ONG-urile din educației cer Guvernului să nu modifice facilitățile fiscale privind sponsorizările

0

București, 14 septembrie 2023. În contextul îngrijorărilor și proiectelor referitoare la deficitul bugetar, 19 dintre cele mai mari ONG-uri din educație s-au reunit și cer Guvernului să nu schimbe sau elimine modalitatea de redirecționare a impozitului pe profit pentru sponsorizări. În România, analfabetismul funcțional a ajuns în rândul tinerilor la un procent de 42%, iar 20% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 de ani nu se află într-o formă de învăţământ sau în câmpul muncii. În acest context, ONG-urile au devenit în ultimii ani un partener esențial în atingerea obiectivelor strategice ale României în domeniul educației. Sponsorizările pe care le primesc din mediul privat sunt esentiale pentru ca programele de intervenție din mii de școli, cu efecte reale pentru sute de mii de copii, să poată continua.

Problemele sistemului de educație sunt diverse și critice, pe mai multe paliere: alfabetizare, reducerea abandonului școlar, profesionalizarea managementului școlar, formarea continuă a profesorilor, educația incluzivă, învățământul dual, îmbunătățirea competențelor digitale și altele. 

ONG-urile din educație solicită Guvernului un răspuns public ferm care să clarifice că nu vor fi aduse niciun tip de modificări pentru facilitățile fiscale și pentru modalitatea de realizare a sponsorizărilor. Orice diminuare procentuală sau orice modificare a mecanismului facilităților oferite acum companiilor, având ca beneficiari ONG-urile, va afecta în mod direct proiectele conduse de ONG-uri. Așadar, zeci de mii de copii din școli rurale și urbane din întreaga țară vor fi afectați. 

În ultimii 3 ani, organizațiile care activează în educație au adus contribuții majore, investind banii redirecționați din sponsorizări deduse din impozitul pe profit în modalități eficiente de transformare școlară, în baza a bunei guvernanțe. Totul cu transparența oferită de publicarea constantă de rapoarte anuale și cu intervenție concretă la firul ierbii, în timp util, acolo unde copiii au cea mai mare nevoie.

Mai mult, organizațiile cer Guvernului păstrarea unui mecanism care este funcțional și esențial sectorului ONG, alături de un răspuns final și formal prin publicarea versiunii finale a ordonanței de urgență / proiectului de lege în mod transparent: pe site-ul Ministerului Finanțelor, într-o formă care să nu aducă atingere facilităților fiscale privind sponsorizarea, precum și mecanismului și procedurii de redirecţionare a impozitului pe profit pentru efectuarea de sponsorizări (inclusiv Declarația 117)!

Un parteneriat bazat pe încredere 

Educația de calitate este critică pentru creșterea economică, reducerea sărăciei și consolidarea incluziunii sociale. ONG-urile profesioniste din domeniul educației sunt parteneri esențiali și de încredere pentru Guvern, cu capacitatea de a contribui semnificativ la îmbunătățirea sistemului educațional și la asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți cetățenii, pentru mai multe motive diverse:

 1. Dețin experiență și expertiză în implementarea proiectelor educaționale complexe;
 2. Extind capacitatea de implementare a statului;
 3. Monitorizează și furnizeaza evaluări independente ale programelor educaționale, oferind totodată feedback obiectiv guvernului;
 4. Dezvoltă parteneriate cu organizații din sectorul privat și instituții academice, aducând expertiză suplimentară și resurse în domeniul educației;
 5. Demonstrează o abordare eficientă în gestionarea resurselor pentru programele lor educaționale;
 6. Inițiativele pilot ale ONG-urilor pot testa cu succes noi abordări educaționale, pot stimula inovația și pot oferi statului oportunitatea de a evalua impactul, înainte de extinderea la nivel național;
 7. Adună date și dovezi solide cu privire la impactul programelor lor educaționale, oferind astfel statului informații critice pentru luarea deciziilor.

În situații de criza socială, precum cea generata de conflictul din Ucraina sau de pandemie, ONG-urile au mobilizat resurse și au oferit sprijin complementar inițiativelor guvernamentale pentru a integra copiii refugiați și a rezolva problemele de tehnologie, incluziune și echitate. De asemenea, au prevenit situații de abandon școlar și au creat decalaje și inechități, dovedind agilitate și fiind un partener de încredere al guvernului și al societății civile. Această colaborare strânsă dintre ONG-uri, autoritățile guvernamentale și comunitățile locale a contribuit semnificativ la abordarea problemelor sociale cu o viziune integrată și la protejarea drepturilor și bunăstării copiilor în astfel de contexte dificile. 

În semn de apreciere pentru importanța sectorului ONG-urilor din educație subliniem nevoia urgentă de susținere și menținere a unei politici fiscale favorabile sectorului. 

Semnatari:

 1. Asociația Aspire for Education
 2. Asociația Centrul de Evaluare și Analize Educaționale (CEAE)
 3. Asociația InfinitEdu
 4. Asociația Kinderpedia – Connected Education
 5. Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului (E.D.I.T.)
 6. Asociația Părinților Isteți
 7. Asociația Rethink România
 8. Asociația Social Innovation Solutions
 9. Asociația Sports HUB
 10. Asociația SuperTeach
 11. Asociația Teach for Romania
 12. AVE (Asociația pentru Valori în Educație)
 13. Federația Coaliția pentru Educație
 14. Fundația EDUS
 15. Fundația Entreprenation (EA – The Entrepreneurship Academy)
 16. Fundația LEADERS
 17. Fundația Verita
 18. Fundația Yes
 19. Organizația Umanitară CONCORDIA

Cum au fost investite sponsorizările obținute de ONG-urile din educație în ultimii 3 ani:

 • Asociația Aspire for Education descoperă, dezvoltă și conectează tinerii cu potențial și dorință de implicare în comunitate și îi formează prin intermediul cursurilor în domeniul leadershipului, antreprenoriatului și dezvoltării personale. În decursul celor 12 ani de existență am desfășurat 27 de programe educaționale pentru 1368 de tineri care odată intrați în comunitatea noastră primesc sprijin prin mentorat și oportunități de angajare.
 • Asociația Centrul de Evaluare și Analize Educaționale (CEAE) contribuie la creșterea nivelului de alfabetizare științifică a elevilor la științe, prin programele Fizica Altfel și Chimia Altfel. A format până în prezent peste 2000 de profesori de fizică și 300 de profesori de chimie pentru a folosi la clasă strategii de predare-învățare bazate pe investigație.
 • Asociația Centrul Step by Step promovează principiile educației timpurii de calitate și derulează proiecte pentru modernizarea educației. Peste 137.000 de copii din învățământul tradițional și alternativa Step by Step beneficiază de educație de calitate datorită formărilor organizate în 2022 pentru 4800 de profesioniști din creșe, grădinițe și școli. 1882 de grupe de creșă și grădiniță au primit câte un pachet de cărți pentru copii și resurse de dezvoltare profesională. 145 de clase și grupe au fost dotate cu table smart și calculatoare, iar 250 de copii au beneficiat zilnic de o masă caldă pentru a putea participa la cursuri.
 • Asociația E.D.I.T. este un ONG care desfășoară proiecte educative prin Programului Național „România în Siguranță” (educație rutieră și prim ajutor, educație seismică). Ajungând la peste 160.000 de beneficiari direcți (preșcolari, elevi, profesori).
 • Asociația InfinitEdu este o rețea de profesori din toată țara, care promovează educația de calitate și dragul de a merge la școală. Aceasta organizează traininguri și ateliere pentru profesori și părinți, face voluntariat în zonele vulnerabile și creează resurse educaționale atractive gratuite, pentru formarea competențelor de literație și digitale.
 • Asociația Părinților Isteți (API) militează și ajută părinții români și cadrele didactice să crească copiii într-un mod sănătos. API este constituită exclusiv pentru promovarea unor principii de educare pentru copii, educaţie prenatală şi postnatală a părinţilor şi pentru realizarea unor scopuri caritabile, educaţionale, de pregătire şi perfecţionare profesională.
 • Asociația Rethink România organizează dezbateri și întâlniri cu experți pentru a produce studii relevante, cu scopul dezvoltării de politici publice de calitate în domeniul capitalului uman. A dezvoltat o propunere de politică publică privind imigrația și integrarea și o cartografiere a capitalului uman pe plan regional.
 • Asociația Sports HUB, oferă tinerilor sportivi susținerea de care au nevoie pentru a performa atât pe terenul de sport, cât mai ales în viață. Ne dorim să facem tot ce știm noi mai bine pentru a îmbunătăți performanțele sportive și școlare ale tinerilor incluși în program și, în aceeași măsură, să-i ajutăm să se dezvolte personal cât să facă față celor mai exigențe cerințe.
 • Asociația SuperTeach a oferit training de Mentalitate Deschisă în Educație către peste 200 profesori, cu impact pentru mai mult de 6.000 de elevi. În același timp, prin evenimentele organizate a ajutat la dezvoltarea continuă a peste 7.000 de profesori.
 • Asociația Teach for România, în parteneriat cu Ministerul Educației, acționează direct, prin peste 200 de profesori antrenați special, la diminuarea abandonului școlar în peste 120 de școli, la restrângerea decalajelor din învățare și la asigurarea accesului la educație de bună calitate pentru aproximativ 20.000 de elevi din cele mai dezavantajate școli din 22 de județe ale României.
 • Asociația Școlilor Particulare este structura reprezentativă a unităților particulare de învățământ cu 317 școli și grădinițe membre și realizează anual Conferința Școlilor Particulare și multe alte proiecte pentru creșterea calității educației copiilor.
 • AVE (Asociația pentru Valori în Educație) a îmbunătățit capacitatea managerială în 300 de școli, grădinițe și licee și respectiv în alte 150 de consilii de administrație ale școlilor și a sprijinit proiecte de literație cu 1000 de învățători în care au fost implicați peste 50.000 de copii.
 • Bine, la școală este proiectul non-profit al Mind Education care oferă consultanță, training și servicii psihologice prin programe educaționale care susțin sănătatea emoțională și relațională a profesorilor, copiilor și părinților din școli.
 • Federația Coaliția pentru Educație reunește 19 organizații neguvernamentale implicate în acest domeniu, cu misiunea de a contribui la coagularea energiilor și resurselor pentru împlinirea unei viziuni curajoase despre învățare în România. Prin membrii săi, Coaliția pentru Educație ajunge la peste 300.000 de beneficiari direcți, cu un buget combinat de 47 de milioane de euro și aproximativ 1.000 de profesioniști implicați într-o gamă diversă de proiecte educaționale, pe diferite paliere, pentru preșcolari, elevi, studenți, educatori sau părinți.
 • Fundația EDUS sprijină sistemul educațional din România prin proiecte care vizează dezvoltarea competențelor profesionale pentru personalul din instituțiile de învățământ și a instrumentelor de lucru ce favorizează creșterea calității actului educațional.
 • Fundația Entreprenation (EA – The Entrepreneurship Academy) contribuie la dezvoltarea mentalității și abilităților antreprenoriale la absolvenții de liceu, cu scopul de a contribui la creșterea următoarei generații de antreprenori care sa construiască, dezvolte și conducă companii profitabile și sustenabile care să contribuie la prosperitatea comunităților din care fac parte.
 • Fundația Leaders dezvoltă competențe esențiale de leadership pentru tinerii români prin intermediul programelor de educație experiențială.
 • Fundația Verita solicită transparență și dialog în adoptarea deciziilor care afectează buna funcționarea a activității organizațiilor non-guvernamentale. De rezultatele acestui dialog depind programele noastre, care implică anual interacțiunea cu mii de profesori și școli partenere și care au ca scop formarea unei generații de pedagogi și elevi cu înalte competențe socio-emoționale.
 • Fundația Yes contribuie la crearea cadrului optim pentru dezvoltarea tinerilor, stimularea potenţialului lor și creșterea gradului de acces la un sistem de formare și educaţie de calitate.
 • Misiunea Asociației Kinderpedia Connected Education este să pună tehnologia în slujba transformării educației. Implicarea Kinderpedia s-a concretizat în organizarea de conferințe (Grădinița 2.0, Educație Conectată) ateliere de formare digitală pentru profesori – Atelierele Kinderpedia, Academia Profesorului Digital – participare la organizarea Școlii Remediale AER.
 • Organizația Umanitară CONCORDIA ajută anual peste 200 copii din medii vulnerabile și afectați de sărăcie extremă, din zone rurale și din cartiere urbane mărginașe, pentru ca ei meargă zi de zi la școală. Oferim copiilor suport pentru efectuarea temelor, educație remedială, activități extrașcolare, asistență socială, sprijin material cu rechizite, îmbrăcăminte și hrană. Alături de partenerii noștri, ajutăm peste 2.000 de persoane în fiecare an. Proiectele noastre se derulează în București, județul Prahova (Ploiești și Ariceștii Rahtivani) și în județul Dâmbovița (comuna Odobești): 3 centre de zi pentru copii și familii, 3 case de tip familial, 1 locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități, 2 locuințe sociale, (1 școală de meserii, 1 școală primară), servicii de job-coaching, 1 centru de tranzit și 2 întreprinderi de economie social.

  

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 50 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem programe educaționale (învățare și dezvoltare) cu diverse tematici și am lucrat cu peste 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.