CECART: căutăm experţi evaluatori independenţi pentru Timișoara – Capitală Europeană a Culturii

0

ANUNȚ PUBLIC privind recrutarea de experți evaluatori!

Invitație publică adresată experților, specialiști în evaluarea de proiecte culturale, de a ni se alătura în vederea selectării, evaluării și validării celor mai reprezentative proiecte culturale care să contribuie la extinderea și consolidarea Programului Cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș invită experţi evaluatori independenţi să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare a proiectelor culturale care vor fi depuse spre finanţare prin Programul Cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023.

Candidatura se va depune individual, pe o perioadă de 21 de zile calendaristice, începând cu data de 26.01.2023 până la data de 16.02.2023, orele 16.30, prin completarea unui profil personal prin intermediul platformei online accesibilă https://cecart.ro/finațari/inscrieri-experti-evaluatori/., urmată de selectarea butonului de înscriere la una din sesiunile:

Bega

 • artele spectacolului –muzică;

 • artă digitală și noile media – cuprinzând, fără a se limita la:, instalații, performance art, video art, film, video, etc;

LightFest+

 • arte vizuale, cuprinzând, fără a se limita la: pictură, sculptură, ceramică, desen, ilustrație, colaj, design, arhitectură,street art, fotografie etc;

 • artă digitală și noile media – cuprinzând, fără a se limita la:, instalații, performance art, video art, film, video, etc;

LoB2023+

 • artele spectacolului – cuprinzând, fără a se limita la: teatru, dans, muzică, etc;

 • arte vizuale, cuprinzând, fără a se limita la: pictură, sculptură, ceramică, desen, ilustrație, colaj, design, arhitectură,street art, fotografie etc;

 • artă digitală și noile media – cuprinzând, fără a se limita la:, instalații, performance art, video art, film, video, etc;

 • rezidențe de creație – arie tematică ce are în vedere utilizarea culturii și a creativității ca mijloace de educație, cuprinzând, fără a se limita la: formare culturală, mediere culturală, programe de rezidenţă adresate creatorilor și/sau curatorilor etc.

 • promovarea culturii scrise – arie tematică care are în vedere stimularea interesului pentru lectură, scriere, cuprinzând, fără a se limita la: lectură publică, târguri, festivaluri de carte sau de literatură, editarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, pe orice fel de suport, etc;

 • proiecte interdisciplinare și colaborative

OverBorderCulture+

 • artele spectacolului – cuprinzând, fără a se limita la: teatru, dans, muzică, etc;

 • arte vizuale, cuprinzând, fără a se limita la: pictură, sculptură, ceramică, desen, ilustrație, colaj, design, arhitectură, street art, fotografie etc;

 • artă digitală și noile media – cuprinzând, fără a se limita la:, instalații, performance art, video art, film, video, etc;

 • rezidențe de creație – arie tematică ce are în vedere utilizarea culturii și a creativității ca mijloace de educație, cuprinzând, fără a se limita la: formare culturală, mediere culturală, programe de rezidenţă adresate creatorilor și/sau curatorilor etc.

 • promovarea culturii scrise – arie tematică care are în vedere stimularea interesului pentru lectură, scriere, cuprinzând, fără a se limita la: lectură publică, târguri, festivaluri de carte sau de literatură, editarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii, având caracter literar-artistic, tehnico-ştiinţific, pe orice fel de suport, etc;

 • proiecte interdisciplinare și colaborative;

Theatrical Excelence

 • artele spectacolului – teatru;

Informații utile

Fiecare sesiune de selecție are scop și obiective particulare prezentate ulterior, în documentația dedicată acestora pe măsură ce se vor lansa.

Toți specialiștii interesați, sunt invitați să se familiarizeze cu specificul Programului cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, parcurgând:

 • Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” actualizat;

 • Dosarul de candidatură Timișoara 2021 cu ajutorul căruia Timișoara a câștigat Titlul de Capitală Europeană a Culturii;

 • Ordonanța de Urgență nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” urmând ca odată cu lansarea sesiunilor (5 sesiuni de selectie de proiecte culturale) să li se aducă la cunoștința celor declarați câștigători, informațiile particulare legate de fiecare sesiune de selecție în parte.

Profilul evaluatorilor

Specialişti cu o experienţă de cel puţin 3 ani sau, după caz, cel puţin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile enumerate mai sus.

Evaluatorul trebuie să dețină cunoștințe solide atât în domeniul cultural și ariile tematice alese, cât și în managementul de proiect, comunicare, promovare, management financiar, pentru a putea fi capabil să realizeze o evaluare obiectivă, în cunoștință de cauză, a informațiilor prezentate în cererea de finanțare.

Impartialitate, integritatea, obiectivitatea și corectitudinea sunt principii după care evaluatorul trebuie să fie ghidat, astfel încât să poată asigura o evaluare corectă, prin selectarea celor mai reprezentative proiecte, în conformitate cu obiectivele Programului.

Modalitatea de înscriere și de selecție a acestora

Procesul de înscriere se demarează prin crearea, în cadrul platformei digitale, a unui cont de profil, pentru care, se introduce o adresă de e-mail validă, numele și prenumele și o parolă, după care se atașează:

– CV-ul;

– documentul care atestă acreditarea expertizei în evaluarea proiectelor de către un organism abilitat;

– alte documente sau link-uri relevante constituie un avantaj;

În vederea alcătuirii comisiilor de experţi evaluatori independenţi, propunerile vor fi analizate de către o comisie constituită la nivelul Centrului, care va face o selecție preliminară în baza criteriilor prezentului anunț.

Vor fi selectați experți atât pentru comisiile de evaluare și selecție, cât și pentru comisiile de soluționare a contestațiilor, membri titulari și membri supleanți ai acestora.

Desemnarea evaluatorilor se face pe baza experienței și expertizei acestora în aria/ariile pentru care au optat și a competențelor în redactarea și/sau în implementarea de proiecte, având în vedere acoperirea echitabilă a tuturor ariilor culturale de mai sus.

Fiecare membru al comisiei de selecție și, respectiv, de soluționare a contestațiilor va semna la începutul sesiunii de evaluare o declarație de imparțialitate și evitare a conflictului de interese.

Precizăm că, în conformitate cu legislația, nu poate fi evaluator persoana care:

– are proiecte depuse spre finanţare la sesiunile de selecție organizate de CCAJT prin Programului Cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023;

– face parte din echipa de implementare a unui proiect înscris spre finanţare;

– se regăsește în una din situațiile consemnate în declarația de imparțialitate și conflict de interese:

 • face parte din organele de conducere ale unuia dintre solicitanți persoană juridică sau este reprezentantă legală sau angajată a unui solicitant;

 • are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al II-lea inclusiv, cu persoane care fac parte din organe de conducere sau persoane angajate ale unui solicitant;

 • are calitatea de acționar, ea sau rudele sau afinii săi până la gradul al II-lea inclusiv, la unul dintre solicitanții persoană juridică;

 • are un interes patrimonial, personal sau printr-o rudă ori afin până la gradul al II-lea inclusiv, în legătură cu atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

Procesul de evaluare și alte mențiuni

Evaluarea este o etapă esențială a procedurii de selecție, care are ca finalitate acordarea de finanțări din fonduri publice acelor propuneri de proiecte culturale care pot oferi cea mai semnificativă contribuție la atingerea priorităților Programului Cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023.

Procesul de evaluare se desfășoară on-line, pe o perioadă de 20 de zile calendaristice și nu necesită prezenţa expertului în Timișoara.

Evaluarea proiectelor este o activitate remunerată, membrii comisiilor de selecţie şi membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, primesc o indemnizaţie, al cărei cuantum este stabilit per proiect evaluat, în limita a cel puţin 10% şi cel mult 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv, între 300 și 600 lei, în funcție de numărul și complexitatea proiectelor culturale supuse evaluării.

Între autoritatea finanțatoare și evaluatorii disponibili se încheie un contract de prestări servicii în baza Codului civil care reglementează obiectul contractului, durata de valabilitate și valoarea acestuia, precum și drepturile și obligațiile părților.

Grilele de evaluare și rapoartele care stau la baza evaluării proiectelor, vor fi puse la dispoziția evaluatorilor de către autoritatea finanțatoare.

Componența nominală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor vor fi aduse la cunoștința publică numai după încheierea sesiunilor de evaluare fără a se face legătura cu proiectele evaluate.

În cazul contestațiilor grilele și rapoartele de evaluare pe care solicitanții le pot cere se vor anonimiza, conform legislației.

Calendarul procesului de selecție pentru experții evaluatori

Termen

Perioada

Activitate

21 de zile calendaristice

26.01.2023- 16.02.2023

Intervalul de înscriere on-line a candidaturilor

5 zile lucrătoare

17.02.2023 – 22.02.2023

Selecție preliminară a candidaturilor, formarea bazei de date, gruparea acestora în funcție de aria de competență, formarea prealabilă a comisilor.

2 zile lucrătoare

23.02.2023-24.02.2023

Contactarea experţilor desemnaţi în comisiile de evaluare și în comisiile de soluţionare a contestaţiilor

În funcție de calendarul sesiunilor de selecție ……..

..02.2023–..03.2023

..03.2023- ..03.2023

Etapa I

Contactarea experților desemnați în comisii;

Ședința comună, în vederea comunicării procedurii de evaluare, a obiectivelor și prioritățile programului;

Etapa II

Evaluarea și selecția proiectelor

Etapa III

Soluționarea contestațiilor

Important!

Înscrierea candidaturilor se face exclusiv folosind aplicația online, până la data limită prevăzută în prezentul anunț!

Informații suplimentare

Pentru mai multe detalii legate de prezentul anunț ne puteți contacta la adresa de e-mail capitalatm2023@cecart.ro

Cu deosebită considerație,

Echipa Cecart

Despre autor

avatar

Bun venit pe platforma de informație și educație pozitivă, RomâniaPozitivă.ro! Avem pentru tine peste 55 000 de exemple de Bine despre România de la peste 30 de autori și colaboratori încă din 2006. Susținem programe educaționale (învățare și dezvoltare) cu diverse tematici și am lucrat cu peste 10 000 de participanți în ultimii 20 de ani. La acest cont de autor publicăm articole, comunicate de presă, opinii și imagini pe care le primim de la colaboratori și parteneri, dar selectăm acele date care se potrivesc cu ceea ce dorim să promovăm pe platforma noastră. De Bine despre România.

Comentează

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.