acesteia cu apa ar constituii un pericol urias la adresa bucurestenilor
  Daca era o zona mlastinoasa cum se face ca in contractul prin care Ministerul Mediului a concesionat in mod abuziv conform legislatiei in vigoare aceasta zona firma de apartament care a preluat contractul intentiona sa ridice aici un hotel de 5 stele si un intreg ansamblu rezidential.
  Daca era o zona mlastinoasa cum se face ca in anul 2006 daca Ministerul Mediului nu inainta actiune de reziliere a contractului Primaria Municipiului Bucuresti avea deja pregatit un PUZ in care figureaza deasemenea un ansamblu rezidential, hotel, cladiri cu cite 25– 30 etaje pt. spatii comerciale si de birouri.

  In concluzie povestea cu zona mlastinoasa se pare ca nu constituie altceva decit o alta incercare de pacalire a proprietarilor de drept a acestor terenuri care timp de 23 de ani sint supusi la nenumarate abuzuri.Se pare ca sub pretextul zonei mlastinoase se incearca sa nu se mai retrocedeze si sa nu se mai rezolve Notificarile privind restituirea terenurilor catre proprietarii de drept, sau sa se confiste proprietatile care au fost dobandite doar in urma unei sentinte definitive si irevocabile, pentru ca mai apoi sa infloreasca in zona un alt tun imobiliar eventual sub masca unui parteneriat public-privat. Caci este mult mai simplu sa iei cu japca 200 de hectare decit sa cumperi aceste terenuri de la proprietarii de drept. Nu ar reprezenta altceva decit o alta mare ” inginerie financiara” pe care insa romanii au ajuns insa sa le cunoasca destul de bine pe pielea lor: cistiga o mina de asa zisi mari intreprinzatori iar pierderile le suporta milioane de romani.

 5. avatar
  vacaresti boala grea on

  MUNICIPIUL BUCUREŞTI
  Subcomisia Locală de fond funciar a sectorului 4
  SITUAŢIE PRIVIND CERERILE FORMULATE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR PENTRU
  TERENURILE AFECTATE DE INVESTIŢIA “LACULUI VĂCĂREŞTI”1. BÂSU DUMITRU, ŞERBAN CHIRA, UNGUREANU ANICA
  2. BĂLAŞA GHEORGHE
  3. BĂLĂNESCU ELENA
  4. BOERU PETRE
  5. CĂLIMARĂ MIHAI
  6. CIUCHIŢĂ IOAN
  7. CODREANU FLORICA, DUMITRESCU ALEXANDRU, DUMITRESCU PETRE
  8. COMĂNESCU IONEL ŞI COMĂNESCU AURA
  9. COTORAN MARIUS MAGDALENA
  10. COZMA DORIN VALERIU ŞI JAMBOR MIHAELA ANCA
  11. CROITORU MAIA
  12. DIACONESCU MARIA
  13. DIMA FLORICA
  14. DONGO MARIA
  15. DUMITRACHE PETRUŢA
  16. DUMITRACHE PETRUŢA
  17. DUMITRACHE PETRUŢA
  18. DUMITRESCU GH., DUMITRESCU M., DUMITRESCU A., ETC.
  19. DUMITRU NICULAE
  20. DUMITRU NICULINA
  21. EFTIMIE MARIA
  22. GHEORGHE FLORICA
  23. GHEORGHE GEAN
  24. GHEORGHE MIHAIL, GHEORGHE IULIAN ŞI LUPU CONSTANTIN
  25. ION BĂCANU, ION ALEXANDRU
  26. IONESCU ALEXANDRINA
  27. IORDACHE MIHAI
  28. IORDACHE MIHAI
  29. IORDACHE MIHAI
  30. JOIŢOIU TEODORA
  31. JOIŢOIU CRISTIAN LIVIU
  32. LAMBRU ALEX, NEGRILĂ EUGENIA
  33. MANEA FLORICA, FLORIN ŞI ANNE MARIE
  34. MARICA DOINA ŞI MATHEON ANCA LORENA
  35. MARICA DOINA, MALTIMORE ANCA
  36. MARIN ELENA
  37. MARIN MARIANA ŞI NEDA
  38. MARINESCU FLOREA
  39. MARINESCU MIHAI LIVIU ŞI MARINESCU ILIE PETRE
  40. MARINESCU MIHAIL GABRIEL
  41. MARINESCU MIHAIL GABRIEL
  42. MARINESCU NICOLAE ŞI NUŢA
  43. MATEI ILEANA
  44. MILCULESCU NICOLAE
  45. MUNTEANU SEVASTIŢA
  46. NICOLAIDI DANIELA ELENA
  47. NICULAE TEODOR, NICULAE ILINA, NICULAE AURICĂ, VARGA PARASCHIVA, BĂLOI ANA, LAMPERT MARIOARA, ILIESCU ELENA, ATANASIU AGA, TOMESCU LUMINIŢA, ATANASIU NICULAE, GHEORGHIŢA ANCUŢA, NICULAE VASILE, CÂRSTEA VICTORIA
  48. OLTEANU NICOLAE ŞI ZAMFIR GHEORGHIŢA
  49. OTĂRĂŞANU ILIE, BRASLĂ ANA, LAZĂR CONSTANŢA
  50. PĂTRAŞCU ION
  51. PETRESCU IOSEFINA
  52. POPESCU LUCIAN
  53. POPESCU MIHAI ŞI TUDOR
  54. RADU ELENA, ANGHELESCU ANA, BĂLĂNESCU ELENA, ANGHELESCU DANIEL DUMITRU, ANGHELESCU ELENA, ANGHELESCU TĂNASE, ANGHELESCU MARIA
  55. RIZESCU FLORICA
  56. ROŞIORU ŞTEFAN
  57. SĂRĂTANU VASILICA ŞI STĂNICĂ ALEXANDRINA
  58. SĂVULESCU ELENA
  59. STOICULESCU VALERIA
  60. STROE ANELA
  61. SZABO ECATERINA, NIŢU MARIOARA, DUMITRU VIRGINIA
  62. TĂNĂSUICĂ VASILE
  63. TEODORA MARINA
  64. TEODORESCU MARIA, BORNEANU PETRA Ş.A.
  65. TEODORESCU MARIA, BORNEANU PETRA Ş.A.
  66. TEODORESCU MARIA, BORNEANU PETRA Ş.A.
  67. TEODORESCU MARIA, SCHANBERGER RALUCA
  68. TEODORESCU MARIA, SCHANBERGER RALUCA
  69. TRAŞCĂ MARIN
  70. TUDOR DUMITRU ŞI TUDOR CĂLIN
  71. TUDOR DUMITRU CĂLIN, BERCULESCU MARIANA, EFTIMIE M. ŞI N.
  72. TUDOR PETRE
  73. TUDORA MARIN
  74. TUDORA VASILICA
  75. TURCU IORDACHE
  76. TURCU IORDACHE ŞI TOPOR ELENA
  77. VÂLCEANU ROSE-MARIE
  78. VANCU MARIA ŞI VASILE DUMITRA
  79. VÂRBAN ILIE
  80. VASILESCU GRIGORE IOAN
  81. VIŞAN EFTIMIA RODICA
  82. ZOLIA CRISTIAN ALEXANDRU
  83. ALECU PAVEL
  84. ANGELESCU A., RADU E.,
  85. ANGHEL CORNELIU
  86. ATANASIU ANGELA FLORICA
  87. ATANASIU MIRCEA
  88. BLEI ELENA
  89. BLEI PAVEL
  90. CERCELARU VICTORIA
  91. CIOLMEC MARIA ADRIANA
  92. DIACONESCU MARIA
  93. DIACONU MARIA
  94. DRAGNEA ŞTEFAN DUMITRU
  95. DRAGOMIRESCU ROMULUS
  96. DUMITRAŞCU REMUS
  97. DUMITRESCU FLOREA
  98. DUŢĂ ALEXANDRINA, PĂTRAŞCU ALEXANDRINA, PĂTRAŞCU GEORGE, PĂTRAŞCU SILVIU, PĂTRAŞCU CONSTANTIN
  99. DUŢĂ V. MARIAN
  100. GEORGESCU ILIE
  101. GEORGESCU MARGARETA
  102. GHEORGHE CONSTANTINA
  103. GHEORGHE ELENA, MAZILU AURICA
  104. HARALAMBIE LETIŢIA
  105. HOJDA GHIŢĂ
  106. IONESCU TEODORA
  107. JELEA VASILE
  108. LAMBE ION
  109. LEITNER ADRIANA
  110. MANEA NICOLAE
  111. MANEA ŞTEFAN, TUICĂ M. EUGEN
  112. MARIN GHEORGHE, ANDREI CONSTANŢA
  113. MARIN IULIAN
  114. MERA ALEXANDRU VASILE
  115. MITU ANA
  116. NEAGU MARIN
  117. NEGRILA EUGENIA, LAMBRU
  118. NICULESCU DUMITRA, NEGUŢI MARIOARA, NICULESCU FLORICA, MĂCĂRESCU FLORICA, MĂCĂRESCU VASILICA, DINCĂ ALEXANDRU, DINCA VALERICA
  119. NICULESCU RUXANDRA
  120. NIŢULESCU NICOLAE, TUDOSE MARIA
  121. OLTEANU ION
  122. OTĂRĂŞANU GHEORGHE
  123. OTELEA ANIŞOARA
  124. OTELEA ANIŞOARA
  125. PANTOFARU ILIE, PANTOFARU PETRUŢA
  126. POPESCU NICOLAE, TEODORESCU EUGENIA
  127. RĂDULESCU RĂZVAN
  128. STAN PETRA
  129. STROE GHEORGHE, PÂSLARU FLORICA, STAMATE ELENA
  130. STROE MARIA
  131. STROE MARIA
  132. TEODORESCU MARIA
  133. TEODORESCU MARIA
  134. TUDOR P. PETRE
  135. TUDORA I. ILIE
  136. VASILIU MARIOARA
  137. VASILIU MARIOARA
  138. ZANE TEODOR
  139. ZURINI F. EMIL
  140. BRUMARU VALERIA
  141. RISTEA GEORGETA
  142. DRAGOMIRESCU ROMULUS
  143. IVAN COSTACHE
  144. DUMITRESCU DUMITRU
  145. RADU VASILICA
  146. ZANE MARIN
  147. ANE VASILE

Comentează